Categorie: Administraţie
palatul_administrativ_ploiestiPrimarul Municipiului Ploiești:
În baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;
În temeiul art. 68, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,
D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești în ședință ordinară în data de 6 februarie 2012, începând cu orele 1400, la sala de ședințe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Întrebări și interpelări.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Ploiești poetului Valeriu Matei, membru de onoare al Academiei Române – inițiat de consilierii Florin Sicoie, Elisabeta Popovici, Marilena Stanciu, Adrian Lupu, Iulian Bolocan, Teodor Avramescu.
3. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustarii tarifelor de apă şi de canalizare – inițiat de consilierii Valentin Sava, Radu Mateescu, Ion Iancu, Constantin Popa, Iulian Teodorescu si Iulian Bolocan.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2012 în calitate de membru al „Agenției de Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă" - inițiat de consilier Carmen Dumitru.
5. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova, cu comuna Bărcănești și Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) – Filiala Prahova în vederea realizării Proiectului secorial "NE PAS| DE PLOIE{TI" – inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Serviciului Public Local de Evidență a Persoanelor Ploiești – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" Ploiești – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului "Toma Caragiu" Ploiești – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești – inițiat de consilierii Valentin Sava și Gheorghe Sîrbu.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Colegiului Național "I.L. Caragiale" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activitatății finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Colegiului Național "Mihai Viteazul" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Colegiului Național "Nichita Stănescu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Colegiului Național "Jean Monnet" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Colegiului Național "Spiru Haret" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Colegiului Tehnic "Elie Radu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Colegiului Tehnic "Lazăr Edeleanu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Colegiului Economic "Virgil Madgearu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Liceului de Artă "Carmen Sylva" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Colegiului Tehnic "Toma N. Socolescu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grupului {colar de Transporturi Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grupului {colar de Industrie Ușoară Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grupului {colar Industrial "1 Mai" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grupului {colar Tehnic "Ludovic Mrazek" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grupului {colar Administrativ și de Servicii "Victor Slăvescu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grupului {colar de Servicii "Sfântul Apostol Andrei" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Radu Stanian" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii de Arte și Meserii "Toma Caragiu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Elena Doamna" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Candiano Popescu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Grigore Moisil" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Rareș Vodă" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "George Coșbuc" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Nicolae Titulescu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Sfântul Vasile" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Mihai Eminescu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Anton Pann" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Ioan Grigorescu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Sfânta Vineri" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Andrei Mureșanu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Henri Mathias Berthelot" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Nicolae Bălcescu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "George Emil Palade" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Nicolae Iorga" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "Profesor Nicolae Simache" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al {colii cu clasele I-VIII "I. A. Bassarabescu" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program normal nr. 10 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit "Scufița Roșie" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 21 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 23 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 28 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 30 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
65. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 32 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 33 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
67. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit și program normal "Rază de Soare" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
68. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 35 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
69. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit "Sfântul Mucenic Mina" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 38 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
71. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 39 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
72. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 40 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
73. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program normal "Crai Nou" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
74. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 47 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
75. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program prelungit "Dumbrava Minunată" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
76. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii cu program normal nr. 51 Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
77. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al Grădiniței de copii Step by Step cu program prelungit și program normal "Licurici" Ploiești pe anul 2012 – inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
78. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2012 – inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Nicoleta Catalina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.
79. Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării unor imobile – inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Constantin Popa, Costel Horghidan și Valentin Marcu.
80. Diverse.

Dată în Ploiești, astăzi, 01 februarie 2012, în două exemplare originale.

Primar,
Andrei Liviu Volosevici

Back To Top