Categorie: Administraţie

Primăria Ploieşti derulează un program de reparații curente, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din oraș. În momentul de faţă se lucrează în 13 unităţi, după ce lucrările au fost finalizate deja în 8 unităţi, potrivit unei informări puse la dispoziţie astăzi de administraţia locală.

Astfel, până în prezent, s-au executat și finalizat lucrări de reparații curente în următoarele unități școlare: Liceul Tehnologic ,,Elie Radu” - hidroizolație cantină; Colegiul Național ,,Al. I. Cuza'' - instalație apă; Liceul Tehnologic ,,Sf. Apostol Andrei”- grup sanitar parter - corp B; Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu” - reparație poartă acces unitate; reparație sisteme pluviale; Școala Gimnazială ,,Sf. Vineri” - instalație electrică; Școala Gimnazială ,, I. A. Bassarabescu” - instalație de scurgere grup sanitar; -Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”- amenajare cabinet medical școlar stomatologic; Grădinița cu program normal nr.24 - amenajare cabinet medical, a anunţat Primăria Ploieşti.

Totodată, la această dată, municipalitatea execută lucrări similare în următoarele colegii, licee, școli și grădinițeColegiul Național "I. L. Caragiale - reparație sisteme pluviale și infiltrații subsol, cauzate de ploi - str. Romană nr. 57; reparație fațadă și înlocuire burlane anexă – clădire Herman; Colegiul Național ,,Al. I. Cuza”- reparație grup sanitar parter; Colegiul ,,Spiru Haret” - igienizare și înlocuire tâmplărie săli ateliere - etaj I; Liceul Tehnologic ,,Sf. Apostol Andrei” - reparație hidroizolație copertină corp A; Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”- instalație electrică; Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu”- reparație grup sanitar băieți - etaj I; Școala Gimnazială nr.13 - amenajare cabinet medical; Grădinița ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”- igienizare și înlocuire parchet săli clasă; Școala Gimnazială ,,Radu Stanian” – reparație parțială acoperiș; Școala Gimnazială ,,Rareș Vodă”- instalație electrică, realizare paratrăsnet; Școala Gimnazială ,,Ienăchiță Văcărescu”- instalație electrică, realizare paratrăsnet; Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” – reparație gard; Grădinița ,,Scufița Roșie'' - reparație cabinet medical, igienizare bloc alimentar, potrivit aceluiaşi comunicat.

De asemenea, începând cu această săptămână, se va interveni și în următoarele unități școlare: Școala Gimnazială ,,Ioan Grigorescu”- reparații săli de clasă (îndepărtare lambriu, igienizare și rașchetare parchet); Grădinița cu program normal nr.10 - amenajare cabinet medical; Grădinița cu program normal nr.4 - amenajare sală ,,lapte și corn”; Grădinița cu program prelungit ,,Raza de Soare” - reparații și igienizări săli clasă.

Back To Top