Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

Conf. univ. dr. Mihai Apostolache a prezentat mai multe elemente pe care, în opinia sa, Avocatul Poporului ar fi putut și ar fi trebuit să le invoce în momentul în care a invocat excepția de neconstituționalitate cu privire la prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

"În urmă cu câteva zile, s-a publicat în Monitorul Oficial Decizia Curții Constituționale nr. 60/2020, prin care s-a respins excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Excepția de neconstituționalitate a fost invocată direct de Avocatul Poporului în fața Curții Constituționale.

Avocatul Poporului a apreciat că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 115 alin.(4) și (6), referitoare la condiţiile în care Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă, ale art. 69 privind mandatul reprezentativ, ale art. 109 cu referire la răspunderea membrilor Guvernului și ale art. 147 alin.(4) care reglementează efectele juridice ale deciziilor Curţii Constituţionale.

Argumentele Avocatului Poporului au fost respinse de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 60/2020.

Din păcate, Avocatul Poporului nu a făcut referire la modul în care a fost adoptat Codul Administrativ și nici la anumite soluții legislative cuprinse de către acesta, declarate deja neconstituționale, ca, de exemplu, pensiile speciale pentru aleșii locali, sau cele asupra cărora planează suspiciunea de neconstituționalitate, precum excepția privind recunoașterea dreptului cetățenilor aparținând minorităților naționale de a folosi limba maternă în situația în care într-o localitate nu se atinge procentul de 20% .

În afară de argumentul legat de afectarea regimului instituțiilor fundamentale ale statului prin adoptarea acestei ordonanțe de urgență, celelalte argumente au fost ușor de demontat de judecătorii constituționali", a comentat Mihai Apostolache.

Acesta consideră că Avocatul Poporului trebuia să aducă în fața Curții Constituționale mai multe elemente:

"1. Ordonanța de urgență adoptată de Guvern în data de 25 iunie 2019, raportată la art. 108 alin. 4 din Constituție, nu există, deoarece nu a fost publicată în Monitorul Oficial;

2. Atât timp cât acest act nu există, Guvernul nu avea ce să modifice sau să clarifice. În ciuda acestui fapt, în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019 se publică Ordonanța de urgență nr. 57 din data de 3 iulie 2019, adică un act din ședința din data de 3 iulie, în care Guvernul a anunțat că a adus textului ordonanței adoptată în data de 25 iunie câteva modificări și clarificări;

3. Potrivit normelor de tehnică legislativă, o ordonanță de urgență trebuie însoțită de o notă de fundamentare prin care să se justifice urgența, avize de la ministere și alte avize prevăzute de lege. Or, aceste documente au fost valabile pentru varianta ordonanței adoptată în data de 25 iunie, nu pentru textul adoptat în 3 iulie și publicat în Monitorul Oficial. De asemenea, în situația în care s-au adus unele modificări proiectului, ca urmare a propunerilor și observațiilor primite de la organele de avizare, motivarea inițială trebuia reconsiderată în mod corespunzător, lucru care nu s-a întâmplat.

4. Varianta de Cod Administrativ publicată în Monitorul Oficial cuprinde soluții legislative noi, soluții care nu figurau în varianta inițială a ordonanței adoptată în data de 25 iunie și care impuneau și refacerea instrumentelor de prezentare și motivare, instrumente care însoțesc obligatoriu actul normativ.

5. Neintrarea în vigoare imediat a unei ordonanțe de urgență este o contradicție în termeni, deoarece, fiind vorba de o situație extraordinară pe care o reglementează, intrarea în vigoare nu poate suferi amânare.

6. Dacă în data de 25 iunie nu se putea justifica urgența, cu atât mai puțin se putea justifica adoptarea Codului Administrativ prin ordonanță de urgență în data de 3 iulie. Simpla invocare a urgenței, în preambulul ordonanței, ca bază constituțională a reglementării, prin ordonanță de urgență, poate fi apreciată, mai degrabă, ca o figură de stil, decât ca un demers care acoperă o cerință constituțională".

Concluzia lui Mihai Apostolache este că, "în momentul în care Avocatul Poporului folosește «arma cu un singur glonț», adică excepția de neconstituționalitate cu privire la o ordonanță de urgență, trebuie să aducă în discuție toate elementele de neconstituționalitate extrinsecă sau intrinsecă pentru ca demersul său aibă succes în fața instanței de contencios constituțional. Altfel, demersul său rămâne unul pur formal. Sau poate acest lucru s-a dorit în acest caz!!!"

Back To Top