Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

/home/actualis/public_html/templates/ja_flix/local/html/com_content/article/default.php on line 43
no-fullimage" itemscope itemtype="https://schema.org/Article">
Categorie: Administraţie

consiliul local ploiesti 2015Miercuri, 13 mai are loc o şedinţă extraordinară a Consiliului Local Ploiești, începând cu orele 1300 la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ. Ordinea de zi conține proiecte legate de rectificări bugetare, un proiect prin care se va vota împuternicirea primarului interimar Iulian Teodorescu ca să desemneze un nou membru în CA de la SGU Ploiești, însă și cel mai interesant proiect al zilei – desemnarea unei comisii de renegociere a contractului dintre municipalitate și Apa Nova, contract semnat în anul 2000 și asupra căruia au planat nenumărate controverse, de la întocmire până la modul și cuantumul cu care se tarifează serviciul de alimentare cu apă către ploieșteni. Serviciu care tocmai se va scumpi cu 10 la sută, prin votul aleșilor locali! Iată ordinea de zi a ședinței:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Colegiului Economic "Virgil Madgearu" Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Casei de Cultura "I.L. Caragiale" Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului Ploieşti să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administraţie al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teoodrescu.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Puiu Daniel Neagu, Gheorghe Sîrbu şi Radu Mateescu.

6. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de renegociere a Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi a serviciului de canalizare în Municipiul Ploieşti, încheiat cu S.C. Apa Nova Ploieşti S.R.L. la data de 14.06.2000 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului dintre Municipiul Ploieşti, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale şi Pieţe S.A. şi Fundaţia "Nini Măcelaru" – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

Dată în Ploieşti, astăzi, 11 mai 2015, în două exemplare originale.

Viceprimar cu atribuţii de primar,
Iulian Liviu Teodorescu

Back To Top