Categorie: APH Cultural

 


Semnalăm apariţia, la sfârşitul acestui an, a unei lucrări de înaltă valoare ştiinţifică, ce cuprinde documente de referinţă din arhivele româneşti şi străine (hărţi, manuscrise, comentarii, interpretări) privitoare la formarea şi evoluţia poporului român.
Lucrarea poartă ambiţiosul titlu de Codex Aureus Dacoromanorum şi este îngrijită de către omul de litere Constantin Barbu, cunoscut îndeosebi pentru cercetările sale în domeniul eminescologiei. În cele aproximativ 10.000 de pagini ale lucrării sunt reproduse în facsimil documente esenţiale pentru înţelegerea apariţiei poporului de pe teritoriul vechii Dacii şi reconsiderarea destinului acestui popor în interiorul Europei, ca parte cu drepturi depline, şi nu ca element alogen.
Salutăm apariţia lucrării şi felicităm autorul pentru inspiraţia avută de a lansa Codex Aureus Dacoromanorum şi Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, acolo unde este un bastion al culturii române ce luptă împotriva mistificărilor de tot felul lansate de forţele retrograde.

Back To Top