Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie
politia-echipaj-autoBILANȚ: Evaluarea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Prahova în anul 2011

Combaterea criminalităţii

 creşterea infracţionalităţii sesizate cu 18,11%, din care 58 % de natură judiciară (de la 24.379 infracţiuni în 2010, la 28.793 infracțiuni în 2011);
 din totalul infracţiunilor pentru care s-au întocmit dosare penale, 3.787 au fost descoperite în flagrant;
 deşi avem o creştere a numărului infracţiunilor sesizate cu 18 %, în urma activităţilor de cercetare s-au confirmat mai puţine decât în anul precedent cu 3,03 % (de la 13.054 la 12.659);
 de asemenea, dosarele penale promovate organelor de parchet cuprind cu 14,13% mai multe infracţiuni (de la 9.431 la 10.764). În acelaşi timp, numărul persoanelor învinuite/inculpate a crescut cu 16,70 % (de la 7.917 la 9.239).
 creşterea numărului persoanelor reţinute/arestate cu 7,71%, de la 402 în anul 2010, la 433;
 creşterea infracţionalităţii contra persoanei sesizate cu 32,78%, de la 6.273 infracţiuni în 2010, la 8.329 infracţiuni în 2011;
 creşterea cu 21,47% a infracţionalităţii contra patrimoniului sesizate, de la 10.101 infracţiuni în 2010, la 12.270 (cele din locuinţe reprezintă 18 % din total, fiind în uşoară creştere)
 infracţiunile de furt reprezintă 25,96% din totalul infracţiunilor sesizate şi sunt în scădere;
 se evidenţiază scăderea substanţială a numărului de furturi din societăţi comerciale prevăzute cu sisteme de alarmă cu 58,79%, a furturilor din autoturisme cu 25,07% şi a furturilor de autoturisme cu 12,18%;

 creşterea cu 10,89% a infracţiunilor de tâlhărie sesizate (de la 202 infracţiuni în 2010, la 224). Majoritatea infracţiunilor de tâlhărie constatate (69,90%) este reprezentată de cele săvârşite prin smulgere de obiecte.
 nu au fost comise omoruri la comandă sau reglări de conturi între membrii unor grupuri infracţionale, violuri sau tâlhării urmate de moartea victimei ori infracţiuni de mare violenţă comise cu arme de foc. Numărul omorurilor înregistrate a scăzut de la 8 la 4;
 identificarea a 756 (+226) autori de infracţiuni prin metode criminalistice ;
 îndeplinirea formalităţilor necesare acreditării RENAR a laboratoarelor destinate activităţilor de Expertiză şi Identificări Judiciare;
 în ceea ce priveşte contestarea în instanţă a sancţiunilor aplicate de efectivele I.P.J. Prahova, 2.335 (aproximativ 1% ) din acestea au fost contestate. Din cele contestate, 69 % au fost câştigate de I.P.J. Prahova, 18 % au fost câşigate de petenţi, iar 13 % au fost admise în parte.
Cu privire la cele 35 de grupări infracţionale destructurate, având 143 membri, 39 de persoane au fost arestate, iar pentru 69 fiind formulate propuneri de trimitere în judecată.

Criminalitatea economico-financiară

Noua manieră de abordare a criminalităţii economico-financiare a constat în direcţionarea eforturilor spre combaterea faptelor ilegale grave din economie şi recuperarea prejudiciilor cauzate, obiectivul prioritar de acţiune fiind menţinerea unui climat de legalitate în sfera afacerilor.
 creşterea numărului infracţiunilor de evaziune fiscală constatate (de la 656 infracţiuni în 2010, la 672);
 creşterea cu 5% a numărului persoanelor cercetate pe linie de evaziune fiscală (de la 539 la 567);
 cercetări în 280 cauze penale complexe, fiind soluţionate 35, din care 12 cu soluţii de trimitere în judecată şi declinarea competenţei la D.N.A./D.I.I.C.O.T./alte parchete a 21 cauze;
 creşterea fermităţii în aplicarea măsurilor procedurale, fapt ce a condus la 16 persoane arestate preventiv, 12 fiind administratori de societăţi comerciale prahovene cu obiect de activitate în domeniul petrolier şi cel al comercializării cerealelor, care s-au


sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat cu suma totală de aproximativ 2 milioane de euro;
 au fost efectuate 24 percheziţii domiciliare.
 în cursul anului 2011 au fost aplicate 354 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 255.465 lei, şi ridicate în vederea confiscării :
 152.500 litri produse energetice ( motorină-CLU, uleiuri minerale);
 362.800 ţigarete şi 3.314 kg tutun;
 4.240 kg legume şi fructe;
 1.276 litri alcool si 326 kg cafea;
 9 autoturisme indisponibilizate;
 20 mii euro şi 21.300 lei;
 alte bunuri în valoare de 1.122.400 lei.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

Ca urmare a activităţilor desfăşurate în anul 2011, în acest domeniu au fost constatate 329 infracţiuni, comparativ cu 162 în anul 2010, situaţia pe genuri, prezentându-se astfel :
 105 infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor;
 171 infracţiuni la regimul materiilor explozive;
 5 infracţiuni la regimul produselor si substanţelor chimice periculoase;
 30 infracţiuni de braconaj cinegetic;
 15 infracţiuni protecţia mediului;
 3 la regimul materiilor nucleare;

De asemenea, au fost ridicate, în vederea confiscării :
 7.760 kg explozivi;
 4.558 cartuşe arme;
 103 arme de diferite tipuri şi calibre;
 943 kg substanţe chimice periculoase şi produse de uz fitosanitar.

Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în sectorul silvic

În 2011, efectivele I.P.J Prahova au constatat un număr de 190 infracţiuni silvice (faţă de 79 în anul precedent). Ca urmare a creşterii fermităţii în aplicarea măsurilor

procedurale, în cauzele instrumentate s-a dispus arestarea a 23 dintre autorii unor astfel de infracţiuni.
Împreună cu reprezentanţi ai altor instituţii, au fost executate acţiuni şi controale, pe lângă infracţiunile constatate fiind aplicate 1.326 sancţiuni contravenţionale.Totodată, a fost confiscată cantitatea 411,8 m.c. material lemnos, 2 auto au fost indisponibilizate şi 5 atelaje hipo confiscate.

Furturi de produse petroliere

În scopul prevenirii şi contracarării furturilor de produse petroliere din conductele magistrale de transport, locurile de producţie şi depozitare, au fost organizate şi executate 46 acţiuni, controale şi filtre în locurile şi mediile unde, în mod frecvent, s-au comis fapte de natură penală şi contravenţională. De asemenea, au fost efectuate 23 de percheziţii domiciliare.
Cu această ocazie, au fost constatate 122 infracţiuni, săvârşite de 159 autori, dintre care 10 au fost arestaţi preventiv, şi a fost recuperată cantitatea totală de 104.436 litri de produse petroliere (58.306 litri benzină; 400 litri motorină şi 10.500 litri ţiţei).

Cercetarea penală

S-a urmărit creşterea nivelului calitativ privind cercetarea penală prin dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu parchetele locale
 efectuarea de acte premergătoare şi/sau, după caz, de activităţi de urmărire penală în 44.128 dosare şi cauze penale, 27.645 fiind finalizate şi înaintate;
 după începerea urmăririi penale, au fost propuse soluţii într-un număr total de 11.197 cauze penale
 creşterea numărului de dosare penale cu autori neidentificaţi, de la 3.719 în anul 2010, la 4.850 (+23,3%).
 Siguranţa traficului rutier
S-a acţionat pentru suplimentarea capacităţii de intervenţie şi monitorizare a traficului, identificarea zonelor de risc şi constituirea de echipaje mixte

 creşterea numărului accidentelor grave cu 2,65% (de la 403 la 414), pe fondul creşterii complexităţii şi volumului traficului rutier, datorat dezvoltării parcului auto şi a creşterii numărului posesorilor de permise de conducere;
 reducerea numărului persoanelor decedate cu 6,3% (de la 95 la 89);
 creşterea numărului răniţilor grav cu 5,13% (de la 370 la 389);
 în funcţie de categoria de drum, cele mai multe accidente grave de circulaţie s-au produs pe drumurile naţionale (36,12%);
 ierarhia cauzelor generatoare : viteza neadaptată la condiţiile de drum, traversarea neregulamentară a pietonilor, neacordarea priorităţii de trecere a vehiculelor.

Managementul resurselor umane

În cursul anului 2011, au fost luate măsuri disciplinare faţă de peste 50 de poliţişti, măsurile luate fiind următaorele:
 mustrare scrisă);
 diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 20% pe o perioadă de 3 luni
 amânarea promovării în gradul profesional următor pe o perioadă de 2 (doi) ani
 destituirea din poliţie

Totodată, 92 de poliţişti au fost recompensaţi pentru profesionalismul manifestat în exercitarea atribuţiunilor de serviciu de către şeful I.J.P. Prahova, respectiv 3 ofiţeri şi 4 agenţi au fost avansaţi în gradul profesional următor înaintea îndeplinirii stagiului minim, 34 ofiţeri şi 48 de agenţi cu "MULŢUMIRI SCRISE" şi 3 ofiţeri de poliţie cu ridicarea sancţiunii disciplinare aplicate anterior.
Implementarea noii concepţii de organizare şi funcţionare a Poliţiei în mediul rural, începând cu luna iulie 2011, a avut drept scop creşterea eficienţei şi eficacităţii serviciului poliţienesc în mediul rural, în acord cu aşteptările cetăţenilor, prin creşterea flexibilităţii organizaţionale şi îmbunătăţirea managementului activităţilor, în condiţiile menţinerii resurselor existente.

Astfel, la nivelul judeţului Prahova au fost operaţionalizate 12 secţii de poliţie rurală (cu 5 - 9 posturi de poliţie comunale arondate), 3 poliţii comunale şi 3 posturi de poliţie comunale independente, constituite în baza competenţei teritoriale a parchetelor de pe lângă judecătorii, a infrastructurii existente, a distanţei dintre localităţi şi a configuraţiei teritoriului, precum şi urmare a analizei situaţiei operative înregistrate.
Dintre avantajele implementării acestei concepţii, menţionăm: îmbunătăţirea intervenţiei Poliţiei asupra cauzelor şi condiţiilor generatoare de criminalitate graţie unei abordări zonale a criminalităţii; asigurarea permanenţei serviciului poliţienesc pe raza mai multor localităţi, prin constituirea de patrule care acţionează în schimburi de câte 8 ore şi mobilitatea crescută a forţelor.
De asemenea, menţionăm că dotarea poliţiştilor din mediul rural nu a fost afectată în niciun fel, dimpotrivă, au fost alocate cantităţi suplimentare de carburant pentru cele 91 de autoturisme aflate în dotarea secţiilor, pentru efectuarea activităţii de patrulare şi a activităţilor operative, iar comunicarea cu dispeceratele şi celelalte patrule aflate în teren s-a îmbunătăţit prin suplimentarea numărului de staţii radio portabile aflate în dotarea lucrătorilor din cadrul secţiilor de poliţie rurale.

Asigurarea financiară

Bugetul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova în anul 2011 a fost utilizat pentru plata cheltuielilor de personal, plata furnizorilor de bunuri şi servicii, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii, realizându-se o execuţie bugetară de 100%.
La finele anului 2011, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova înregistrează obligaţii de plată restante faţă de Serviciul de Medicină Legală – aproximativ 120 mii lei.
Folosirea eficientă a bugetului alocat în anul 2011, a condus la constituirea de rezerve logistice care permit funcţionarea corespunzătoare a instituţiei în perioada de început a anului 2012.

În anul 2012, Priorităţile de acţiune pentru anul 2012, sunt următoarele:

 Destructurarea grupărilor infracţionale
 Combaterea fenomenului infracţional ce prejudiciază bugetul consolidat al statului
 Creşterea gradului de securitate al cetăţeanului
 Orientarea pregătirii profesionale continue pentru îndeplinirea obiectivelor asumate
 Gestionarea resurselor, prin prioritizarea acestora, în funcţie de obiectivele stabilite
 Creşterea gradului de vizibilitate a Poliţiei
Back To Top