Categorie: Administraţie

Consiliul Judeţean Prahova alocă un milion de lei cu tot cu TVA pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru viitoarea şosea de centură a oraşului Comarnic. Licitaţia a fost lansată.

Conform anunţului de participare simplificat publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, firma care va fi selectată va trebui să furnizeze, pe lângă studiul propriu-zis, şi o expetiză tehnică, studiu de trafic, studiu hidrogeologic, studiu geotehnic, să elaboreze documentaţia necesară pentru obţinerea certificatului de urbanism şi să prezinte o analiză de traseu, cu minim două variante.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost fixat pe 28 iunie.

Selecţia ofertanţilor se va face în funcţie de un algoritm în care preţul cel mai scăzut va avea o pondere de 75%, experienţa coordonatorului de proiect va avea o pondere de 10%, iar nivelurile de experienţă deţinute de inginerul proiectant de drumuri, de specialistul în geotehnică şi de specialistul în analiză cost-beneficiu şi modelare financiară vor cântări câte 5%.

Back To Top