Categorie: Administraţie
gospodarire_urbana_ploiestiBiroul Achiziţii Publice al SC Servicii de Gospodărire Urbană(SGU) Ploieşti SRL a publicat anunţurile/invitaţiile de participare corespunzătoare următoarelor achiziţii publice:

1. Invitaţie selecţie oferte „Servicii de imprimare tichete de masă" cu data limită de depunere a ofertelor 31.01.2012, ora 14.00
2. Selecţie ofertă efectuare diverse lucrări precum refacere reţea calculatoare, achiziţie diverse materiale

Informaţii detaliate cu privire la cele menţionate mai sus au fost şi sunt transparente şi identificabile pe site-ul SC. SGU Ploieşti srl, la adresa: http://www.sguploiesti.ro/ rubrica "Achiziţii publice 2012" punctul 2- tabelul "Achiziţii cu licitaţie pe anul 2012" respectiv punct nr.15,16- tabelul „Programul anual de achiziţii pe anul 2012"

Back To Top