Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

tramvai ploiestiPrimăria Municipiului Ploieşti informează printr-un comunicat de presă, că s-a finalizat licitaţia pentru atribuirea contractului de lucrări pentru proiectul: „Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, staţii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare - etapa I : Bucla Nord – Intersecţie Republicii ".

Având în vedere valoarea estimată în proiectul tehnic pentru contractul de execuţie a lucrărilor - 44.180.042,44 lei, fără T.V.A., în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare, procedura adoptată pentru atribuirea acestui contract a fost Licitaţia deschisă, criteriul de atribuire fiind "Preţul cel mai scăzut".

Procedura de atribuire a debutat în data de 05 iunie 2013, prin deschiderea ofertelor. La licitație au participat 11 ofertanți, însumând un număr de 47 societăți în asociere, subcontractanți și terți susținători.

Pentru a proba capacitatea tehnică și profesională, fiecare ofertant a trebuit să dovedească executarea, în ultimii 5 ani (calculaţi anterior datei limită de depunere a ofertelor), de lucrări similare, după cum urmează:
Execuţie cale simplă de tramvai în lungime de cel puţin 4,5 km;
Execuţie lucrări de aşternere mixturi asfaltice;
Execuţie lucrări de montare/demontare linie de contact.

Deasemenea, fiecare ofertant a trebuit să prezinte dovada că are în dotarea sa echipamentele (instalaţii, laboratoare, utilaje şi alte echipamente necesare pentru îndeplinirea contractului) prezentate în oferta sa tehnică, prin prezentarea de documente justificative cum ar fi: contracte de vânzare-cumpărare, facturi de achiziţie, contracte de leasing, contracte de închiriere, etc. Toate aceste echipamente vor fi disponibile pe toată perioada în care este necesară implicarea lor în derularea contractului.

Evaluarea ofertelor, constând din verificarea conformității documentelor de calificare, a ofertei tehnice și a ofertei financiare, urmata de transmiterea clarificărilor și primirea răspunsurilor la aceastea, s-a încheiat prin încheierea raportului de atribuire din data de 14 octombrie 2013.

Câștigătorul licitației de atribuire a contractului de lucrări este Asocierea: SC Mari Vila Com SRL + SC Leonhard Weiss + SC Aquila Construct SRL + SC ELCO Bucuresti SRL, având un preț ofertat de 30.673.401,46 lei, durata de execuție fiind de 15 luni de la data semnării contractului.

De menționat că la toate ședințele de lucru care s-au desfășurat pe durata procedurii de evaluare, activitatea echipei de specialiști din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești a fost supravegheată conform legii, de observatori din partea Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova, Compartimentul de Verificare a Achizițiilor Publice.

Obiectul contractului de lucrări presupune realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de transport public aferentă liniei de tramvai 102 etapa I pe o lungime de 4,55 km cale simplă de rulare şi implică realizarea următoarelor măsuri:
refacerea infrastructurii şi suprastructurii căii de rulare a tramvaiului;
refacerea liniei aeriene de contact;
refacerea stâlpilor de susţinere a reţelei de contact;
amenajări ale amprizei de tramvai, inclusiv a staţiilor de tramvai;
amenajări legate de colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii şi a apelor de infiltraţie;
reabilitarea infrastructurii rutiere.

Sursa de finanţare: bugetul local al Municipiului Ploieşti şi asistenţa financiară nerambursabilă din cadrul Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (98% din valoarea eligibilă a proiectului).

Back To Top