Categorie: Administraţie

cjpConsiliul Judetean Prahova se reunește în şedinţă ordinară, în ziua de vineri, 26 septembrie 2014, ora 12,00, în Sala de Consiliu, intrarea B, din Palatul Administrativ din Ploiești. Pe ordinea de zi a ședinței de vineri se află și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova, inițiat de președintele CJP Mircea Cosma.

Ordinea de zi a ședinței din data de 26 septembrie 2014

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2014 - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. pentru vânzarea unor active - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil, în care își desfășoară activitatea Primăria orașului și Consiliul local Mizil, din proprietatea publică a județului Prahova în proprietatea publică a orașului Mizil - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Prahova, pentru scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri, concesionate Societății Comerciale „Hidro Prahova" S.A. prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea Comercială „Plopeni Industrial Parc" S.A. - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai obiectivului de investiții „Reabilitare Sistem microzonal alimentare cu apă (sursa Crasna) - Înlocuire conductă de transport apă potabilă și reabilitare construcții hidrotehnice aferente, de la Stația de tratare Schiulești, la rezervorul de înmagazinare Gogon, orașul Slănic" - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Județului Prahova - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Prahova în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază Prahova - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna consilier județean Ludmila Sfîrloagă și de domnii consilieri județean Rareș Dan Enescu, Adrian Manta, Constantin Negoi și Dănuț Marcel Cornea.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier județean Simona David și Elena Iuliana Dosaru și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Florin Auraș Dragomir și Ovidiu Cord.
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna consilier județean Ana Sandu și de domnii consilieri județeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai și Gheorghe Necula.
13. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului Dragomir Ioan din funcția publică de director al Direcției Județene de Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna consilier județean Simona David și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Florin Auraș Dragomir și Ovidiu Cord.
14. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2014 în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.

Citește și: MIGRAȚIA POLITICĂ CJP: 8 CONSILIERI JUDEŢENI AU OPTAT PENTRU UN ALT PARTID POLITIC. VEZI LISTA

Back To Top