Categorie: Administraţie

palatul administrativ ploiestiMiercuri, 31 octombrie 2012, începând cu ora 15.00, la Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ are loc sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Prahova. Şedinţa este publică. Printre proiectele de pe ordinea de zi, regăsim votul pentru încetarea mandatului de consilier al lui Auraş Dragomir, în urma pierderii calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales (PPDD), precum şi rectificări ale bugetului CJ Prahova.

Iată toate proiectele de pe ordinea de zi.

PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI JUDETEAN PRAHOVA


• Proiect de hotarare
01 - privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dragomir Florin Auraş, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales, şi declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv
• Proiect de hotarare
02 - privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova, la data de 30.09.2012
• Proiect de hotarare
03 - privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 2012
• Proiect de hotarare
05 - privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului judeţean Prahova
• Proiect de hotarare
06 - privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului judeţean Prahova
• Proiect de hotarare
07 - privind preluarea unor bunuri din proprietatea publică a oraşului Vălenii de Munte în proprietatea publică a judeţului Prahova
• Proiect de hotarare
08 - privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Prahova
• Proiect de hotarare
09 - privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pediatrie Ploieşti
• Proiect de hotarare
10 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Prahova şi a funcţiilor publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului judeţean Prahova pe anul 2013
• Proiect de hotarare
11 - privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
• Proiect de hotarare
12 - privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti Vest şi platforma industrială Brazi"
• Proiect de hotarare
13 - privind aprobarea bugetului proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate în beneficiul locuitorilor judeţului Prahova" şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului
• Proiect de hotarare
14 - privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului Prahova"
• Proiect de hotarare
15 - privind aprobarea implementării proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a - II-a", prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia"
• Proiect de hotarare
16 - privind aprobarea activităţilor în care va fi implicat Consiliul judeţean Prahova în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a - II - a" şi a cheltuielilor judeţului Prahova legate de proiect
• Proiect de hotarare
17 - privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova" în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4
• Proiect de hotarare
18 - privind modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Prahova
• Proiect de hotarare
19 - privind aprobarea cotizaţiei Consiliului judeţean Prahova, în calitate de membru fondator al Asociaţiei „Microregiunea Turistică Munţii Bucegi", pentru anul 2012
• Proiect de hotarare
20 - privind completarea anexei la Hotărârea nr.35/2012 a Consiliului judeţean Prahova, referitoare la prelungirea termenelor de închiriere a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 şi str. Erou Călin Cătălin nr.1
• Proiect de hotarare
21 - privind modificarea Hotărârii nr.82/2009 a Consiliului judeţean Prahova referitoare la participarea judeţului Prahova la implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi", în localitatea Târgşorul Vechi

Mai multe detalii, CLICK PE SITE-UL CJ PRAHOVA

Back To Top