Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

Campania "Marea Debarasare" a fost iniţiată de Ministerul Mediului în anul 2007, iar de la debut aceasta campanie a urmărit conştientizarea cetăţenilor pentru buna gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti a susţinut toate campaniile iniţiate în perioada 2007 - 2009 după programul stabilit de Ministerul Mediului (trimestrial şi lunar în anul 2009), iar din anul 2010 Campania Marea Debarasare a fost desfăşurată la nivel local cu o frecvenţă trimestriala.
În anul 2017, prin această campanie au fost colectate 3,141 tone din cantitatea totală gestionată de Centrul Municipal de Colectare DEEE (21,5 tone).
În lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie, cetăţenii se pot debarasa de echipamentele electrice şi electronice uzate/nefuncţionarale prin aceasta campanie.
Cerinţele legate privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice sunt legiferate în Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015. Cantitatea echipamentelor electrice şi electronice gestionate de RASP prin Campania Marea Debarasare de la debut până în prezent este de peste 74 tone, iar cantitatea totală este de peste 210 tone.
Procedura de lucru a fost optimizată pentru a gestiona eficient timpul cetăţenilor şi resursele disponibile ale operatorului, astfel:
- apelurile telefonice ale cetăţenilor care doresc să predea echipamente electrice şi electronice sunt preluate de personalul din cadrul Biroului Protecţia Mediului, Monitorizare, Postînchidere Rampă Teleajen și/sau personalul Biroului Dispecerat şi Relaţii Publice;
- personalul Biroului PMMPRT întocmeşte Adeverinţa de predare - primire şi Talonul de participare la Tombola, urmând ca acestea să fie predate inspectorilor de teren ai operatorului;
- inspectorii operatorului se deplasează la adresa solicitantului şi ridică echipamentele electrice şi electronice uzate/nefuncţionale pe baza adeverinţei de predare - primire;
- echipamentele electrice şi electronice sunt transportate la Centrul Municipal de colectare DEEE unde sunt cântărite şi înregistrate de personalul RĂSP.
După finalizarea campaniei "MareaDebarasare", se desfăşoară Tombola "Scoate deşeurile din casa ta!", unde participanţilor le sunt oferite premii în valoare de 2.000 de lei.

Back To Top