Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: APH Cultural

„Aşa cum URSS, uniunea de nezdruncinat a republicilor libere, cum spunea imnul sovietic, a fost creată cândva pentru a aduce fericire omenirii, iată că o nouă Uniune hegemonică e pe punctul să vadă lumina zilei. Precum predecesoarea ei sovietică, ea afişează nobilele principii ale libertăţii, progresului şi drepturilor omului. Şi tot ca străbuna Uniune Sovietică, noua Uniune se foloseşte de aceleaşi argumente specioase pentru a-şi asigura perenitatea şi a discredita din start orice critică. Aducând argumente în sprijinul teoriei pe care o susţine, această lucrare extrem de acidă ne explică felul în care, sub influenţa ideilor socialiste, CEE s-a transformat dintr-o simplă uniune economică într-un nou monstru birocratic, construit după aceleaşi principii care au prezidat la întemeierea URSS. Vladmir Bukovski este unul dintre cei mai celebri disidenţi ruşi, luptător neobosit împotriva totalitarismului. A fost expulzat din URSS, după ani de închisoare, lagăr şi azil psihiatric. Este autor al mai multor cărti, printre care Şi se întoarce vântul, autobiografie, şi Judecata la Moscova” (Dan C. Mihăilescu - traducere şi prefaţă)

"Uniunea Europeană, o nouă URSS?” în care supune unui neiertător examen critic proiectul şi instituţiile comunitare, relevând totodată o serie de similitudini frapante între Uniunea de azi şi defuncta URSS. Adversar ireductibil al utopiilor "nemuritoare” de ieri şi de azi, Bukovski trage un serios semnal de alarmă asupra "transformării unei Pieţe comune de state libere şi suverane în schiţa unei noi URSS, mai soft şi în perfectă adecvare cu ideile dominante ale epocii noastre” (p. 20).

Pornind de la premisa conform căreia ex-comuniştii au îmbrăcat haina social-democraţiei şi au reluat asaltul asupra continentului european, celebrul disident sovietic este convins că Occidentul, "contrar opiniei comune, nu a câştigat războiul rece” (p. 22). Starea de fapt este cu atât mai îngrijorătoare cu cât Vestul imită acum câte ceva din arsenalul fostului său inamic. În termeni reali, colapsul Imperiului sovietic s-a datorat incapacităţii secretarilor de partid de a gestiona criza economică profundă a sistemului şi nicidecum acţiunilor Occidentului. Împrumuturile crescânde din ultimii ani ai Uniunii Sovietice venite dinspre Occident au fost manipulate de către destinatari, în aşa fel încât Vestul să-şi întoarcă privirea de la disidenţi la "reformatorii comunişti” sau la "comuniştii liberali”, al căror scop era clar: "supravieţuirea sistemului” (p. 24).


Aducând în atenţia cititorului blocul comunitar european, Bukovski susţine cu tărie că "dacă se deosebesc net la suprafaţă (UE şi URSS), în schimb seamănă în profunzime” (p. 31). Pentru a-şi argumenta propria convingere, autorul extrapolează şi punctează câteva asemănări imposibil de trecut cu vederea. Atât UE, cât şi URSS sunt uniuni de state, care, deşi ghidate după principiul aşa-zisei libere asociaţii, nu acceptă regimuri refractare ordinii actuale sau pe cale de a fi consimţite. Moscova a invadat Ungaria şi Cehoslovacia în clipa în care cele două ţări nu au mai acţionat la comenzile acesteia. Bruxellesul a ameninţat Austria cu un veritabil boicot când partidul naţionalist al lui Heider a fost proclamat învingător în alegeri democratice.


Dacă URSS era condusă de un Birou Politic format din cincisprezece persoane, decidenta Uniunii Europene este Comisia Europeana, compusa din douăzeci şi cinci de persoane. Abaterile de la linia călăuzitoare a blocului comunitar şi de la principiile sacrosancte ale "corectitudinii politice” sunt înfierate cu asprime (vezi cazul Rocco Buttiglione). În ambele Uniuni, "unele ţări sunt mai egale ca altele” (p. 39), Rusia în URSS, Franţa şi Germania în UE - acestea considerându-se adevărate centre de putere şi singurele capabile în a-şi impune voinţa asupra "supuselor”. O altă asemănare şocantă este legată de geografie, ambele fiind extrem de flexibile în acest sens. Nu a existat o limită teritorială clară nici în cazul Rusiei sovietice, nu există nici în cazul noii Europe. Absorbirea fostelor republici sovietice, manevrele de aderare ale Turciei, chiar discuţiile cu Rusia sunt analoage expansiunii nedefinite a URSS.


"Corectitudinea politica” - noua ideologie a inceputului de secol - a fost importata cu succes din fostul bloc sovietic. "Inamică a adevărului şi a libertăţii de exprimare” (Vladimir Volkoff, "Manualul corectitudinii politice”, traducere de Nicolae Năstase, editura Antet, Filipeştii de Târg), "corectitudinea politica” impune o gândire unică, sacră şi dogmatică, în vederea unei uniformizări absolute. "Pe scurt, constată Bukovski, în Europa contemporană, ca şi în URSS-ul lui Brejnev, ai dreptul să gândeşti ce vrei, dar cu condiţia de-a exprima numai ceea ce ideologia îţi aparţine” (p. 52). Cel ce susţine o opinie contrară celei oficiale este executat intelectual sau trimis la stâlpul infamiei. Suntem martorii unei noi forme de autocenzură, ale cărei dimensiuni au atins cote alarmante.


Chestiunea spinoasă a corupţiei nu este trecută nici ea sub tăcere, UE fiind pe punctul de a atinge un grad de corupţie similar celui din Uniunea Sovietică. Expunând aceste asemănări, Vladimir Bukovski se întreabă "daca nu cumva Uniunea Europeană este un fel de clonă a URSS, impusă statelor europene prea puţin entuziaste de către aceleaşi forţe politice care au transformat odinioară Rusia ţarilor într-un imperiu al ideologiei comuniste” (p. 59). Capitolul intitulat "Fundaţiile” casei comune europene"” face un scurt istoric al stângii secolului al XX-lea - mişcare marcată de scindarea între socialişti (social-democraţi) şi comunişti - şi continuă cu expunerea "teoriei convergenţei”. Această teorie semnifică "întâlnirea” într-un punct comun a social-democraţilor occidentali şi a reformiştilor sovietici, teorie la modă în anii 70 (pp. 65-67). Dacă retorica anti-URSS a lui Ronald Reagan a reinflamat spiritele, "gorbimania” i-a atenuat până şi pe cei mai înverşunati adversari ai colosului bolşevic. "Noua gândire politică” promovată de Mihail Gorbaciov a repus pe tapet mesajul socialist pacifist, viziunea sa asupra viitorului însemnând clădirea unei "case comune europene”. O utopie neo-marxistă "în care popoarele Estului şi ale Vestului să trăiască în armonie” (p. 72).

MARIUS MATEI

Back To Top