Categorie: APH Cultural

Continuînd o valoroasă tradiţie în viaţa spirituală a municipiului Ploieşti şi ă judeţului Prahova, în perioada 11-14 decembrie, străvechea noastră urbe a îmbrăcat o frumoasă haină de s[rbătoare muzicală, prilejuită de cea de-a XV-a ediţie a Concursului Naţional de Intrepretare şi Creaţie Muzicală ce poartă numele unui muzician de geniu, Paul Constantinescu.


Această prestigioasă manifestare muzicală a fost organizată de către Muzeul Memorial „Paul Constabtinescu” - Secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova - împreună cu Filarmonica „Paul Constantinescu”, cu sprijinul direct şi generos al Ministerului Cultirii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Consiliului Judeţean, Prefecturii, Primăriei Municipiului Ploieşti şi Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi PCN Prahova.
Încă de la prima ediţie (1995) concursul este deschis celor mai talentaţi elevi şi studenţi care studiază vioara, pianul, canto clasic, violoncelul (începând din acest an) şi compoziţia muzicală din şcolile, liceele şi facultăţile de muzică din România şi Republica Moldova.


Preşedinte de onoare al concursului este reputatul compozitor, muzicolog şi profesor universitar doctor Dan Buciu, rector de onoare al Univesităţii Naţiomale de Muzică Bucureşti.
La actuala ediţie a concursului s-au înscris 92 de candidaţi - faţă de 54 la ediţia din 2008 -, majoritatea având un impresionant palmares în viaţa muzicală din ţară şi de peste hotare.


Evoluţia în concurs a candidaţilor a fost examinată şi apreciată de jurii de specialitate, alcătuite din personalităţi marcante ale artei interpretative româneşti şi cadre didactice cu o excelentă activitate în învăţământul superior din cadrul UNMB, Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca şi Uniunii Compozitorilir şi Muzicologilor din România.

 

Marii judecători


La Secţia Vioară, preşedintele juriului a fost, ca şi la ediţiile precedente, prof. univ.dr. Octavian Raţiu, şeful Catedrei de vioară de la UNMB; la Secţia Pian preşedinţia juriului a revenit, încă de la prima ediţie, eminentei soliste concertiste dr. Ilinca Dumitrescu; la Secţia Canto, în fruntea juriului s-a aflat celebra soprană Silvia Voinea, prof. univ. dr. la UNMB, iar la Secţia Violoncel - reputatul solist concertist şi prof. univ. dr. Marin Cazacu.


Lucrările prezentate în concurs de către tinerii compozitori au foat analizate de un prestigios juriu, din care au făcut parte prof. univ. dr. Dan Buciu, rector de onoare la UNMB (preşedinte), prof. univ. dr. Dan Dediu, compozitor şi muzicolog, rectorul UNMB (vicepreşedinte) şi prof. univ. dr. Doina Rotaru (şefa Catedrei de Compoziţie Muzicală de la UNMB).


Din cele patru jurii de la secţiile de interpretare (vioară, pian, canto şi violoncel) au mai făcut parte cunoscute personalităţi ale vieţii noatre muzicale, printre care: prof. univ. dr. Gabriel Croitoru, lector univ. dr. Ioana Croitoru, lector univ. dr. Radu Postăvaru, dirijor permanent al Filarmonicii ploieştene (Secţia Vioară); prof. univ. dr. Şerban Dimitrie Soreanu, prof. univ. dr. Carmen Manea, lector univ. dr. Sanda Hârlav Maistorovici şi drd. Sorina Goia, muzicolog, redactor şef adjunct al redacţiei muzicale din Societatea Română de Radiodifutiune (Secţia Pian), prof. univ dr. Mihai Cosma, muzicolog şi critic muzical UNMB, şi soprana Alexandra Mircea, consilier superior al Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti (Secţia Canto).

 

56 de premii


La Secţia Violoncel, în juriu s-au aflat conf. univ. dr. Jucan Vasile, decan al Academiei de Muzică „Gheorgjhe Dima” din Cluj-Napoca, şi solita concertistă Anca Vartolomei.
În urma jurizării, apreciind performanţele artistice ale candidaţilor, s-au acordat 52 de premii, din care trei Mari Premii: Raluca Mălina Ciobanu (elevă clasa a V-a, Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi, clasa prof. Calistrat Catargiu), mezzosoprana Ioana Andreea Eftimescu (master anul II, UNMB, clasa prof. univ. dr. Eleonora Enăchescu) şi violoncelistul Ştefan Cazacu (elev în clasa a X-a, Liceul „George Enescu” Bucureşri, clasa prof, Anca Vartolomei), 8 premii I, 19 premii II, 19 premii III, 10 premii speciale au fost acordate de către Direcţia de Cultură, Culte şi PCN Prahova, Uniunea Criticilor Muzicali „Mihail Jora” şi ziarul „Ploieştii” „pentru cea mau bună interpretare a unei piese de Paul Constantinescu sau a altui muzicolog român”. S-au mai acordat nouă menţiuni.
La Secţia de Conmpoziţie Muzicală Premiul I a fost câştigat de studentul Sebastian Androne (născut în oraşul Azuga), de la UNMB, iar la secţia Pian în fruntea premianţilor s-a aflat elevul George Todică, elev în clasa a X-a, CN „Octav Băncilă „ din Iaşi, clasa prof. Enoiu Andrei.


Plata premiilor a fost asigurată din fondurile puse la dispoziţie de către Miniaterul Culturii, Cultelor şi PCN, Primăria Municipiului Ploieşti, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi PCN Prahova şi a unor sponsori din municipiile Ploieşti şi Câmpina, oameni de suflet ce au vibrat pentru viitorul tinerilor concertişti ce bat la porţile măiestriei artistice, cu care România se va mândri pe plan internaţional.

 

George, Aron, Antonia, Aida şi Ionela


În acelaşi timp, Concursul Naţioanal „Paul Constantinescu” s-a impus şi prin promovarea creaţiei muzicale româneşti, în repertoriul candidaţilor aflându-se în mod obligatoriu opusuri din nemuritoarea operă a compozitorului Paul Constantinescu dar şi a altor creatori români din toatre generaţiile (circa 30 de compozitori), dintre care din generaţua actuală amintim pe: Pascal Bentoiu, Felicia Donceanu, Carmen Petra Basacopol, Dumitru Capoianu, Radu Paladi, Adrian Pop, Dan Mizrahy ş.a.


Cuncursul s-a încheiat cu un spectacol de gală la care au evoluat la incontestabile cote artistice câştigătorii Marelui Premiu, pianistul George Todică (Premiul I), violonistul Aron Cavassi (Premiul I), sopranele Antonia Cosmina Stancu şi Aida Cătălina Pavăl (Premiul I elevi - Secţia Canto) şi studenta Ionela Florentina Soare.
Acompaniamentul a revenit prof. unif. Crimhilda Cristescu, prof. Smaranda Ilea şi lector univ. dr. Silvia Totan.
Publicul prezent şi reprezentanţii mass-media au răsplătit cu îndreptăţite aplauze acest veritabil act de cultură, performanţele tehnice şi artistice ale minunaţilor noştri tineri concertişti.

Back To Top