Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

iolanda bazavan george botezIolanda Băzăvan, al treilea viceprimar al Ploieștiului a fost delegată în funcție în urma unei hotărâri care nu îndeplinește condițiile de legalitate potrivit legislației administrației publice locale, este de părere Mihai Apostolache, lector universitar doctor la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi Director al Centrului de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative, citat de jurnaliștii observatorulph.ro

Proiectul de hotărâre care a figurat la punctul 7 pe ordinea de zi a Şedinţei consiliului local din data de 27 martie 2015 trebuia scos pe ordinea de zi, deoarece expunerea de motive şi rapoartele cerute de lege au aparţinut proiectului de hotărâre iniţial care a figurat la punctul 7.

Consilierii locali au avut ataşate la noul proiect de hotărâre rapoartele compartimentului de specialitate şi comisiei de specialitate a consiliului local şi expunerea de motive de la un alt proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre iniţial s-a numit "Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor de viceprimar", proiect ce depăşea competenţa consiliului local, iar celălalt proiect, care de altfel a fost dezbătut şi adoptat de consiliul local, s-a numit "Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier care va îndeplini temporar atribuţii de viceprimar".

Acest din urmă proiect nu a avut o expunere de motive proprie şi nici propriile rapoarte de specialitate (elaborare şi adoptate în acest sens), ci a avut ataşate documente de la proiectul iniţial, care avea un alt obiect de reglementare. Ori expunerea de motive şi raportele întocmite pentru un proiect de hotărâre cu un anumit obiect de reglementare nu pot fi folosite pentru un alt proiect de hotărâre care reglementează o altă problematică. Prin urmare, hotărârea adoptată nu este nici motivată şi nici nu are ataşate documentele cerute de lege.

Motivarea actelor administrative reprezintă o formă de manifestare a dreptului la informaţie, consfiinţit de Constituţia României, dar şi o dimensiune a dreptului la bună administrare. Nemotivarea sau motivarea defectuasă a actelor administrative au reprezentat şi reprezintă temeiuri pentru suspendarea executării actelor administrative sau pentru anularea acestora de către instanţele judecătoreşti.

Mihai Apostolache observă și altă situație de nelegalitate în ceea ce privește proiectul de hotărâre prin care consilierii locali numesc un președinte de ședință. Potrivit legislației, președintele de ședință este ales de către consilierii locali.
Sursa: observatorulph.ro

Back To Top