Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

Conf. univ. dr. Mihai Apostolache a prezentat, într-o sinteză, ce aspecte controversate include Codul Administrativ, cu privire la constituirea consiliului local, forul ales cu rol legislativ la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.

 

"Prefectul trebuie să emită un ordin prin care constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a unui consiliu local. Nu mai este suficient doar un act al autorității deliberative locale!!! Dacă, prin vechea reglementare (Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale), prefectului i se încredința atribuția de convocare a consilierilor la ședința de constituire a consiliului local, Codul Administrativ extinde competenta prefectului în raport cu autoritățile care realizează autonomia locală, stabilind, în art. 118 alin.3, faptul că «în termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi se aduce la cunoştinţa publica.» Astfel, dacă prin vechea reglementare prefectului i se conferise doar un rol pur organizatoric în cadrul procesului de constituire a consiliului local, fapt evidențiat și de Curtea Constituțională în jurisprudența să, Codul Administrativ implică prefectul și în faza ulterioară constituirii consiliului local, fiind autoritatea care constată, prin ordin, îndeplinirea condițiilor legale de constituire a organismului deliberativ local, ales prin votul cetățenilor", arată Mihai Apostolache, subliniind că, "printr-o astfel de reglementare se extinde competența prefectului în raport cu autoritățile locale alese și se încalcă principiul autonomiei locale. De ce este nevoie de un act al prefectului, reprezentant al Guvernului în teritoriu, autoritate statală, în condițiile în care consiliul local, autoritate aleasă în baza principiului autonomiei locale, a parcurs toate etapele procedurale prevăzute de lege? Practica administrativă ne-a demonstrat că introducerea unui nou organism în procedura de constituire a unei autorități alese îngreunează această procedură, nicidecum nu asigură celeritatea procesului".

Conf. univ. dr. Mihai Apostolache apreciază că, "pe lângă faptul că o astfel de soluție legislativă este neconstituțională, deoarece încalcă principiul autonomiei locale, ea va genera blocaje la nivel local, determinate de interese politice, fiind folosită ca o armă în raporturile dintre putere și opoziție la nivel local".

Back To Top