Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

mihai apostolache
Categorie: Administraţie
  • Mihai Apostolache, consilier județean, dar și conf. univ. dr. în cadrul UPG Ploiești, a lansat un apel către autoritățile deliberative locale și Instituția Prefectului, arătând că este necesară schimbarea practicii desemnării președintelui de ședință a Consiliului Local.
  • Potrivit lui Apostolache, președintele de ședință trebuie ales la propunerea consilierilor, nu a primarului, după cum reiese din prevederile Codului Administrativ.

“Pentru că din practica administrativă rezultă că președintele de ședință a consiliului local se alege, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului, invit consiliile locale să  își reconsidere conduita și să desemneze președintele de ședință la propunerea consilierilor, nu a primarului.

Dacă analizăm dispozițiile art. 123 din Codul Administrativ, vom constata următoarele:

1. În alineatul 1 al articolului amintit se prevede faptul că președintele de ședință a consiliului local se alege, din rândul consilierilor locali,  prin vot deschis cu majoritate simplă, pe o perioadă de maxim 3 luni. Acesta are rolul de a conduce ședințele ordinare și extraordinare ale consiliului local din perioada în care a fost ales și semnează hotărârile adoptate în ședințele pe care le conduce;

2. În alineatul 1 nu se precizează dacă președintele de ședință se alege prin hotărâre și cine poate fi inițiatorul proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

3. Concluzia desemnării acestuia prin hotărâre de consiliu local rezultă, însă, din interpretarea dispozițiilor alineatelor 2 și 3 ale art. 123.

Astfel, alineatul 2, chiar dacă nu reglementează situația alegerii acestuia în funcție, stabilește norme privind înlocuirea din funcție a președintelui de ședință a consiliului local, norme care prevăd faptul că schimbarea  se face prin hotărâre. Or, în temeiul simetriei juridice, dacă schimbarea intervine prin adoptarea unei hotărâri de consiliu, și alegerea are loc tot prin adoptarea unei hotărâri în acest sens. Mai mult, alineatul 3, dedicat ipotezei în care președintele de ședință lipsește de la ședința consiliului local, statuează regula conform căreia alegerea unui alt președinte de ședință se face prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă;

4. Pentru că acest aspect l-am clarificat, mai trebuie să arătăm de ce proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință poate să fie inițiat doar de consilierii locali, nu și de primar;

5. Dacă în alineatul 1 nu se stabilește cine poate fi inițiatorul proiectului de hotărâre, lăsând impresia că inițiator poate fi orice subiect recunoscut de art. 136 din Cod (primar, consilieri locali, cetățeni), alineatul 3 este edificator în această privință. 

Chiar dacă acest alineat este dedicat ipotezei în care lipsește de la ședința consiliului local președintele deja ales, tot la desemnarea președintelui de ședință se referă, iar în acest caz se prevede că propunerea aparține consilierilor locali.  Prin urmare,  plecând de la acest text de lege și având în vedere faptul că desemnarea președintelui de ședință a consiliului local reprezintă un demers care vizează organizarea internă a consiliului local,  rezultă că inițiator al proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a consiliului local nu poate fi decât consilierul local”, a explicat Mihai Apostolache.

Citiți și: Mihai Apostolache, cu privire la scandalul legat de indemnizațiile primite de consilierii locali ploieșteni: „Un drept recunoscut de lege nu poate fi restrâns decât prin lege”

Back To Top