Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

Prefectura Prahova1Prefectura Prahova i-a răspuns, joi, primarului Adrian Dobre, la solicitarea privind convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv declararea stării de urgență, pe tema asigurării serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție la nivelul municipiului Ploiești. Practic, instituția i-a transmis edilului să-și asume rezolvarea problemei și i-a reamintit că acest comitet nu are în atribuții nici să urmărească modul în care este cheltuit banul public, nici cum se derulează achizițiile publice.

 

Comunicatul Prefecturii Prahova:

"În cursul zilei de ieri, 02.05. 2018, primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre, a înaintat o adresă Instituției Prefectului-Județul Prahova prin care solicita convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și declararea stării de urgență în problema deratizării, dezinsecției și dezinfecției în Municipiul Ploiești.

Potrivit art.3 din OUG nr.1/1999, starea de urgență reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul țări sau în unele unități administrativ teritoriale care se instituie în următoarele situații:

-existența unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea națională și funcționarea democrației constituționale a democrației constituționale

-iminența producerii ori producerea unei calamități care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.

Potrivit art.10 din OUG nr.1/1999 starea de asediu sau și starea de urgență se instituie de Președintele României prin decret.

În conformitate cu prevederile art.22 din OUG nr.21/2004, Comitetele Județene pentru situații de urgență au următoarele atribuții principale:

a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;

b) evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;

c) declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă;

d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

e) informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate;

f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.

Eşecul serviciilor de utilităţi publice (scoatere din funcţiune) este definit ca fiind incapacitatea operatorului economic de a furniza servicii de apă, gaze naturale, energie electrică şi termică, canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale către populaţie.

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă nu urmăreşte modul în care o primărie cheltuie banii de la bugetul local sau derulează achiziții publice şi nu poate dispune măsuri specifice, neavând atribuţii în acest sens.

Potrivit OG nr.21/2004, primarul este președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență și din această poziție, alături de membrii comitetului, poate evalua situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, stabilește măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmărește îndeplinirea lor.

Totuși, având în vedere că în perioada 1 aprilie-4 mai, 140 de persoane s-au prezentat la unități sanitare după ce au fost mușcate de căpușe, că în unitățile școlare nu s-au realizat acțiuni de deratizare, dezinfecție și dezinsecţie și că odată cu creșterea temperaturilor apare riscul îmbolnăvirii în urma înțepăturilor de țânțari, se va întocmi un plan județean de măsuri pentru prevenirea și combaterea vectorilor valabil în perioada mai-octombrie 2018.

Acest plan va fi analizat în cadrul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, vineri, 04.05.2018".

Back To Top