Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

sonda1Cu toate că nu ne-am dorit niciodată o preocupare intensă asupra administraţiei din Filipeştii de Pădure, iată că edilii din localitate fac ce fac şi tot dau de lucru procurorilor. Nici noi nu stăm deoparte, că activitatea membrilor din conducerea administraţiei locale a zonei ne dă şi nouă o pâine de mâncat, prin acţiunile acestora. Un alt dosar deschis de curând vizează o tranzacţie contractuală dintre Primăria Filipeştii de Pădure şi OMV-PETROM. Citiţi, mai jos, cum un edil plin de idei, ajutat de o funcţionărime cu capul plecat şi cu pixul tremurând de avânt muncitoresc, semnează acte care depăşesc, uneori, limitele legii, în beneficiul unei societăţi cu interese economice de ordin privat.

Privatizarea PETROM a fost prezentată la vremea sa ca fiind “un mare suces”. Ulterior s-a dovedit a fi jonglerie, un tun care ar fi burduşit conturile, buzunarele şi averile unora care conduceau ţara prin acele timpuri. Azi tot românul se plânge de faptul că acelaşi OMV-PETROM tot creşte preţul carburanţilor iar statul, prin vajnicii săi reprezentanţi, ne tot anunţă că face şi drege, că veghează şi verifică respectarea şi aplicarea Legii. Tot domnul Stat nu spune o iotă despre faptul că, sub larga acoperire a sa şi sub directa complicitate a unor reprezentanţi ai săi în Consiliul de Administraţie al PETROM (dat fiind faptul că statul român mai deţine 49% din acţiuni) toate aceste scumpiri sunt ştampilate, parafate şi, ca atare, aprobate de, ghiciţi, vă rugăm, tot de statul român.

Banul nu are nici miros şi nici culoare. Penală!

Ce vă vom prezenta astăzi nu are legătură (directă) cu privatizare sau majorarea preţului de la pompele de combustibili, dar tot un jaf din buzunarul public sau direct al cetăţenilor este. Fără să fim specialişti în administraţie sau lucrări de prospecţiuni – foraj – exploatare petrolieră vă dezvăluim, acum, mersul lucrurilor într-un dosar depus în faţa procurorilor din care administraţia locală a comunei Filipeştii de Pădure şi societatea PETROM-OMV ar trebui, măcar, să sughită de emoţie.

Şi ca să nu creadă cineva că avem sau facem o ţintă predilectă pe domnul primar Costel Morărescu nici n-o să ne referim la numele său, ci doar la instituţia pe care o reprezintă, respectiv la instituţia administrativă publică denumită Primarul comunei! Să vedem, aşadar, ce mai spune lumea că s-a mai jefuit pe la Filipeştii de Pădure.

Plângere penală. Tot pe numele edilului?

Un grup de cinci consilieri locali din Filipeştii de Pădure au semnalat organelor de cercetare penală falsificarea unei Hotărâri a Consiliului local al comunei Filipeştii de Pădure de către Niculae Daniela - secretara Primăriei şi Badoi Viorel - consilier local şi la încheierea, de către primarul Morărescu Costel şi viceprimarul Surugiu Vasile Georgel privitor la unele contracte pentru închirierea unor terenuri în baza respectivei hotărâri false.

În esenţă, este vorba despre o hotărâre de consiliu local prin care se face referire la o solicitare din partea PETROM pentru amplasarea unei conducte, de la care s-a ajuns la cu totul altceva. Adică la amplasarea unor sonde şi fix taman pe nişte terenuri care se aflau în litigiu şi erau la un pas de a fi cîştigate de o femeie din comună. Şi chiar dacă unii ar putea să susţină că la mijloc ar fi doar banii sau cine ştie ce alte interese materiale noi susţinem că de fapt ar fi vorba doar de dispreţ. Faţă de Lege şi mai ales de oameni!

Faptele celor acuzaţi

Cei cinci consilieri locali, Stoica Ion, Grădinaru Daniel, Braşoveanu Ioan, Naidu Constantin şi Matei Ştefan susţin că în şedinţa extraordinară a Consiliului local (din data de 23 noiembrie 2009) punctul 2 al ordinii de zi a fost „Prezentarea cererii PETROM OMV Grup pentru ocuparea temporară a suprafeţei de 12.600 mp teren şi stabilirea preţului de închiriere”. Cererea fusese înregistrată la Primăria comunei Filipeştii de Pădure cu nr. 9193/27.10.2009 şi făcea referire doar la necesitatea montării unei conducte de transport ţiţei de la sonda 562-bis la parcul 34 AR, acest lucru implicând ocuparea temporară a unei suprafeţe de teren de 12600 mp „din administrarea Primăriei Filipeştii de Pădure”. În cerere nu era nici o referire la o altă suprafaţă, pentru vreo altă sondă.

Manevre: una scriem, altceva facem în realitate

Referitor la solicitarea PETROM, a fost întocmit un Referat de către Inspector I.T.L., ec. Dumitru Gabriela. Şi, din acest Referat reiese foarte clar că PETROM a solicitat doar „închirierea temporară a suprafeţei de 12.600 mp aflată în administrarea Primăriei, aceasta fiindu-le necesară pentru executarea lucrărilor de montare a conductei de transport ţiţei sonda 562 - parc 34 AR”. Cei cinci consilieri au depus alături de plângerea penală şi alte documente sau transcripturi bazate pe înregistrările efectuate la respectiva şedinţă, iar ca urmare susţin că “Doamna secretar Niculae Daniela înregistrează (audio) fiecare şedinţă de Consiliu cu ajutorul unui reportofon. După cum reiese din transcrierea înregistrării şedinţei din 23 noiembrie 2009 unii dintre consilierii locali au cerut informaţii suplimentare cu privire la traseul conductei şi atunci preşedintele de şedinţă, Bădoi Viorel, a supus la vot doar stabilirea preţului pe mp, specificând clar că „terenul nu se ocupă …”. S-a votat apoi ca decizia privind preţul să constituie punctul 1 al Hotărârii de Consiliu, iar la punctul 2 să se menţioneze că suprafaţa pe care ar putea-o închiria Petrom să fie determinată de o comisie comună a Petrom şi a Primăriei com. Filipeştii de Pădure. Nu s-a supus la vot, nu s-a votat şi nu s-a aprobat închirierea sau „punerea la dispoziţie a terenului solicitat de PETROM.

Secretarul primăriei, Niculae Daniela a consemnat în procesul verbal (Anexa 4) : „Se supune la vot proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziţia SC Petrom SA - Secţia Moreni a unei suprafeţe de teren şi stabilirea preţului de 4 lei/mp/an şi se aprobă în unanimitate de voturi.”

Secretara primăriei, Niculae Daniela - funcţionar public în exerciţiul funcţiunii, cu ocazia redactării Hotărârii nr. 78/23.11.2009 (Anexa 5) a consemnat în mod fals în cuprinsul acesteia că Petrom ar fi solicitat, prin adresa nr. 9193/27.10.2009, pe lângă închirierea unei suprafeţe de 12.600 mp necesară pentru executarea lucrărilor de montare a conductei de transport ţiţei sonda 562 - parc 34 AR şi „ocuparea suprafeţei de 6.000 mp pentru amplasarea sondei 111 Filipeştii de Pădure”.

Hopa, răsare şi sonda!

“Deşi în şedinţă nu s-a supus la vot, nu s-a votat şi nu s-a aprobat închirierea terenului solicitat de PETROM, din modul cum secretara Niculae Daniela a redactat art. 1 al Hotărârii nr. 78 reiese că s-ar fi aprobat de către Consiliul local acest lucru”, arată cei cinci consilieri în plângerea penală.

Tot aceştia susţin că, “deşi PETROM nici măcar nu a solicitat aşa ceva, iar în şedinţă nu s-a discutat, din art. 1 reiese că s-ar fi aprobat de către Consiliul local „amplasarea sondei 111 Filipeştii de Pădure”.

Mai mult “procesul verbal al şedinţei din 23.11.2009 şi Hotărârea nr. 78/23.11.2009 au fost semnate de către preşedintele de şedinţă, Bădoi Viorel şi de către secretara Primăriei, Niculae Daniela, cu toate că ambii ştiau foarte clar că semnează nişte falsuri”.

Cu gunoiul (penal) sub preş?

Semnatarii plângerii penale susţin că după aceea “Consiliul local nu a avut posibilitatea să corecteze aceste falsuri deoarece, în perioada martie 2009 – august 2010, niciun proces verbal de şedinţă şi nicio hotărâre de Consiliu local nu au mai fost supuse spre aprobare Consiliului, aşa cum prevede legea” Mai mult ei susţin că ar fi sesizat şi instituţia Prefectului cu privire la respectiva ilegalitate care s-a comis la primăria Filipeştii de Pădure. “Această problemă face subiectul adreselor înregistrate la Prefectura Prahova cu nr.: L648/15.08.2010, L698/23.08.2010, 13247/08.09.2010.

Există o conductă care forează? Da, la Filipeştii de Pădure!

Dar şirul ilegalităţilor nu se opreşte aici, susţin cei cinci consilieri locali din Filipeştii de Pădure. Ei au depus în mâna procurorilor documente prin care vor să demonstreze negru pe alb următoarele: “Făcând uz de Hotărârea falsă, cu toate că fusese prezent la şedinţa din 23 noiembrie 2009 şi ştia bine că nu se aprobase nicio închiriere de teren, viceprimarul Surugiu Vasile Georgel a semnat contractul nr. 1/22.01.2010 cu S.C. OMV Petrom S.A., înregistrat, în aceeaşi zi, cu nr. 205/22.01.2010, în evidenţele Petrom, având ca obiect închirierea unui teren situat în Filipeştii de Pădure, cu suprafaţa de 4.410 mp, având ca scop „Amplasare, forare şi echipare sondă 111 Filipeşti + P.T.”. În acest contract, semnat de către viceprimarul Surugiu Vasile Georgel ca reprezentant al Primăriei, acesta îşi asumă, „sub sancţiunile faptei de fals în acte publice”, că terenul închiriat este proprietatea Comunei Filipeştii de Pădure şi nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul vreunei instanţe judecătoreşti”. Motiv suficient pentru cei care au documentat şi redactat plângerea penală pentru ca să descopere faptul că “terenul respectiv era revendicat de Toma Maria din Filipeştii de Pădure şi se află în litigiu (dosarul 4495/204/2010 aflat pe rolul Judecătoriei Câmpina)”.

Dar Primarul? Alesul filipeştenilor de Pădure chiar a stat degeaba?

Se pare că nu, dacă mai lecturăm cele semnalate în respectiva plângere penală, unde apare şi “contribuţia” edilului. “Dacă semnătura viceprimarului pe acel contract pare să aibă „acoperire” în textul Hotărârii (false) nr. 78/23.11.2009, nu la fel stau lucrurile cu semnătura primarului Morărescu Costel (şi el prezent la şedinţa din 23 noiembrie 2009 în care nu s-a aprobat nicio închiriere de teren) pe contractul nr. 2/22.01.2010, încheiat cu S.C. OMV Petrom S.A., înregistrat în 15.02.2010 cu nr. 362 în evidenţele Petrom, având ca obiect închirierea unui teren situat în Filipeştii de Pădure, cu suprafaţa de 4.825 mp, având ca scop „amplasarea, forarea şi echiparea sondei 112 Filipeştii de Pădure”. Despre sonda 112 nu se vorbeşte în nicio hotărâre, fie ea şi falsă, a Consiliului local al comunei Filipeştii de Pădure. Primarul Morărescu Costel a semnat contractul (care face trimitere în art. 17 la Hotărârea falsă, nr. 78/23.11.2009) cu toate că ştia bine că astfel comite un fals şi un abuz în serviciu, făcând uz de un fals”.

Vrem sau nu tot pe la edilul comunei ajungem, dar dacă am promis că nu mai zicem de domnia sa nimic... ne ţinem deoparte şi dăm cuvântul celor cinci acuzatori: “Ulterior Petrom a forat sondele 111 şi 112 pe terenurile astfel „închiriate”, după ce a obţinut de la Primăria Filipeştii de Pădure Autorizaţiile (nr. 18 şi nr. 19/09.04.2010) de construire pentru echiparea celor două sonde, nu pentru forarea lor, plătind taxe de autorizare în valoare de doar 28.080 lei, respectiv 30.380 lei, în loc de 30.870, respectiv 33.775, cum este stabilit în Hotărârea Consiliului local al comunei Filipeştii de Pădure nr. 68/22.10.2009 ,la art. 5,lit. B”.

Au ştiut procurorii şi n-au făcut nimic?

Cu ce or fi unii procurori aşa de ocupaţi nu ştim, dar se pare că au mult de lucru din moment ce respectivii consilieri locali din Filipeştii de Pădure susţin că le-au dat mură-n gură tot felul de speţe, dar cam fără rezultate palpabile şi concrete. Oamenii legii se pot ocupa şi cu altele, cum ar fi, de exemplu, să facă dosare penale împotriva unor martori care se judecă taman cu mama unora dintre procurori... ptiu că asta-i tema unei alte anchete care vine cât de repede prin paginile ziarului nostru. Dar să revenim la Filipeştii de Pădure şi să redăm doar ce susţin cei cinci consilieri care nu ştiu ce să mai creadă despre faptul că ei se duc la procurori cu tona de dosare, dar nimeni nu face nimic.... “Noi considerăm că aceste ilegalităţi n-ar fi fost comise dacă sesizările noastre anterioare, adresate DNA,  Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina sau Poliţiei, cu privire la ilegalităţile din Administraţia locală Filipeştii de Pădure ar fi fost tratate cu seriozitate”. Şi ca drept dovadă prezintă un lung pomelnic de dosare: 237/P/2009 – sesizare privind întocmirea unor procese verbale false de către un consilier local al comunei Filipeştii de Pădure; 3425/P/2008 – plângere penală pentru insultă contra primarului Morărescu Costel, - Sesizarea la DNA - acuzaţie că ar fi comandat un furt, contra primarului Morărescu Costel; 743/P/2010  - plângere privind finanţarea ilegală, cu peste 17 miliarde de lei vechi, bani publici, a unui club de fotbal privat; 1087/ - plangere penală pentru o deturnare de fonduri comisă la Primăria Filipeştii de Pădure

P.S. Curând vom reveni şi cu un articol despre cum s-au topit zeci de miliarde din bugetul comunei Filipeştii de Pădure iar Curtea de Conturi dar şi instanţa au decis (DEFINITIV şi IREVOCABIL) ca banii să fie daţi înapoi. De cine? O să vedeţi cât de curând! Poate organizăm, ca la Realitatea, un concurs cu premii. În ani, nu bani, desigur!

Bogdan DIMA
Back To Top