Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

Autorităţile publice locale, reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile (organizatii non profit, parohii, asociaţii şi cluburi sportive) din localităţile: Bucov, Valea Calugareasca, Albesti-Paleologu, Ciorani, Sălciile, Jilavele, Ceptura, Urlati, Iordacheanu si Gornet Cricov intenţionează să  depună, până pe data de 29.10.2010, proiectul cu titlul:
Grupul de Acţiune Locală „Valea Cricovului”. Proiectul urmăreşte acreditarea GAL-ului, în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 431- Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului, Submăsura 431.1 - Construcţie parteneriate public private.

Obiectivul proiectului

îl constituie creşterea capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare locală prin construcţia instituţională a unui parteneriat public –privat  (conform Ordonanţei nr. 26/2000) în spaţiul rural al judeţelor Prahova şi Ialomiţa pe teritoriul administrativ a 11 unităţi administrativ-teritoriale – 10 comune şi 1 oraş (Albeşti-Paleologu, Bucov, Ceptura, Ciorani, Drăgăneşti, Gornet-Cricov, Iordăcheanu, Sălciile, Urlaţi, Valea Călugărească, Jilavele), ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.

Un alt obiectiv specific îl constituie  pregătirea Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului vizat, conform cerinţelor Axei 4 LEADER, care va conduce la creşterea competitivităţii sectoarelor agricole şi forestiere, îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice din acest spaţiu.

Teritoriul potenţialului parteneriat are o populaţie de 69.552 locuitori, fiind alcătuit din spaţiu rural şi oraşul Urlaţi, care are în componenţa sa, pe lângă oraşul propriu-zis şi alte 15 cartiere/străzi - Arioneştii Noi, Arioneştii Vechi, Cherba, Jercălăi, Mărunţiş, Orzoaia de Sus, Orzoaia de Jos, Schiau, Valea Bobului, Valea Crîngului, Valea Mieilor, Valea Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman şi Valea Urloii -  cu caracter rural. Teritoriul este omogen, constituindu-se de-a lungul Văii râului Cricovul Sărat, ce străbate judeţul Prahova din zona de centru, de la Est la Sud, vărsându-se în judeţul Ialomiţa. Suprafaţa teritoriului este de 586 km2, iar densitatea populaţiei este de 119 locuitori/ km2. Teritoriul are în componenţă şi un sit Natura 2000, respectiv Lacul Rodeanu din Comuna Jilavele, judeţul Ialomiţa, declarat astfel în anul 2007, prin Hotărârea Guvernului  nr. 1143 din 18/09/2007, ce are un diametru de 1, 1 km şi ocroteşte numeroase specii de floră şi faună.

Potenţialul parteneriat se compune dintr-un număr de 43 membri din care 12 publici (11 autorităţi publice şi o instituţie publică (Clubul Sportiv “Unirea Urlaţi”)) şi 31 reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile (20 parteneri privaţi din care 17 societăţi comerciale, o persoană fizică autorizată, 2 întreprinderi individuale; 8 ONG-uri, un sindicat şi 2 parohii) - acoperind un teritoriu cu 11 localităţi, 69.552 locuitori (la 1 Ianuarie 2010, conform Direcţiilor Judeţene de Statistică Prahova şi Ialomiţa), 586 km2. Procentul partenerilor publici în cadrul potenţialului parteneriat este de: 27, 91 %.

Detalii suplimentare pot fi furnizate de Primăria Oraşului Urlaţi – Primar Marian Măchiţescu, la telefon: 0244 – 271429, fax: 0244 – 270 010, e–mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi de doamna Rodica Chezan, Director Executiv Asociaţia „Intercom Cricov”, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Back To Top