Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

dezinsectie deratizareS.C. CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul social în Mun. Ploieşti, Str. Peneş Curcanu, nr. 8, bl. 151C, ap. 10, reprezentată prin Director General Badea Alexandru, va aduce la cunoştinţă că în perioada 20 – 31 iulie 2018 se vor efectua servicii de dezinsecţie pe suprafaţa domeniului public al Municipiului Ploieşti, în baza Acordului Cadru nr. 13029 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

Produsele insecticide utilizate sunt:

 K-othrine Profi EC 250, având substanţa activa deltamethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte;

>  Vectobac WG, având substanţa activa bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor

>  Parainsect CE, având substanţa activa permethrin, folosit pentru combaterea căpuşelor;

>  Deadyna, având substanţa activa cypermetrin, folosit pentru combaterea insectelor;

>  Byopren 50 LML, având substanţa activa S-metropen, insecticide pentru combaterea larvelor.

Suplimentar pot fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii, cu acordul prealabil al beneficiarului.

Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar – umană de Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III) şi Xi (gr. IV) de toxicitate

Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 şi cu recomandările Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, privind activităţile de dezinsecţie la nivel comunitar.

Pentru că activitatea de dezinsecţie să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localităţi, atât pe domeniul public, cât şi privat.

În acest sens, facem apel către cetăţeni, asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice să efectueze activitatea de dezinsecţie pe proprietăţi, în clădiri şi în subsolul blocurilor, concomitent cu acţiunea municipalităţii.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestei acţiuni, perioada de efectuare a activităţii de deratizare va fi prelungită.

Vă rugăm ca în perioada menţionată să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine din municipiu, în caz contrar, Primăria Municipiului Ploieşti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.

Back To Top