Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri naționale

Părinții copiilor preșcolari pot solicita, de acum, bai pentru plata bonei. Ajutorul prevăzut de lege variază între 250 de lei și 710 lei pe lună, în funcție de veniturile familiei care îl solicită. Acesta poate fi acordat, însă, numai în localitățile în care sunt adoptate hotărâri de Consiliu Local, în acest sens, și unde au fost prevăzute fonduri în bugetul anual. 

 

"Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local", iar "pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de prezenta lege, autoritățile administrației publice locale aprobă prin hotărâre a consiliului local metodologia de aplicare, în funcție de specificul local, hotărârea fiind emisă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol",.prevede legea.

Reglementările publicate în Monitorul Oficial pe 1 aprilie abia a intrat în vigoare. De ajutorul amintit pot beneficia "persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează: a) până la 2.100 lei - 710 lei;  b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei; c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei; d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

Beneficiari ai legii pot fi persoanele care  au domiciliul în România și sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată. De asemenea, pot cere ajutorul ;i persoanele care sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă, dac[ nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

La solicitarea sprijinul, părinții trebuie să depună următoarele documente:

a) copie după documentul de identitate al solicitantului;

b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr. 167/2014.

Pentru șomeri, cererea trebuie însoțită și de documente eliberate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Dosarul trebuie depus la serviciul public de asistență socială.

Back To Top