Categorie: Administraţie

primaria_ploiestiConvocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 30 noiembrie 2011, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 31 octombrie 2011.
 2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 21 noiembrie 2011.
 3. Întrebări şi interpelări.
 4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti elevului Andrei Purice, multiplu medaliat la concursurile naţionale şi internaţionale de informatică – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamnei Baicu Oana Gabriela – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Constantin Popa şi Ion Iancu.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Constantin Popa.
 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de vebituri şi cheltuieli al Admonistraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti pe anul  2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 9. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Grădiniţei cu program prelungit şi program normal “Crai Nou” Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Grupului Şcolar de Industrie Uşoară Ploieşti pe anul 2011 - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Grupului Şcolar Industrial “1 Mai” Ploieşti pe anul 2011 - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Şcolii cu clasele I-VIII “George Emil Palade” Ploieşti pe anul 2011 - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Colegiului Naţional “I. L. Caragiale” Ploieşti pe anul 2011 - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
 15. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu şi Gheorghe Sîrbu.
 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Nicolate Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu şi Gheorghe Sîrbu.
 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti – iniţiat de viceprimr Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu şi Gheorghe Sîrbu.
 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Hale şi Pieţe S.A. pe anul 2011 – iniţiat de consilieri Gheorghe Sîrbu şi Adrian Lupu.
 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
 20. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 21. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare a modului de administrare a obiectivului OBOR, de către S.C. Hale şi Pieţe S.A. – iniţiat de consilierii Ion Eparu şi Constantin Popa.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei,  a numărului de personal stabilit conform normativului de personal şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti ca urmare a obţinerii avizului Ministerului Sănătăţii – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Administraţiei Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 11 posturi pentru funcţionarii publici care au fost declaraţi admişi la examenul de promovare în grad – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
 26. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu cu numerele DTI 055 şi DTI 056  pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 057 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
 28. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor spaţii cu destinaţie medicală din imobilul situat în str. Andrei Mureşanu nr. 56 în vederea reorganizării Centrului de Diagnostic şi Tratament Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Elisabeta Popovici, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.
 29. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti şi transmiterea acestuia în concesiune către S.C. Servicii de Gospodarire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.
 30. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.
 31. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 456/23.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ale proiectului “Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând cale de rulare, staţii adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare” – Etapa I – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 32. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 457/23.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ale proiectului “Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând cale de rulare, staţii adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare” – Etapa II – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Studierea accesului din B-dul Republicii şi corelare cu PUZ aprobat, pentru amplasare locuinţă unifamiliala” - intrare în legalitate B-dul Republicii  nr. 176, Ploieşti – iniţiat de consilierii Gheorghe ­­­­­­­­­­­­­­­­­Adina, Florin Sicoie, Gheorghe Popa, Marius Mateescu şi Costel Horghidan.
 34. Diverse. Dată în Ploieşti, astăzi, 25 noiembrie 2011, în două exemplare originale.

Primar,

Andrei Liviu Volosevici

Back To Top