Categorie: Știri naționale

Inspectoratele pentru Situații de Urgență din toată țara au derulat, în ultimele săptămâni, verificări în secției Anestezie-Terapie Intensivă din toată țara, ca urmare a tragediei produse acum o lună, la Piatra Neamț. Verificările au fost efectuate împreună cu reprezentanţi ai DSP şi ISCIR.

 

Controalele au urmărit analizarea situaţiei din punct de vedere al avizării-autorizării clădirilor în care se află secţiile ATI, modul de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin lege privind apărarea împotriva incendiilor, funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor, dotarea cu stingătoare de incendiu a secţiilor ATI, modul de verificare a acestora, verificarea documentelor care să ateste funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor electrice şi a instalaţiilor şi echipamentelor specifice activităţii din secţia ATI (substanţe anestezice inflamabile, butelii de oxigen, instalaţii aferente staţiilor de oxigen etc.).

“Din 17.11.2020 şi până la data curentă, echipele mixte de specialişti ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, DSP şi/sau ISCIR au derulat 292 controale de prevenire la secţiile ATI din cadrul unităţilor sanitare existente la nivel naţional şi au identificat 1.921 deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor, 138 dintre acestea fiind remediate pe timpul verificărilor.

Pentru neconformităţile identificate în teren, personalul specializat a aplicat 1.493 sancţiuni contravenţionale, dintre care 1.402 avertismente şi 91 amenzi, în cuantum de 448.401 lei”, a informat, luni, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit informări transmise de IGSU, principalele deficienţe identificate de specialiștii ISU au constat în:

- nefuncţionarea, neasigurarea mentenanţei instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare a incendiilor ori neasigurarea echipării construcţiilor cu astfel de sisteme de protecţie la incendiu;

- funcţionarea fără deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;

- lipsa dotării, neasigurarea mentenanţei ori nefuncţionarea instalaţiilor de hidranţi interiori/exteriori de incendiu;

- nedotarea sau neasigurarea verificării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare de incendiu);

- neverificarea instalaţiilor electrice cu personal atestat/autorizat, utilizarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii ori suprasolicitarea acestora;

- marcarea necorespunzătoare a căilor de evacuare sau lipsa instalaţiilor de iluminat corespunzătoare, precum şi neasigurarea condiţiilor de evacuare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă.

Controalele sunt încă în derulare în municipiul București și în județul Ilfov.

Potrivit IGSU, din punct de vedere al avizării-autorizării privind securitatea la incendiu a unităţilor sanitare, la data de 16.11.2020, la nivel naţional, funcţionau 1.392 de clădiri ale unităţilor sanitare şi private, cu paturi. Din totalul acestora, 310 deţin autorizaţia de securitate la incendiu, iar 52 sunt autorizate parţial. Totodată, 728 dintre clădirile unităţilor sanitare nu necesită obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. De asemenea, dintre clădirile care nu deţin autorizaţie (302), pentru 120 clădiri au fost eliberate avize de securitate la incendiu.

“În conformitate cu prevederile legale, autorizaţia de securitate la incendiu certifică faptul că o construcţie respectă prevederile reglementărilor tehnice de proiectare. Acest document conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei de securitate la incendiu. Autorizaţia trebuie solicitată după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi înainte de darea în funcţiune a clădirii.

Obligaţia solicitării şi obţinerii avizului şi autorizaţiei de securitate la incendiu revine investitorului, respectiv beneficiarului investiţiei.

Avizul/autorizaţia de securitate la incendiu trebuie obţinute atât pentru construcţii existente, atunci când se schimbă funcţiunile unui spaţiu şi/sau se execută lucrări de modificare, cât şi pentru construcţii noi. Pentru unităţile sanitare, această obligaţie a fost instituită începând cu anul 1992 şi subzistă până la acest moment.

Astfel, o clădire se poate afla în una din următoarele situaţii:

- deţine autorizaţie de securitate la incendiu;

- funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu - în condiţiile în care a fost edificată după anul 1992 sau a fost construită anterior acestui an şi asupra ei s-au executat lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei;

- nu necesită autorizaţie de securitate la incendiu întrucât nu s-a schimbat destinaţia şi/sau nu s-au executat lucrări de modificare;

- autorizate parţial - în sensul în care autorizaţia a fost emisă pentru un etaj sau o secţie din interiorul clădirii.

Construcţiile existente intră în procesul de avizare/autorizare doar în condiţiile în care asupra lor se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei.

Principala problemă a fondului construit existent este generată de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de construcţii, fără intervenţii de reabilitare a instalaţiilor utilitare existente sau lucrări de modificare care să vizeze îmbunătăţirea tuturor cerinţelor de calitate faţă de momentul edificării lor”, au explicat reprezentanții IGSU.

Foto ilustrație (sursa: RFI)

Back To Top