Categorie: Administraţie
primaria_ploiesti1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 30 noiembrie 2011.
2. Întrebări şi interpelări.
3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate - tânărului Pîrvulescu Alexandru – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamnei Ana Claudia Constanţa – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
5. Proiect de hotărâre privind aportul adus de municipiul Ploieşti în vederea ridicării Catedralei Mântuirii Neamului Bucureşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploieşti – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Poliţiei Locale Ploieşti – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Colegiului Naţional I.L.Caragiale Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al Gradiniţei de copii cu program prelungit nr. 28 Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Şcolii cu cls. I-VIII "Nicolae Bălcescu" Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Şcolii cu cls. I-VIII "Grigore Moisil" Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
14. Proiect de hotărâre privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de municipiul Ploieşti către societăţile de construcţii care au executat lucrări de reabilitare termică - iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploiesti – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
16. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu şi Mihail Nicolescu Sava.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei municipiului Ploieşti pe anul 2012 în calitate de membru al „Agenţiei de Eficienţă Energetică şi Energie Regenerabilă" – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
18. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare – iniţiat de consilierii Valentin Sava, Radu Mateescu, Ion Iancu, Constantin Popa, Iulian Teodorescu şi Iulian Bolocan.
19. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de carburanţi pentru vehiculele din dotarea parcului auto al Poliţiei Locale Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea normelor de dotare cu uniformă de serviciu şi echipament specific a personalului Poliţiei Locale Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, ca urmare a comunicăii numărului maxim de posturi de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti, ca urmare a transformării unor posturi pentru funcţionarii publici care au fost declaraţi admişi la examenele de promovare în grad şi în clasă - iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti - iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
25. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 166/31.05.2011 prin care s-a aprobat protocolul încheiat între municipiul Ploieşti şi S.C Dalkia Termo Prahova SRL – iniţiat de consilierii Florin Sicoie, Iulian Teodorescu şi Adrian Lupu.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenţii de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, declaraţi eligibili în şedinţa comisiei din luna noiembrie 2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
27. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Iulian Bolocan, Teodor Avramescu şi Adrian Lupu.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor de atribuire a unităţilor locative şi de selectare a beneficiarilor locuinţelor construite de către Asociaţia Habitat for Humanity România în baza Protocolului de colaborare nr. 3110/2011 – iniţiat de consilierii Costel Horghidan, Elisabeta Popovici şi Iulian Bolocan.
29. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2009 privind asocierea între municipiul Ploieşti şi S.C. Clinica Medicală Hipocrat 2000 S.R.L. – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Elisabeta Popovici, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 406/29.11.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploieşti şi a listei cu actele justificative pe care solicitanţii de locuinţe trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
31. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea poziţiei nr. 1190 din Anexa nr. 1 la Hotărarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.
32. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Valentin Marcu.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării unor imobile – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,,Înlocuire tâmplărie la Colegiul Naţional I. L. Caragiale'' – iniţiat de consilierii Marilena Stanciu, Elisabeta Popovici, Iulian Bolocan, Adrian Lupu şi Teodor Avramescu.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, staţii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare"- Etapa I şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, staţii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare"- Etapa II şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţie: "Reabilitare şi amenajare parcări blocurile 35 A, B, C, D, E, F, G strada Malu Roşu" "Amenajare parcări Bulevardul Republicii bloc A5, Aleea Codrului şi Aleea Vlăsiei"- iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Local de stabilire a zonelor de intervenţie şi măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Marius Mateescu, Gabriel Ionescu, Costel Horghidan, Florin Sicoie şi Gheorghe Popa.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinaţie teren din în " Str. Mihai Bravu nr. 336 – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Florin Sicoie şi Gabriel Ionescu.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicarea restricţiei de construire, regim de aliniere şi schimbarea destinaţiei din zonă de servicii în zonă de locuinţe existente în zona" Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 111A, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Costel Horghidan şi Gabriel Ionescu.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare funcţiune zonă din industrie în instituţii şi servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricţiilor aferente soluţionării intersecţiilor între străzile Gheorghe Doja - Calomfirescu şi străzile Gheorghe Doja - Poştei - Apelor" Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Costel Horghidan şi Gabriel Ionescu.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ridicare restricţie de construire"(intrare în legalitate) obiectiv secundar: extindere, supraetajare şi recompartimentare locuinţă, realizare piscina B-dul. Republicii nr. 164 – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe,Costel Horghidan, Florin Sicoie şi Gabriel Ionescu.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ridicare restricţie de construire" (intrare în legalitate) obiectiv secundar: construire locuinţă D+P+1E, branşamente Str. Tunari nr. 5-7, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Florin Sicoie, Gheorghe Popa şi Gabriel Ionescu.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificarea regimului de aliniere faţă de axul str. Radu de la Afumaţi" Obiectiv secundar: construirea unei locuinţe P+1", Str. Radu de la Afumaţi nr. 16, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Dumitru Carmen, Marius Mateescu, Gheorghe Popa, Costel Horghidan, Gabriel Ionescu şi Florin Sicoie.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare restricţie de construire pentru a aproba construibilitatea unei parcele în zona industrială stabilită" Obiectiv secundar: construire depozit de cabluri şi aparataj electric, sediu şi anexe str. Mărfurilor nr. 5, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Marius Mateescu, Gheorghe Popa, Costel Horghidan, Gabriel Ionescu şi Florin Sicoie.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare de destinaţie din zonă unităţi transporturi şi parţial perdele de protecţie în zonă mixtă – Instituţii şi servicii/agrement Obiectiv secundar: birouri, terenuri de sport, fastfood, bar, vestiare, parcare str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 332, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Marius Mateescu, Gheorghe Popa, Costel Horghidan, Gabriel Ionescu şi Florin Sicoie.
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de destinaţie teren din Zonă tehnico-edilitare şi culturi agricole, plantaţie de protecţie în Zonă unităţi industriale/depozitare" – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Marius Mateescu, Gheorghe Popa, Costel Horghidan, Gabriel Ionescu şi Florin Sicoie.
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ridicare restricţie de construire în intersecţie, schimbare destinaţie din zonă industrie nepoluantă în zonă mixtă de instituţii şi servicii/industrie nepoluantă, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere" Str. Laboratorului nr. 29A, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Gabriel Ionescu, Florin Sicoie, Gheorghe Popa Marius Mateescu şi Costel Horghidan.
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare destinaţie din zonă reţele tehnico edilitare în zonă locuinţe cu regim mic de înălţime'' intrare în legalitate Str. Râfov nr. 51, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Gabriel Ionescu, Florin Sicoie, Gheorghe Popa Marius Mateescu şi Costel Horghidan.
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare Plan Urbanistic Zonal aprobat – regim de înălţime şi aliniere" intrare în legalitate Bulevardul Republicii T2, P A4/1, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Florin Sicoie, Gheorghe Popa şi Costel Horghidan.
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Studierea accesului din B-dul Republicii şi corelare cu PUZ aprobat, pentru amplasare locuinţă unifamiliala" - intrare în legalitate B-dul Republicii nr. 176, Ploieşti – iniţiat de consilierii Gheorghe Adina, Florin Sicoie, Gheorghe Popa, Marius Mateescu şi Costel Horghidan.
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare destinaţie funcţională din zonă de locuinţe de serviciu colonii/locuinţe în zonă cu protecţie sanitară şi industrie nepoluantă în zonă instituţii şi servicii, ridicare restricţie de construire şi modificare regim de aliniere", Str. Sondelor nr. 74, Ploieşti – intrare în legalitate – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Marius Mateescu, Gheorghe Popa, Costel Horghidan, Gabriel Ionescu şi Florin Sicoie.
53. Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţă - iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
54. Diverse.
Dată în Ploieşti, astăzi, 16 decembrie 2011, în două exemplare originale.
Primar,
Andrei Liviu Volosevici

Back To Top