Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

consiliul local ploiesti 23 iunie 2016Tribunalul Prahova a anulat, printr-o sentinţă pronunţată pe 5 decembrie, o hotărâre adoptată la finalul trecut de către Consiliul Local Ploieşti, prin care se plăteau de la bugetul municipiului pierderi de aproximativ 12 milioane de lei înregistrate de Veolia Energie, operatorul sistemului de termoficare. Instanţa a concluzionat că autorităţile ploieştene nu au respectat legislaţia privind transparenţa decizională şi nu au organizat o dezbatere înainte de adoptarea actului normativ, cu toate că acest lucru fusese solicitat.

 

Procesul a fost deschis de Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Prahova, structură care reprezintă un număr important de asociaţii din municipiu. Reprezentanţii UAP au invocat nerespectarea legii privind transparenţa decizională, iar instanţa le-a dat câştig de cauză, anulând Hotărârea nr. 421/2016 a Consiliului Local Ploieşti, care prevedea acoperirea de la buget a pierderilor înregistrate de operator în perioada 2012-2015.

Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată de autorităţile ploieştene.

"Eficientizarea managementului unei firme este o problemă internă a oricărei societăţi private indiferent dacă are sau nu contracte cu o autoritate publică, iar pierderile nu trebuie recuperate cu orice preţ de la cetăţeni. Orice majorare de tarif trebuie justificată în faţa celor afectaţi de ea, nu doar a 27 de consilieri locali care pot fi subiectivi, uneori. Cei circa 12 milioane de lei ar putea fi folosiţi pentru infrastructura Ploieștiului, pentru reabilitarea termică a blocurilor, pentru refacerea canalizărilor s.a.m.d.", a afirmat preşedintele UAP Prahova, Eugen Cristescu, într-un comunicat de presă trimis astăzi, în care a explicat care au fost neregulile invocate, precizând totodată că, înainte de deschiderea proceseului în sintanţă, Uniunea a încercat şi remedierea problemei pe cale administrativă: "În urma încălcărilor repetate a Legii 52/2003, cu privire la transparența decizională, prin refuzul de a organiza dezbaterile publice de către Consiliul Local Ploieşti, în mod deosebit, la solicitarea în scris a unei asociaţii legal constituite, Uniunea Asociaţiilor de Proprietari Prahova a luat atitudine. Astfel, UAP a atacat în contencios HCL 421/2016, în care Consiliul Local a decis să acorde aproape 12 milioane de lei furnizorului de energie termică, Veolia Energie Prahova, pentru că aceasta a susţinut că a avut pierderi în perioada 2012-2015. Instanţa a decis să anuleze această Hotărâre de Consiliu Local, aşa cum UAP a cerut, iar decizia nu este definitivă, mai existând o cale de atac. Trebuie menţionat că la momentul votării, preşedintele UAP, Eugen Cristescu, a solicitat în scris să ia cuvântul în şedinţa de Consiliu Local unde a cerut ca HCL 421/2016 să fie retrasă de pe ordinea de zi şi organziată dezbaterea publică solicitată în baza art. 7 alin (9) din Legea 52/2003. Consilierii locali au votat de patru ori pentru ca HCL 421/2016 să întrunească numărul de voturi necesare aprobării, fapt care nu a fost consemnat în procesul verbal de şedinţă de către secretarul Primăriei Ploieşti de la această dată, Anabell Mantoiu (există probe audio în acest sens). Subliniem faptul că UAP a depus adresa cu nr. 21546/28.10.2016 la registratura Primăriei Ploieşti, prin care a solicitat dezbaterea publică şi timp de două luni nu s-a ţinut cont de solicitarea respectării unei legi, aprobându-se actul normativ pe 21.12.2016. Mai aducem la cunoştinţa opiniei publice că, pentru a evita acţiunea în instanţă, UAP a depus o plângere prealabilă cu nr. 25462/19.12.2016 prin care a mai solicitat, încă o dată, organziarea unei dezbateri publice".

Back To Top