Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: APH Cultural

„Viaţa, o muncă pe fondul unei chemări implacabile...”

„Sunt om al unui singur vis: să înfiinţez o formaţie corală de tip madrigalesc, cu corişti selecţionaţi de mine, cu care să creez o sonoritate corală anume, cu un repertoriu fundamentat pe preclasicismul universal şi să dispun de libertatea de a-l prezenta publicului iubitor de muzică. Găsesc de asemenea în lucrările bizantine sau de sorginte populară naţională şi mai ales în producţia noastră contemporană un imens potenţial de frumuseţe sacră şi laică.

Ca artist nu-ţi mai aparţii. Viaţa, o muncă pe fondul unei chemări implacabile, este doar arta dedicată semenilor mei de pe pământul pe care m-am născut.

Sunt cuvintele maestrului Marin Constantin, sărbătorit la Bucureşti, luni, 15 martie 2010 în Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României.Madrigalişti din toate timpurile, admiraţi-l!

Înconjurat de madrigalişti din toate timpurile, de admiratorii săi de o viaţă, ovaţionat şi felicitat din toate părţile, MAESTRUL a preferat postura de „spectator” avînd la dreapta sa pe fiul său, cunoscutul dirijor Ion Marin, împreună cu familia (soţia şi fiul), iar în stânga, pe fiica sa, doamna Noemi Marin Malmrose, profesor confereţiar doctor docent la Atlantic University Florida, Director al Institutului de Studii de Pace din cadrul aceleiaşi universităţi. De acolo, din sală, creatorul „fenomenului estetic ale cărui valenţe s-au dovedit până astăzi a fi un miracol” (Viorel Cosma), dirijorul a cărui artă a uimit timp de cinci decenii întreaga lume a urmărit Serata aniversară „Marin Constantin-85” şi s-a bucurat de prezenţa prietenilor dragi, a membrilor familiei, a personalităţilor lumii muzicale bucureştene (între care i-am zărit pe dirijorul Horia Andreescu, doamna Madeleine Voicu, compozitorul Constantin Arvinte, muzicologul D. Avakian, compozitorul Dan Buciu), a tuturor celor care îl preţuiesc pentru tot ce a dăruit culturii şi spiritualităţii româneşti.

Miracolul-mister

Manifestarea, coordonată şi comentată de muzicologul Viorel Cosma, a debutat cu intonarea imnului universitar „Gaudeamus igitur”, după care Corul Naţional de Cameră MADRIGAL, condus pe rând de patru discipoli ai sărbătoritului - Bogdan Ştefan Andronache (originar din Ploieşti, absolvent al Liceului de Artă „Carmen Sylva”şi apoi al UNMB), Anna Ungureanu, Florian Costea şi Emanuel Pecingină -, a evouat sub privirile părinteşti ale MAESTRULUI. Repertoriul propus a acoperit, ca de obicei, atât zona stilistică renascentistă, cât şi domeniul nestematelor corale româneşti („Chindia” de Alex. Paşcanu, „Suita din Bihor” de Francisc Hubic, „Cântec şi joc” de D.M.Goia/R. Paladi, „Mama” de I.D. Chirescu). La ceas aniversar au fost invitaţi distinşi muzicieni, compozitori şi muzicologi pentru a evoca evoluţia singulară a miracolului-mister al acestei formaţii corale create de cel care a sintetizat pentru posteritate arta sa în tratatul sonor intitulat „Arta construcţiei şi interpretării corale”- alcătuit din 10 CD-uri.

Aur masiv

Au rostit cuvinte de laudă compozitoarea Irina Odăgescu Ţuţuianu, cea care a dedicat Madrigalului şi maestrului său bijuteria corală neasemuită intitulată „Oglindiri”, compozitorul Fred Popovici şi muzicologul Mihaela Doboş, fondator al postului de radio România Muzical, care a găsit cuvinte alese pentru a schiţa portretul şi evoluţia fulminantă ale artistului şi omului Marin Constantin. Banca Naţională a României, Guvernatorul ei, domnul Mugur Isărescu, l-a delegat pe domnul Adrian Vasilescu să înmâneze maestrului, în semn de înaltă preţuire, Moneda Omagială a BNR, bătută în aur masiv. Din partea Ministerului Culturii a vorbit domnul Vasile Timiş, ministru Secretar de Stat iar din partea madrigaliştilor doamna Aneta Arvinte, membră a corului încă de la înfiinţare, care a rostit cuvinte pline de recunoştinţă, încărcate de respect şi admiraţie pentru cel ce a avut ştiinţa şi harul de a modela şi acorda vocile atâtor generaţii de corişti, plămădind din ele un singur instrument vocal colectiv care a uimit lumea.

„Una vita per l’arte”

În finalul concertului a urcat pe scenă Corul de copii Radio condus de Voicu Popescu, format şi el de-a lungul anilor la „şcoala dirijorală” a  maestrului Madrigalului. „Festival Sanctus” de John Leavitt, „Nigra sum” de Pablo Casals şi minunatele miniaturi corale „Doina” şi „Paparuda” de Dan Voiculescu au pus în evidenţă prospeţimea vocilor de copii, dar şi talentul şi ştiinţa dirijorului care îndrumă această formaţie reprezentativă. La finalul manifestării a fost proiectat filmul „Una vita per l’arte – Marin Constantin la 85 de ani” realizat în Studioul Firmei Factor, un impresionant bilanţ al momentelor ilustrând imensul succes repurtat de Corul Madrigal şi creatorul acestuia, pe toate meridianele lumii. Filmul a condensat la maximum succesele repurtate în cele aproape 4000 de apariţii pe scenele lumii, în cadrul unor festivaluri renumite, din Franţa, Austria, Polonia, Italia, Olanda, Cehia, Spania, Iugoslavia, Grecia, Ungaria, Japonia, SUA şi cuvintele de admiraţie rostite sau scrise în Cartea de Onoare a Coralei de celebrităţi ca Leopold Stokovski, Carlo Zecchi, Vittorio de Sica, Elisabeth Scwartzkopf, Hans Sittner, Federico Mayor.

Mic catehism despre muncă sau zborul „păsării măiastre”...

Participanţii la eveniment au primit în dar o splendidă broşură apărută în condiţii grafice excepţiuonale, editată de Fundaţia Corală MADRGAL-MC, din care am extras citatul cu care debtează această consemnare. Pentru simetrie, voi încheia tot cu gândurile maestrului : „Mic catehism despre muncă, dedicat fiului meu, Ion.

 

Talentul,/pasiunea,/ cu dragostea de muzică/ şi semeni/ încearcă să le-ngemeni,/ adăugând cunoaştere adâncă/ şi încă/ neistovită muncă.../ Ajungi astfel/ trudind precum un salahor/ prin frumuseţea lumii,/ să fii al tuturor./ Râvnit/ sau/  nerâvnit postum,/ succesul,/ marele succes,/ (de vei avea cumva la el acces)/ nu trebuie interpretat ”oricum”./ El nu a fost/ şi nu va fi nicicând/ capăt de drum/ şi nici popas/ nici sfânta clipă de răgaz./ El este/ raza ce anină/ pe frunte/ roua de lumină,/ e batere de-aripă/ ce liber a tâşnit/ purtând şi inimile noastre/ în zborul „păsării măiastre”/ spre infinit./ Fă-ţi din temeiul/ de mai bine/ de mai frumos/ şi-adevărat/ altar/ şi ne-ntinat cămin. AMIN. ( MARIN  CONSTANTIN)

 

Se cuvine să rostim şi noi, prahovenii,  pentru maestru,  un LA MULŢI ANI!, din toată inima!  

Back To Top