Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

Procedura derulată la Ploiești, pentru contractarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se apropie de momentul anunțării câștigătorului, la mai bine de jumătate de an de la momentul lansării licitației și după două luni în aceasta a fost suspendată, din cauza unor modificări cerute de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, la sesizarea a două dintre firmele participante. Forul a decis, printr-o hotărâre care ridică suspiciuni, coborârea pragurilor privind cifra de afaceri și valoarea serviciilor similare prestate anterior de societăţile înscrise, dar și creșterea semnificativă a numărului de contracte pe care acestea să le fi încheiat anterior.


În septembrie, CNSC a anunțat că "admite în parte contestaţiile formulate de către S.C. DERATON S.R.L. și S.C DD CHIM S.R.L., în contradictoriu cu MUNICIPIUL PLOIEȘTI (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI) în ceea ce privește capacitatea economică și financiară - cifra de afaceri, capacitatea tehnică și/sau profesională - experiența similară, modalitatea de ajustare a prețului contractului". Procedura pentru atribuirea contractului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a fost suspendată, prin urmare, vreme de două luni, fiind reluată abia la finalul lui noiembrie, cu modificările cerute de CNSC. Măsurile de remediere s-au referit la capacitatea economică și financiară a participanţilor, impunându-se condiții mai relaxate, astfel încât atribuirea contractului să se poată face și către firme mai mici. De exemplu, în ceea ce privește cifra de afaceri, pragul a fost coborât de la 20.000.000 lei, la 10.000.000 lei. De asemenea, ofertantul trebuie "să facă dovada că a prestat în ultimii 3 ani (calculați anterior datei limită de depunere a ofertelor), în cadrul unuia sau a maximum șapte contracte, servicii similare celor ce fac obiectul prezentului contract (dezinsecție, dezinfecție și deratizare), în valoare cumulată de minim 7.000.000 lei fara TVA". În primă fază, numărul maxim de contracte era de trei.
Aceste lucruri au creat suspiciuni, pentru că, la Ploiești, serviciile amintite au stat, în ultimii ani, sub semnul unor blocaje uneori absurde, cauzate de obiecțiile și refuzurile directorului economic al Primăriei. Astfel, în timp ce fostul contractant, o firmă mare, care operează la nivel național, a ajuns să presteze mai mult din bunăvoință și mai puțin pe bani, iată că, acum, condițiile sunt relaxate în așa hal încât s-au creat condițiile pentru ca dezinsecția, dezinfecția și deratizarea să fie atribuite unor firme mici care este puțin probabil să suporte din bugetul propriu, în caz de criză, prestarea serviciului, fie și la cote de avarie. Pentru că, până la urmă, vorbim despre un municipiu cu suprafață mare și nevoi pe măsură, unde activitatea a fost deseori blocată, pe acest segment și nu numai, din cauza banilor.
Mai mult decât atât, trebuie menționat că, în contradicție cu decizia dată la Ploiești, CNSC a respins micșorarea cerințelor de acest gen la licitațiile din alte orașe mari, mergând, potrivit legislației, pe păstrarea chiar și a unui prag echivalent cu dublul cifrei de afaceri, față de valoarea licitată.
Potrivit anunțului publicat pe SEAP, durata contractului va fi de patru ani, iar valoarea maximă a acestuia este estimată la 57.655.576 lei, fără TVA. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 14.869.648 lei (fără TVA), corespunzând cantităţilor maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecvent, iar valoarea minimă este de 6.221.510 lei (fără TVA). Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut.

 

Back To Top