Categorie: Administraţie

cjpConsiliul Judeţean Prahova a elaborat şi aprobat Planul de Dezvoltare Durabilă a Judeţului pentru perioada 2014 – 2020, document de bază care stabileşte direcţiile şi priorităţile de dezvoltare pentru perioada menţionată. Planul elaborat conţine un portofoliu de 888 propuneri de proiecte, reprezentând nevoile identificate la nivelul tuturor comunităţiilor locale prahovene.

Astfel la nivelul compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judeţean Prahova se desfăşoară activitatea de analiză în vederea încadrării proiectelor menţionate pe axele şi obiectivele tematice aleviitoarelor Programe Operaţionale.

Pentru definitivarea acestui obiectiv Consiliul Judeţean Prahova va organiza o şedinţă consultativă la care vor fi invitaţi să participe primarii tuturor localităţilor, şefii instituţiilor şi ai serviciilor deconcentrate precum şi a altor entităţi interesate în finanţarea proiectelor.

Printre proiectele prioritare ale judeţului se regăsesc:

- „Modernizarea reţelei termice primare şi secundare a Municipiului Ploieşti şi a coşului de fum nr. 2 de la SACET Ploieşti, proiect ce se va realiza în cadrul unui parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Prahova, Consiliul Local Ploieşti şi operatorul Dalkia Termo Prahova. Proiectul are în vedere înlăturarea tuturor pierderilor de pe traseu şi modernizări tehnologice care vor avea ca efect îmbunătăţirea substanţială a eficienţei energetice;

- Modernizarea DJ 102 I – Câmpina – Valea Doftanei - Săcele, drum interjudeţean şi interregional ce va prelua traficul de tranzit de pe DN 1 pe durata lucrărilor la tronsonul de Autostradă Comarnic –Braşov. Modernizarea acestui drum va contribui şi la creşterea potenţialului turistic al Văii Doftanei;

- Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare (faza a II – a), care se adresează în principal mediului rural, precum şi aducţiunea de apă potabilă Ploieşti – Mizil, investiţie ce va fi realizată în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară - Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova.

Totodată, Guvernul României a anunţat la începutul lunii august 2014, validarea de către Comisia Europeană a acordului de parteneriat cu România pentru perioada 2014 – 2020. Acest document reprezintă strategia României ca stat membru UE pentru accesarea fondurilor europene structurale şi de investiţii (FESI) în exerciţiul financiar 2014 – 2020.

Acordul de parteneriat stabileşte modalitatea în care vor fi concentrate investiţiile din FESI 2014 – 2020 pentru a promova competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, în vederea încurajării obţinerii unei dezvoltări inteligente, bazate pe creştere economică şi incluziune socială. Totodată, pentru viitoarea perioadă de programare, Uniunea Europeană doreşte o mai bună reflectare a conceptului de competitivitate, în politicile şi acţiunile statelor membre.

În această perioadă Guvernul României a demarat şi procesul de transmitere către Bruxelles a versiunilor oficiale ale programelor operaţionale în care se vor încadra viitoarele proiecte.

Back To Top