Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

 viceprimar gura vitioareiConsiliul Local Gura Vitioarei a hotărât, în ședința din 12 septembrie, schimbarea din funcție a viceprimarului cu atribuții de primar, Gheorghe Stănescu, printr-o procedură care ar fi ilegală, potrivit conf. univ. dr. Mihai Apostolache, cel care a dezvăluit abuzul petrecut în localitatea prahoveană (VEZI DETALII) și care aduce acum argumente prin care susține aceste acuzații grave.

După decesul primarului localității în luna mai a acestui an, funcția de primar a devenit vacantă, atribuțiile primarului fiind exercitate, de drept, de viceprimarul Gheorghe Stănescu, care a dobândit statutul de viceprimar cu atribuții de primar.

Pentru că viceprimarul exercită atribuțiile primarului, legea permite delegarea de către consiliul local a unui consilier local care să exercite atribuțiile viceprimarului. Astfel că, după ce viceprimarul a început să exercite atribuțiile primarului, consiliul local a delegat un consilier local ca să exercite temporar atribuțiile acestuia.

Prin urmare, pentru că funcția de primar este vacantă și trebuie să se organizeze alegeri locale parțiale, viceprimarul joacă rolul primarului, iar atribuțiile viceprimarului sunt exercitate de consilierul local delegat în acest sens.

Pentru că atât  viceprimarul, cât și consilierul delegat trec printr-un vot al consiliului local atât în ceea ce privește alegerea/schimbarea în cazul viceprimarului, respectiv delegarea/retragerea delegării în cazul consilierului delegat, majoritatea consilierilor locali din Gura Vitioarei au decis că este momentul să fie înlocuit viceprimarul care exercită atribuțiile primarului și să aleagă un nou viceprimar.

Mă veți întreba unde este ilegalitatea în situația în care consiliul local schimbă viceprimarul, atât timp cât acest organism îl alege și îl și înlocuiește din funcție?

Iată de ce întreg demersul de schimbare a viceprimarului Comunei Gura Vitioarei, Stănescu Gheorghe, este ilegal:

Consiliul Local are dreptul să schimbe viceprimarul, dar numai în anumite condiții prevăzute de lege.

A Cu privire la procedura de convocare:

Ședința consiliului local trebuie legal convocată. Potrivit legii, primarul este singurul subiect de drept căruia i s-a conferit dreptul să convoace consiliul local în ședință. Ședința extraordinară a consiliului local din data de 12 septembrie a fost convocată de ⅓ dintre consilierii locali.

Consilierii locali nu pot convoca consiliul local în ședință, ei pot cere primarului să convoace consiliul local. Și prefectul are dreptul să ceară convocarea consiliului în ședință extraordinară, iar cererea se adresează primarului.

Convocarea consiliului în ședință se face de către primar, prin dispoziție, iar invitarea la ședință se face prin intermediul secretarului. Prin urmare, trebuie făcută distincție între cererea de convocare și convocarea în sine, care este atributul exclusiv al primarului.

În cazul ședinței din data de 12 septembrie, convocarea s-a făcut prin “proiect de hotărâre privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară “!!!! Pentru a produce efecte juridice, un act trebuie să treacă de la stadiul de proiect la act juridic adoptat de un for administrativ (în cazul nostru, consiliul local) și să parcurgă și celelalte etape ale procedurii post-adoptare. Dar și așa, chiar dacă ar fi fost adoptată o hotărâre de consiliu local de convocare în ședință extraordinară a consiliului local, hotărârea respectivă nu ar fi avut nicio valoare juridică, deoarece consiliul local poate fi convocat în ședință doar de către primar.

Prin urmare, ședința consiliului local a fost convocată de un subiect de drept necompetent, ceea ce atrage nu doar nelegalitatea ședinței, dar și inexistența ei.

Consiliul Local Gura Vitioarei a fost convocat în ședință extraordinară fără a se respecta termenul de cel puțin 3 zile de la momentul convocării și până la întrunirea efectivă a acestuia. La registratura Primăriei, “proiectul de hotărâre de convocare …” figurează înregistrat în data de 10 septembrie 2018, iar ședința a avut loc în data de 12 septembrie. Pe documentul transmis consilierilor locali, data de 10 septembrie a fost înlocuită cu data de 07 septembrie, aspect care poate fi ușor sesizat dacă se analizează respectivul document și dacă se verifică la registratura Primăriei Gura Vitioarei. Nerespectarea termenului instituit de lege atrage nelegalitatea ședinței respective.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a consiliului local nu a fost adusă la cunoștință locuitorilor comunei, așa cum dispune art. 39 alin.6 din legea administrației publice locale.

Pentru că nu s-a respectat procedura de convocare a consiliului local în ședință extraordinară, toate hotărârile adoptate în cadrul ședinței sunt nu doar nelegale, dar și inexistente.

 B Cu privire la desfășurarea ședinței consiliului local:

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a consiliului local nu a figurat schimbarea viceprimarului, acest punct a fost inclus suplimentar pe ordinea de zi. Ori, potrivit art. 43 alin.1 din Legea administrației publice locale, “suplimentarea ordinii de zi se face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare…”. Mă întreb și vă întreb unde era urgența schimbării din funcție a viceprimarului, în condițiile în care Comuna Gura Vitioarei nu mai are primar, iar viceprimarul exercită atribuțiile primarului? Fiind vorba de o situație de excepție, cu atât mai mult nu se justifica un asemenea demers.

Potrivit art. 57 alin. 4, schimbarea din funcție a viceprimarului se face la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Ori, analizând documentele ședinței consiliul local, se poate constata că motivarea în cazul acestei hotărâri este deficitară, aspectele invocate neavând suport în realitate.

Legiuitorul a impus condiția motivării propunerii de schimbare pentru a se evita schimbarea viceprimarului ori de câte ori de modifică majoritatea în consiliul local. Deci nu este suficient ca demersul de schimbare să fie susținut de 2/3 dintre consilierii locali în funcție, ci acest demers trebuie să fie motivat. Obligaţia autorităţii emitente de a motiva actul administrativ constituie, totodată, o garanţie împotriva arbitrariului în conduita administraţiei publice, menită, pe de o parte, să permită destinatarilor unei decizii administrative să-i cunoască şi să-i evalueze temeiurile şi efectele şi, pe de altă parte, să facă posibilă exercitarea controlului de legalitate.

Conform jurisprudenței Curții Constituționale, dar și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, o motivare defectuoasă a actului administrativ echivalează cu o lipsă a motivării, aspect ce ne conduce la concluzia că nu au fost întrunite condițiile legale pentru schimbarea din funcție.

C Cu privire la procedura de adoptare a hotărârii de schimbare din funcție a viceprimarului

Hotărârea consiliului local de schimbare din funcția de viceprimar a domnului Gheorghe Stanescu s-a adoptat cu încălcarea art. 45 alin.5 teza 2 din legea administrației publice locale, potrivit căreia “hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege”. Cum legea nu stabilește niciun fel de excepție în acest caz, hotărârea respectivă trebuia aprobată prin vot secret, nicidecum prin vot deschis (ridicare de mână), cum s-a procedat în ședința consiliului local.

D Cu privire la procedura de alegere a unui nou viceprimar și de delegare a unui consilier local care să exercite atribuțiile viceprimarului:

  1. După aprobarea prin vot deschis a schimbării din funcția de viceprimar al Comunei Gura Vitioarei a domnului Gheorghe Stănescu, consiliul local a ales un nou viceprimar și a delegat o altă persoană care să preia atribuțiile viceprimarului, în condițiile în care aceste două proiecte nu au fost incluse pe ordinea de zi.

Potrivit art. 49, coroborat cu art. 48 alin.2 , hotărârile consiliului local cu caracter individual devin obligatorii și produc efecte juridice de la data comunicării. După adoptare, hotărârea trebuie semnată și contrasemnată, trebuie ștampilată, trebuie numerotată și apoi comunicată (prefectului și, apoi, persoanei în cauză). Ori, atât timp cât hotărârea de schimbare din funcția de viceprimar nu producea efecte juridice la momentul punerii în discuție a alegerii unui nou viceprimar, este ilegal să se aleagă, în aceeași ședință, un nou viceprimar, în condițiile în care funcția de viceprimar nu era vacantă, fiind ocupată de domnul Gheorghe Stănescu.

Totodată, persoana care a fost aleasă în funcția de viceprimar era delegată, prin hotărâre, să exercite atribuțiile viceprimarului pe perioada în care acesta exercită atribuțiile primarului. Fiind ales în funcția de consilier delegat să exercite atribuțiile viceprimarului, fără să se abroge hotărârea de delegare, persoana respectivă deține două calități în același timp, situație, de asemenea, nelegală.

  1. Alegerea unui nou viceprimar și delegarea unui consilier care să exercite atribuțiile viceprimarului nu au fost cuprinse pe ordinea de zi a ședinței. Neincluderea pe ordinea de zi atrage inexistența acelor hotărâri, chiar dacă ele au fost dezbătute și aprobate.


    Sursa: observatorulph.ro

Back To Top