Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: APH Cultural

Editat „în bloc” în anii '80, într-o plachetă colectivă pe care „aer” în sens de prolix şi plat era foarte puţin, iar „diamante” se găseau mai mult decât într-o mină sud-africană, iată-l acum pe Nino ca placă memorială pe un bloc. Un bloc astilistic, cenuşiu, urâţel, într-un Ploieşti cu stil vechi, burghez, bine desenat de Toma Socolescu. Aşa era şi limbajul de lemn al literaturii oficiale puternic dogmatizate de după Tezele din iulie 1971.

Rămâne să vedem, acum, la începutul posterităţii sale, ce faţetă a... diamantului poliedric o putem impune, pentru o perioadă, interpretării poetului, canonizată prin şcoală şi istorii literare.

Simulacrul în bronz a decupat, în minor şi restrictiv, o parte din tălmăcirea artistului plastic aplicată poetului. El, sculptorul, va fi şovăit, cred, între a transporta dinspre chip spre spirit nişte trăsături sau între a citi un chip de adâncime în filigran în poezia lui Nino, pentru a-l întruchipa în bronz nepieritor. Este un omagiu, dincolo de toate, pentru care oficialităţile ploieştene merită lăudate, cu atât mai mult cu cât se ştie că Ion Stratan nu s-a complăcut în complimentări ale politichiei şi nici nu s-a arătat extaziat de evidenţa brumei de inteligenţă şi a şvaiţerului de caracter decelabile oricând la oamenii.

Back To Top