Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

Normele privind actele autorităților locale cunosc o dezvoltare în Codul Administrativ față de reglementarea anterioară, însă, în continuare, aceste norme sunt incomplete, deoarece dispozițiile președintelui consiliului județean nu sunt cuprinse în cadrul actelor supuse controlului de legalitate exercitat de prefect, avertizează conferenţiarul universitar doctor Mihai Apostolache, specialist în drept public.

În materia controlului de legalitate exercitat de prefect, legiuitorul a urmărit ca soluția legislativă cuprinsă în Codul Administrativ să corespundă formal textului constituțional prevăzut de art. 123 alin.5, în care se amintește doar de dispoziția primarului, de hotărârea consiliului local și hotărârea consiliului județean. Apreciem că într-un astfel de caz textul constituțional trebuia interpretat atât în litera, cât și în spiritul său. Atât timp cât actul fundamental, odată cu revizuirea sa în anul 2003, a ridicat la rangul de instituție de nivel constituțional instituția președintelui consiliului județean, iar președintelui consiliului județean i se recunoaște prin norme infraconstituționale dreptul de a emite dispoziții cu caracter normativ sau individual, este obligatoriu ca și actele președintelui consiliului județean să fie supuse controlului de legalitate exercitat de prefect, ca toate actele administrative care provin de la celelalte autorități ale administrației publice locale”, a argumentat Mihai Apostolache.

„Neincluderea actelor administrative ale președintelui consiliului județean în categoria actelor supuse controlului de legalitate exercitat de prefect îi conferă acestuia un statut privilegiat în raport cu celelalte autorități ale administrației publice locale, fapt ce încalcă art. 16 din Constituție. Totodată, printr-o astfel de soluție legislativă, se afectează însăși esența principiului legalității, principiu constituțional specific autorităților administrației publice locale și, implicit, exigențele statului de drept. Potrivit doctrinei, controlul de legalitate este garantul legalității și mijlocul prin care legalitatea este asigurată. Nu în ultimul rând, controlul de legalitate exercitat de prefect este parte integrantă a principiului autonomiei locale, autonomie locală care nu poate fi concepută în cadrul statului unitar fără instituția controlului administrativ exercitat de prefect”, a mai explicat lectorul universitar din cadrul UPG Ploieşti.

Back To Top