Categorie: Administraţie
palatul_administrativ_ploiestiConsiliul Local al Municipiului Ploieşti este convocat în şedinţă extraordinară, în data de 13 februarie 2012, începând cu orele 1300, la sala de şedinţe din cadrul din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona Industrială Ploieşti – Vest şi Platforma Industrială Brazi" şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de inchiriere şi a chiriei aferente pentru imobilul în care funcţionează corpul C al Colegiului Naţional "Al. I. Cuza" – Ploieşti, str. Vlad Ţepeş, nr. 30 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu

Back To Top