Categorie: Administraţie

cl ploiesti 19 august 2016Consiliul Local Ploieşti a aprobat astăzi, într-o şedinţă extraordinară, un proiect de hotărâre care stabileşte ultimele formalităţi pentru un program din fonduri europene care ar putea aduce mai multe investiţii în municipiu în domeniile ocupării forţei de muncă, incluziunii sociale şi educaţiei.

„Este vorba despre crearea unui grup de lucru prin care se vor face alte proiecte europene”, a explicat Adrian Dobre, primarul municipiului Ploieşti.

Proiectul se numeşte „O 9 şansă! Sprijinirea comunităţii marginalizate din Municipiul Ploieşti prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală” şi este derulat de Primărie în parteneriat cu mai multe ONG-uri, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, cu perspectiva atragerii unor consistente fonduri europene nerambursabile pentru investiţii în cartierele mărginaşe ale municipiului.

„Obiectivul specific al Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) este: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20000 de locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC. (...) Prin HCL nr.343/31.10.2016 s-a aprobat parteneriatul format din Municipiul Ploiesti, ONG – Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltatre Durabila și Societatea Comercială (Operator economic) Agrafics Communication SRL conform prevederilor art.1.4, alin.1 din Ghidul solicitantului, condiții specifice «Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală»  – Orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP5 și cofinanțarea din partea Municipiului Ploiești în cuantum de 2% din valoarea eligibilă estimată a bugetului pentru Municipiul Ploiești”, se explică în raportul de specialitate care a însoţit proiectul de hotărâre aprobat astăzi.

Back To Top