Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

Propunerea legislativă privitoare la modificarea Legii administrației publice locale adoptată de Senatul României vizează procedura de validare sau de invalidare a mandatului de consilier local sau județean.
Prin modificarea adusă, parlamentarii au instituit două proceduri diferite pentru operațiunea de validare/invalidare a mandatului consilierului local sau județean, aspect care contravine normelor de tehnică legislativă. Astfel că, dacă în cazul mandatelor care se validează în ședința de constituire a consiliului local/județean, comisia de validare propune validarea sau invalidarea mandatelor consiliului local sau consiliului județean, în situația validării unui mandat de consilier local sau județean pe perioada exercitării mandatului consiliului local sau județean, propunerea de validare sau invalidare se face tot de către comisia de validare, dar se înaintează prefectului, care, prin ordin, validează sau invalidează mandatul alesului local.
Practic, după ce soluția legislativă adoptată va intra în vigoare, într-un consiliu local/județean vom întâlni consilieri local/județeni care vor fi validați unii de către consiliul local/județean, iar alții de către prefect. Ori, operațiunea de validare a mandatului trebuie să beneficieze de aceeași reglementare juridică, indiferent de momentul în care aceasta are loc. Fie că vorbim de validarea mandatului în etapa constituirii consiliului local/județean sau în timpul exercitării mandatului consiliului local/județean, regimul juridic trebuie să fie același.
Dincolo de aceste aspecte se mai impune o subliniere. Prin votul acordat, parlamentarii au diminuat competența autorităților deliberative locale alese și au sporit puterea prefectului, introducând instituția prefectului în procedura de validare a mandatului consilierului local/județean, prin acordarea prerogativei acestuia de a emite ordinul de validare a mandatului consilierului local/județean. Și iată cum autorităților locale alese li se reduc atribuțiile în beneficiul autorităților statale numite.
Poate aleșii locali vor înțelege că blocajele pe care de multe ori le generează în administrația locală, ca urmare a orgoliilor, intereselor politice sau relei credințe, nu le aduc beneficii pe termen lung. Din contră, determină legislativul să imagineze diverse soluții legislative, cum este și exemplul anterior, care au ca efect diminuarea rolului autorităților alese de către cetățeni și creșterea importanței autorităților statele numite.
Conferențiar universitar Mihai Cristian Apostolache, Director al Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG Ploiești


Sursa: observatorulph.ro

Back To Top