Categorie: Administraţie
ciresariiLuni, 14 mai, Primăria municipiului Ploiești a demarat lucrările de  „Reabilitare/modernizare și echipare specifică a centrului de primire în regim de urgență Cireşarii Ploiesti”.

Amplasamentul obiectivului de investiții  „Reabilitare/modernizare și echipare specifică a centrului de primire în regim de urgență Ciresarii Ploiesti” este  în locația de pe str. Rariștei nr.62C, Municipiul Ploiești, județul Prahova., 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional  2007-2013 , Axa  prioritarăƒ: 1 „ Sprijnirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de crestere”,  Domeniul major de intervenție: 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”. Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și  Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia reprezintă Organismul Intermediar pentru REGIO. 

Obiectivul principal în domeniul protecției sociale îl reprezintă crearea unui sistem de protecție și suport continuu și integrat în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor de servicii (categoriile defavorizate ale populației- copii aflați în dificultate, persoane cu handicap varsnici cu venituri mici sau fără venituri, varsnici bolnavi, persoane cu mulți copii și cu venituri reduse sau fără venituri), stabilind măsuri de intervenție în sprijinul persoanelor în nevoie, de protecție a copiilor aflați în dificultate și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială.
Prin acest proiect se dorește  crearea unei infrastructuri performante, special concepută pentru prestarea serviciilor de asistență socială oferite copiilor, la nivelulu Polului de Creștere Ploiești -Prahova, în condițiile în care actualul sistem nu mai reușește să țină pasul cu evoluția și intensitatea fenomenelor cu impact negativ asupra celor ce constituie grupul de maxim interes al proectului: copiii.

Proiectul prevede: 
-      Mărirea capacității de primire de la 20 copii la 50 copii
-      Reabilitare corp existent și extindere cu clădire noua.      


Valoarea totală  a contractului de finanțare este de 8.684.387,97 lei  din care valoarea
eligibilă a proiectului este de 6.906.585,39 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 24 luni: 11.07.2011-11.07.2014.

Back To Top