Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri naționale

vot senatModificările la Codul penal au primit raport favorabil, luni, cu 15 voturi "pentru" şi 7 împotrivă, de la Comisia pentru legile Justiţiei, acesta urmând să fie votat astăzi, în plenul Senatului. Ele redefinesc grupul infracțional organizat și introduc un prag de 1.900 de lei pentru prejudiciu, în cazul abuzului în serviciu.

Potrivit unui amendament propus de CSM şi votat de comisie, “prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului. Prin infracţiune gravă se înţelege oricare dintre infracţiunile prevăzute de art. 223 alin. (2) din Codul de Procedură Penală, inclusiv acelea pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare". În actualul Cod penal, prin grup infracţional organizat se înţelege ”grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni”.

Luni, Comisia Iordache a eliminat complet articolul referitor la neglijenţa în serviciu comisă de funcţionarul public.

Aceeași comisie a  adoptat propunerea PSD prin care se introduce un prag pentru abuzul în serviciu echivalent cu un salariu minim brut pe economie, adică 1.900 de lei. Noua definiție a abuzului în serviciu este "Fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu reglementate expres, prin legi, ordonanţe de guvern sau ordonanţe de urgenţă, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea atribuţiilor astfel reglementate, a unor dispoziţii exprese dintr-o lege, ordonanţă de guvern sau ordonanţă de urgenţă, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit şi prin aceasta cauzează o pagubă certă şi efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă".

"Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA" se prevede în continuarea articolului care face referire la abuzul în serviciu.

Prevederile acestui articol nu se aplică atunci când este vorba despre elaborare, emitere şi aprobarea actelor adoptare de Guvern sau Parlament.

Back To Top