Categorie: Administraţie

La SGU Ploiești este pe cale să fie declanșat conflictul de muncă, a anunțat, luni, conducerea Sindicatul Liber Șansa, reprezentativ la nivelul S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L.


Liderii se sindicat pun declanșarea conflictului de muncă pe seama faptului că managementul SC Servicii de Gospodărie Urbana S.R.L. nu a răspuns afirmativ la solicitările lor. Este vorba despre 10 puncte regăsite și în comunicatul de presă transmis luni, pe această temă, cu privire la care a fost notificată și conducerea societății:
"1. Stoparea practicilor de tergiversare a negocierilor la noul contract colectiv de munca soldate cu depășirea celor 60 de zile asumate de părți la începerea negocierilor si finalizarea negocierilor, in cel mai scurt timp posibil (ne aflam in situația in care nici protocolul semnat pe durata negocierilor nu mai are valabilitate)
2. Respectarea protocolului semnat si negociat in sensul acordării tichetelor de masa la valoarea stabilita prin acesta (12 lei / tichet pentru fiecare zi lucrata)
3. Retragerea intenției de reluare a negocierilor CCM (conducerea societății și-a exprimat intenția de a solicita o nouă comisie de negociere, tot ceea ce s-a negociat si acceptat de părți până acum fiind practic anulat), întrucât nu exista o baza legala la acest moment pentru o astfel de abordare si nu exista nici un fel de garanție că ceea ce s-a negociat până acum rămâne valabil.
4. Anularea Deciziilor CA prin care se solicită aprobări exprese pentru orice mărire salarială sau alte beneficii decizii nelegale și netemeinice care conduc la nerespectarea principilor prevăzute de legislație privind egalitatea părților la negocieri și invitarea Sindicatului Reprezentativ la toate ședințele CA si AGA in care se dezbat masuri privind situația economico-financiara ce afectează salariații.
5. Stabilirea unor membri în comisia de negociere din partea angajatorului care să aibă autoritate și capacitatea de a negocia în cunoștința de cauză şi de a lua decizii cu celeritate. De asemenea respectarea numărului de minim 6 membri în comisie conform deciziei inițiale de la declanșarea negocierilor. Reamintim refuzul CA de a desemna o a șaptea persoană pentru a respecta paritatea în cadrul comisiei de negociere şi refuzul informal de a desemna membri supleanți din partea Angajatorului, situație ce a condus la blocarea negocierilor.
6. Respectarea cerințelor privind Grile de Salarizare si Spor de vechime enunțate în cadrul negocierilor.
7. Respectarea principiilor privind „la munca egala remunerație egala" la nivelul patronatului Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin aprobarea unor grile de salarizare la nivelul celor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești pentru personalul angajat în cadrul structurilor sale.
8. Renunțarea la practicile de intimidare a reprezentanților salariaților și a persoanelor ce intenționează ce participe la acest conflict de munca, inclusiv prin amenințări de concediere sau de mutare a locului de munca.
9. Încetarea răzbunărilor pe criterii non profesionale ( ci de apartenenta la diverse grupuri de interese mai mult sau mai puțin legitime)
10. Respectarea prevederilor legale privind condițiile de munca (reducerea timpului de lucru în perioadele caniculare, acordarea echipamentelor individuale de protecție la nivelul si calitatea celor prevăzute de lege, refacerea analizelor de risc cu respectarea cerințelor de participare a reprezentanților salariaților, asigurarea parității în cadrul CSSM, revizuirea și transparentizarea normelor de lucru cu consultarea reprezentanților salariaților). Respectarea drepturilor salariaților privind remunerația și virarea reținerilor în termene rezonabile, și nu așa cum se fac la acest moment după criterii aleatorii. "
Sindicaliștii, prin liderul Ionuț Ionescu, solicită un "dialog real și constructiv pentru stingerea acestei situații neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Totodată atragem atenția că orice acțiune spontana a angajaților în perioada următoare nu este și nu poate fi atribuită sindicatului atâta timp cât atitudinea managementului actual al societății a fost una de forță și nu de cooperare cu angajații nemulțumiți. La momentul declanșării unor acțiuni sindicale organizate vom notifica în consecință".
Reprezentanții salariaților spun că, "în urma luptelor pentru preluarea conducerii societății angajații au fost privați de drepturi negociate, un nou acord colectiv de muncă nu a fost încheiat în termenul de 60 de zile de la declanșarea negocierilor și că până la data prezentei plata salariilor a fost întârziată din motive care nu ne-au fost comunicate până în prezent".

 

Back To Top