Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

acte dosar
Categorie: Administraţie

Guvernul a adoptat o Ordonanță care modifică actele normative privind achizițiile publice. Una dintre schimbările cu impact major se referă la încheierea contractelor cu ofertanții desemnați câștigători în cadrul licitațiilor chiar în primă instanță sau de la prima decizie favorabilă a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, fără a mai aștepta hotărârea definitivă în cazul contestațiilor. Măsura este menită să accelereze derularea proiectelor de investiții.

Ordonanța adoptată miercuri de Guvern urmărește “simplificarea și fluidizarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 și Legea nr. 100/2016. Scopul modificărilor legislative este atribuirea mai rapidă a contractelor de achiziții și, implicit, îmbunătățirea absorbției fondurilor europene. În același timp, modificările operate sunt esențiale și din perspectiva alocării de care va beneficia România prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, potrivit unui comunicat transmis de Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Principala modificare de referă la faptul că autoritățile contractate sunt obligate să semneze contractul cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătorești în primă instanță. Decizia în primă instanță este executorie și nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia. Această măsură vizează eficientizarea procesului de achiziție publică și asigurarea derulării investițiilor în graficul estimat permițând semnarea contractului fără a mai aștepta o eventuală soluționare în instanță a plângerii/ recursului.

Autoritățile contractante beneficiază și în prezent de acest drept, însă rareori a fost utilizat, actualele modificări transformându-l într-o obligație.

Prin același act normativ, pragul maxim pentru taxa de 2% pe care o plătește o firmă care vrea să conteste rezultatul unei licitații crește de la 880.000 de lei la 2.000.000 de lei

Alte modificări în domeniul achizițiilor publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a detaliat modificările aduse legislației din domeniu prin Ordonanța adoptată miercuri:

> a fost eliminată din sarcina operatorului economic declarat câștigător obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru, aceasta fiind înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare, întrucât, în practică, obținerea certificatelor fiscale s-a dovedit a fi o povară administrativă excesivă, mai ales în cazul operatorilor economici cu sute sau chiar mii de sedii secundare

> reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, de la peste 2 ani (durata medie actuală) până la 6 luni, printr-o serie de măsuri cum ar fi: diminuarea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar (spre exemplu în cazul licitației deschise și al licitației restrânse, perioada de prelungire se reduce de la 80 la 30 de zile), reducerea la jumătate a termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii și, respectiv, eliminarea posibilității de prelungire a termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susținerea DUAE, în cazul procedurii simplificate

> introducerea posibilității pentru autoritatea contractantă sancționată contravențional să poată dispune măsuri împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanță judecătorească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuţiilor ce îi revin

> modificări legislative ce vizează clarificarea unor aspecte procedurale ce țin de derularea controlului ex-ante al procesului de achiziţie publică, reglementate la nivelul OUG nr. 98/2017.

Back To Top