Categorie: APH Cultural

upgA apărut primul număr al Jurnalului de Drept şi Ştiinţe Administrative, varianta în limba engleză, editat de Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Publicația electronică este o revistă de specialitate care cuprinde articole din domeniul dreptului şi ştiinţelor administrative poate fi accesată la www.jolas.ro şi a primit ISSN-ul din partea Bibliotecii Naţionale cu numărul ISSN 2392- 8298, ISSN-L 2392-8298.

Acest prim număr al revistei cuprinde opt articole şi abordează teme din domeniul filosofiei dreptului, dreptului european, dreptului internaţional, dreptului administrativ și al dreptului muncii.

Subiectele tratate sunt următoarele:
- Delegarea în dreptul public. Consideraţii critice;
- Reglementări naţionale privind administraţia publică locală;
- Montesquieu „Despre spiritul legilor";
- Responsabilitatea juridică privind protecţia muncii;
- Evoluţia reglementărilor legale privind dreptul străinilor de a cumpăra teren în România;
- Elementele componente ale salariului;
- Aspecte procedurale privind desemnarea Comisiei Europene;
- Contradicţii în justiţie.

jolasRevista a fost indexată în SSRN-bază de date internaţională pentru ştiinţele juridice şi administrative.

„Următorul număr al revistei va apărea până în data de 20 decembrie şi va cuprinde o parte din lucrările care vor fi susţinute în cadrul Conferinţei Internaţionale «Constituţia şi societatea contemporană», eveniment ştiinţific programat pentru data de 5 decembrie 2014, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi organizat de Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative şi Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene, dar şi alte lucrări ştiinţifice", a declarat lectorul univ. dr. Mihai Apostolache.

Back To Top