Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: APH Cultural

Prof. Nicolae Boaru, directorul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga”, a împlinit, pe 28 decembrie, 60 de ani. „Nu mă simt bine la această vârstă de anxietăţi şi crepuscul. În acelaşi timp simt că pot adânci reflecţia şi intensifica ficţiunea, dezinteresându-mă de căţărărri sociale, de jalnice preocupări consumisto-seculare pe care le presupune „preajma”, ne-a declarat la aniversare.
Cu această ocazie, charismaticul profesor şi om de cultură şi-a făcut un preţios cadou: lansarea cărţii „I.L. Caragiale. Portrete, stenahorii, vorbe...”, antologie de Nicolae Boaru, cel care semnează selecţia şi cuvântul însoţitor, volum apărut recent la Editura Cuvântul INFO. Autorul antologiei adresează mulţumiri Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti, „şi în special domnului profesor Gelu Nicolae Ionescu pentru apariţia acestei cărţi”.


Autorul a ales un Caragiale foarte puţin cunoscut, ponderea textelor constituind-o volumele III şi IV de corespondenţă şi publicistică. Un Caragiale pamfletar. „Asta a fost miza solemnă a antologiei”, afirmă Nicolae Boaru, care şi-a lansat volumul de ziua sa, în foyerul Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti. Au fost prezente la lansare numeroase personalităţi ale vieţii literare, culturale şi politice. câţiva vorbitori au semnalat valoarea antologiei lui Nicolae Boaru, considerată superioară celei întocmite de criticul Dan C. Mihăilescu în 1994.
Autorul antologiei a precizat în intervenţiile pe care le-a avut la lansare motivele opţiunilor sale pentru anumite texte caragialiene. A reţinut atenţia în mod special comentariile asupra cuvântului „stenahorie”, un cuvânt care comportă tâlcuri culturale adânci. Strenahorie înseamnă, printre altele, şi tristeţe fără motiv, şi anxietate, şi plictis, şi sentimentul unei neajungeri materiale. „Steno”: astenie, tristeţea care pleacă dintr-o rădăcină care înseamnă „putere”. „Trebuie să fii puternic pentru a fi apt de melancolie. Şi Caragiale era”, afirmă Nicolae Boaru.
„Sunt la o vârstă pe care n-o simt, dar simt minunea bibliotecii atât de dragă mie. Resimt o teamă în adânc, pe care caut să o închid în nişte cuvinte. Mă bucur că alături de noi sunt oamenii atitudinii, opiniei şi gândirii sociale”, a declarat directorul în cuvântul de deschidere.


Şi, într-adevăr, „oamenii atitudinii...” nu au lipsit. Au ţinut să fie prezenţi la lansare printre alţii fostul primar Victor Săvulescu, Lucian Sabados, directorul Teatrului „Toma Caragiu”, Corneliu Irimia, directorul Filarmonicii ploieştene, Florin Sicoie, directorul Muzeului de Artă Ploieşti, Gelu Ionescu, directorul Casei de Cultură „I.L. Caragiale” Ploieşti, profesorii Constantin Hârlav, Dan Culicovschi şi Gabriela Teodorescu, politicienii Constantin Găucan şi Adrian Mărăcineanu, dramaturgul Dinu Grigorescu.
Reţinem, pentru istorie, câteva intervenţii ale vorbitorilor.
Gelu Ionescu şi-a manifestat satisfacţia pentru debutul în volum al lui Nicolae Boaru. „Îl admir foarte mult ca om de cultură. Un om cu potenţial extraordinar, foarte iubit şi respectat. Această antologie este o excursie în zonele de tării, în zonele alpine. Este mai bună decât antologia din 1994 ă lui Dan C. Mihăilescu”.
Lucian Sabados consideră că I.L. caragiale şi N. Boaru personalităţi care se leagă indisolubil. „Acest om imprevizibil şi spectaculos, domnul Boaru, poate fi şi de o incredibilă ingenuitate şi naivitate. Are vârsta pe care o are şi teatrul nostru. Ne leagă şi această carte apărută sub oblăduirea lui”.
Criticul Constantin Hârlav: Să fie sănătos şi vesel, cum ar spune Nea Iancu. Şi voios. Să aibă voie bună. În general, domnul Boaru este un om de bunăvoinţă. Are o forţă nemaipomenită de a citi Caragiale. Astfel de lecturi diagonale din Caragiale sunt ca o rază laser care luminează lucruri pe care parcă atunci le citim pentru prima dată.
Victor Săvulescu consideră că Nicolae Boaru este unul dintre conducătorii de instituţii vii, ca şi Lucian Sabados. „O bibliotecă este şi un motor al activităii culturale din oraş. Şi Biblioteca Judeţeană, mai ales din cauza domnului Boaru, este”.
Dinu Grigorescu: Nicăieri în ţară acest spirit caragialian nu este mai viu. Domnul Boaru are capacitatea deosebită de a polariza spiritele din jurul său, de a crea stări de euforie intelectuală. Şi eu sunt un analist al operei caragialiene. Îmi pare foarte bine că sunteţi în putere la această vârstă.
Dan Culicovschi: Această carte ne va îmbogăţi orizontul cultural. Domnul Boaru este un amfitrion desăvârşit. Asistăm la unul dintre frumoasele momente ale vieţii culturale prahovene din acest an.


Preot Claudiu Băzăvan: Nu reprezint parohia sau protoieria, ci... prietenia. Oamenii de cultură sunt cam neduşi la biserică, iar oamenii bisericii sunt cam neduşi la bibliotecă. Abil mânuitor al cuvântului. Ce se poate spune despre Caragiale care nu era uşă de biserică, dar nici străin de biserică? Caragiale a înţeles că numai iubirea ne salvează”.
În ceea ce ne priveşte, îi dorim aniversatului ceea ce ne doreşte şi domnia sa nouă, cu deosebirea că noi îi dorim înzecit. Vă mai prezentăm în nacestă pagină două texte datorate prof. dr. Al. I. Bădulescu, acesta lipsind, din motive obiective, de la lansare şi colaboratorului nostru Lucian Iacob

 

Back To Top