Categorie: Administraţie

Conferențiarul universitar doctor Mihai Cristian Apostolache a publicat lucrarea “Legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale comentată și adnotată”, lucrare editată de prestigioasa Editură Universitară din București.

 

Lucrarea are 395 de pagini și este singulară în peisajul juridic românesc. Autorul analizează conținutul legii privind alegerile locale dintr-o triplă perspectivă: doctrinară, legislativă și jurisprudenţială. Cititorii pot obține informații utile despre drepturile electorale, despre condițiile de candidatură, despre modalitățile de desemnare a autorităților administrației publice locale, despre evoluția legislației privind alegerile locale, despre ultimele modificări legislative intervenite în materie, despre drepturile și obligațiile competitorilor electorali, despre modalitățile de protejare a drepturilor electorale încălcate, despre entitățile implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor locale, despre semnificația alegerilor etc.

Cuvântul-înainte este semnat de Profesorul univ.dr. Verginia Vedinaș, de la Universitatea din București, Facultatea de Drept. “Comentariul realizat de domnul Mihai Apostolache asupra Legii nr.115/2015 combină fundamentele teoreticianului cu abilitățile și experiența practicianului. Acest lucru îi conferă o valoare pe care suntem convinși că o vor descoperi și aprecia toți cei care studiază și utilizează, în activitatea desfășurată, lucrarea de față”, subliniază prof. univ.dr. Verginia Vedinaș.

În partea dedicată concluziilor, autorul arată, printre multe alte idei interesante, faptul că “votul nu înseamnă o simplă ștampilă aplicată pe un buletin de vot. El are o semnificație aparte, pentru că determină constituirea unor organisme menite să conducă destinele unei comunități, fie ea națională sau locală”.

Lucrarea se adresează tuturor cetățenilor, autorităților locale, partidelor politice, candidaților pentru alegerile locale, organismelor însărcinate cu organizarea alegerilor sau cu monitorizarea acestora.

În anul 2018, la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus, Mihai Apostolache a primit Premiul “Corneliu Turianu” pentru lucrarea “Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale comentată și adnotată”, Ediția a II-a, fiind considerată cea mai bună lucrare de specialitate din Colecția Științe Juridice și Administrative a Editurii Universitare pe anul 2017.

Back To Top