Categorie: APH Cultural

Duminică, 16 mai 2010, s-a desfăşurat la Câmpina FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE PIANISTICĂ „JULIA HASDEU”, ediţia a XII-a.

 

Cu 12 ani în urmă, profesoara Camelia Pavlenco a avut iniţiativa organizării acestui concurs, la nivel restrâns, între elevii câtorva clase de pian ale colegilor de breaslă. Începând cu cea de-a IX-a ediţie, la rugămintea iniţiatoarei concursului, managementul acestuia a fost preluat de prof. dr. Sanda Maistorovici de la UNMB, preşedintele Asociaţiei Culturale „Paul Constantinescu 2009” Ploieşti. De câţiva ani încoace, manifestarea se desfăşoară sub patronajul numelui JULIEI HASDEU, fiica lui B.P.Hasdeu în memoria căreia, savantul a costruit, la Câmpina, castelul ce-i poartă numele. Puţini ştiu că excepţionalele calităţi intelectuale ale Juliei erau întregite cu daruri artistice: cânta la pian, picta, desena, compunea muzică şi scria poezie, teatru şi proză în limba română şi franceză. În Muzeul Memorial „B.P.Hasdeu” de la Câmpina există mărturii ale preocupărilor ei artistice.Muzică, artă plastică, literatură

Plecând de la aceste trăsături ale personalităţii Juliei, regulamentul concursului a fost conceput în ideea valorificării tuturor laturilor creative ale personalităţii elevilor care se ocupă cu studiul pianului.  Concursul este destinat preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII care studiază pianul, indiferent de forma de învăţământ pe care o frecventează: licee vocaţionale, şcoli generale de muzică şi arte plastice, şcoli de arte şi meserii sau învăţământul particular. Acesta este unicul concurs de interpretare pianistică din ţară care nu prevede taxă de înscriere. În schimb, înscrierea se face pe baza unei lucrări literare sau de artă plastică (desen sau pictură), lucrări care au fost jurizate înaintea începerii concursului de pian. Ele au constituit materialul unei ample expoziţii, care poate fi încă admirată în holul Casei Municipale de Cultură „Geo Bogza” şi care a fost foarte vizitată în timpul desfăşurării concursului de pian. Atât lucrările literare (şase la număr), cât şi cele de artă plastică premiate (treisprezece) au fost publicate în pliantul concursului.

Un număr record de participanţi: 271!

Datorită numărului impresionant de înscrieri la concurs (271 de elevi reprezentând capiala Bucureşti, judeţele Prahova, Bacău, Vâlcea, Cluj, Buzău, Argeş, Dâmboviţa, Teleorman), organizatorii, sprijiniţi cu multă amabilitate de Consiliul Local Câmpina, Primărie şi chiar de persoane private (preot Petru Moga, paroh al Bisericii Sf. Nicolae din Cartierul Slobozia - Câmpina) au găsit soluţia desfăşurării concursului, în 5 (cinci) locaţii din municipiu: Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, unde există două săli dotate cu piane (aici au evoluat 11 preşcolari şi clasa I - 35 de concurenţi, alături de cei 48 de concurenţi de la clasa a III-a şi cei 4 concurenţi de la clasa a VIII-a), Casa Tineretului (clasa a II-a, 46 concurenţi), Muzeul Memorial „B.P Hasdeu”, (clasa a V-a: 32 concurenţi şi a VI-a: 22 concurenţi), Sala Praznicală a Bisericii Sf. Nicolae din cartierul Slobozia - Câmpina (27 concurenţi de la clasa a IV-a şi cei 19 concurenţi de la clasa a VII-a). În concurs au evoluat şi 15 formaţii la 4 mâini.

Satisfacţie

Conform regulamentului, juriile s-au alcătuit din profesorii care au adus în concurs de la trei elevi în sus. Astfel, participarea în juriu este un mod de a le recunoaşte acestor dascăli meritul de a fi pregătit copiii în vederea ieşirii în public. Cei 33 de profesori juraţi, reprezentând instituţiile de învăţământ menţionate, au prestat munca de audiere şi apreciere a micilor pianişti în mod neremunerat, întâlnirea lor în juriu prilejuind de fapt un schimb prietenesc de opinii profesionale, la care inimoşii dascăli se alătură cu bucurie deoarece tinerii dobândesc experienţă iar cei mai vârstnici sunt bucuroşi să o împărtăşească. Copiii sunt evaluaţi cu profesionalism, dar şi cu înţelegere, căci apariţia pe scenă a unui copil implică răspundere, seriozitate, disciplină în muncă, iar dacă prestaţia nu e chiar pe măsura aşteptărilor, ea se face cu gravitate şi dorinţă sinceră de autodepăşire. Premiile nu sunt în bani. Ele se constituie într-o frumoasă diplomă şi în satisfacţia de a fi urcat încă o treaptă în studiul acestui dificil instrument şi de a se fi exprimat încă o dată prin intermediul sunetelor.

15 mai 2011 – Ediţia a XIII-a

La această ediţie, Cosiliul Local Câmpina s-a implicat nu numai financiar, ci şi moral, prin persoana amabilului domn Marian Dulă, Preşedintele Comisiei de Cultură, Învăţământ şi Tineret, făcând posibilă desfăşurarea acestei ample manifestări. Domnia sa a fost alături de concurenţi pe tot parcursul competiţiei care a durat de la orele 10 până la orele 19, participând la premierile de la mai toate secţiunile. Iată ce afirma dânsul la încheiere: „Este lăudabilă energia cu care s-au strîns la un loc peste 270 de pianişti în devenire, care renunţă la o parte din copilărie şi îşi pun în valoare talentul cu multă, multă trudă. Ne onorează pe noi, câmpinenii, o manifestare de o asemenea anvergură, care face şi mai cunoscut municipiul Câmpina. Vă aşteptăm şi la ediţia a XIII-a, din 2011!

 

Următoarea ediţie a acestui festival este deja programată pentru data de 15 mai 2011, iar organizarea fost demarată cu ajutorul domnului Alexandru Ştefan Saşa, alături de întregul personal al Casei de Cultură „Geo Bogza” Câmpina, instituţie implicată încă de la prima ediţie în organizarea concursului.

Back To Top