Categorie: Dezvăluiri

razvan-alexeRevenim cu amănunte din dosarul în care este implicat Răzvan Alexe prezentându-vă, în partea a doua, argumentele avocaților omului de afaceri prahovean, prin care aceștia au cerut instanței cercetarea clientului lor în stare de libertate. Printre alte argumente, avocații lui Răzvan Alexe reclamă imposibilitatea de a lua legătura cu martorii care au avut identitatea protejată, reprezentanții lui Alexe îndoindu-se că era necesară protejarea martorilor, Alexe nefiind considerat de aceștia o persoană „atât de periculoasă".

Mai mult, avocații apărării spun că denunțătorul Dumitru este acuzat în alt dosar de evaziune fiscală (n.r. – dosarul Păvăleanu), avocații spunând că Dumitru face doar o „încercare disperară" de a scăpa de acuzații – „evazionistul se transformă în victimă", argumentează avocații lui Răzvan Alexe făcând referire la denunțătorul clientului lor. „În acest dosar s-a vrut să se obţină cu orice preţ arestarea preventivă a inculpatului", mai spun apărătorii lui Alexe.

În episodul trecut, APH v-a prezentat argumentele procurorilor în baza cărora s-a cerut arestarea preventivă.

Extragem, în continuare, date din referatul de arestare, cu argumentele avocaților lui Răzvan Alexe.

Avocații invocă „probe oculte"

Avocații lui Alexe au invocat nulitatea declarației și a denunțului formulat de către Ion Dumitru, argumentând că avocații inculpatului nu au fost înștiințați de efectuarea acestor acte deși, spun aceștia, au formulat cereri în acest sens.
Drept răspuns, reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că, raportat la ora la care au fost primite delegaţiile excepţia invocată este neîntemeiată, chiar dacă s-ar admite nulitatea declaraţiei denunţătorului, aceasta reprezintă o nulitate ce nu atrage nulitatea referatului cu propunere de arestare preventivă.

Instanţa, având în vedere excepţia nulităţii referatului cu propunere de arestare preventivă şi a unor acte procedurale efectuate în faza de urmărire penală invocate de inculpat, prin apărători, urmează a se pronunţa prin încheiere.

Avocat ....................., pentru inculpatul Alexe Răzvan, având cuvântul, solicită respingerea propunerii de arestare preventivă pentru următoarele considerente :
- În speţa de faţă nu sunt intrunite cerinţele prev.de art. 143 c.pr.pen. şi art. 148 lit.f c.pr.pen. pentru a se dispune luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat.
Celălalt apărător ales al inculpatului a învederat mai multe aspecte de ordin procedural ce atras aplicabilitatea disp.art.197 al.1,2 c.pr.pen. respectiv nulitatea absolută a referatului cu propunere de arestare preventivă.
- În acest dosar se încearcă arestarea preventivă a inculpatului pe baza unor probe oculte.

S-a depus la prezentul termen referatul cu propunere de arestare preventivă din dosarul nr.465/P/2013 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti .

În acest dosar împotriva denunţătorului s-a început urmărirea penală , în calitate de reprezentant al ........................, situaţie faţă de care solicită ca instanţa să aprecieze asupra loialităţii probaţiunii în condiţiile în care susţinerile acestui denunţător , învinuit şi inculpat într-un alt dosar nu sunt credibile.

Denunţul a fost formulat la data de 12.11.2013 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

Inculpatul s-a întors pe teritoriul României cunoscând faptul că pe rolul DIICOT Bucureşti există un alt dosar de urmărire penală în care acesta are calitatea de învinuit, s-a prezentat de îndată în acel dosar, a dat declaraţii, împotriva sa nu a fost luată nicio măsură.
Ulterior, acesta intenţiona să se prezinte la organele de poliţie pentru a lua programul de supraveghere, însă nu a mai apucat să facă acest lucru întrucât pe numele său a fost emis un mandat de aducere de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi ulterior s-a dispus reţinerea acestuia.

Avocații lui Răzvan Alexe apreciază totodată că actele de urmărire penală efectuate, ordonanţa de extindere a urmăririi penale pentru infracţiunea de trafic de influenţă atrag nulitatea absolută a referatului cu propunere de arestare preventivă .

Prejudiciul nu a fost stabilit la 13.11.2013, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti ştia încă din data de 12 noiembrie că nu este competent să soluţioneze acest dosar şi, totuşi a luat măsura reţinerii faţă de inculpat, acesta a fost ascultat, i s-au adus la cunoştinţă pe scurt învinuirile, i s-a luat o declaraţie pe coală albă, declaraţia de făptuitor i s-a luat după ce i s-a adus la cunoştinţă învinuirea.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a administrat probatorii indirecte, respectiv declaraţiile martorilor cu identitate protejată .

„Se pune întrebarea dacă inculpatul Alexe este o persoană atât de periculoasă încât martorii să nu-şi putut fi arăta adevărat identitate?", întreabă avocații lui Răzvan Alexe în argumentarea cererii de cercetare în libertate a acestuia.

Alte argumente

În condiţiile in care aceşti martori au fost audiaţi cu identitate protejată apărătorii aleşi ai inculpatului au fost in imposibilitatea obiectivă de a adresa întrebări acestora, şi, deşi la dosarul cauzei au fost depuse de către apărători cereri de participare la efectuarea tuturor actelor de urmărire penală, în virtutea art. 171 c.pr.pen. aceştia nu au fost chemaţi de către organul de urmărire penală.

Organele de urmărire penală au obligaţia să dea eficienţa cuvenită dreptului la apărare, iar inculpatului trebuiau să îi fie adus la cunoştinţă conţinutul declaraţiilor martorilor cu identitate protejată.

În acest dosar s-a vrut să se obţină cu orice preţ arestarea preventivă a inculpatului.

- Deşi impotriva sa era luată măsura obligării de a nu părăsi ţara într-un alt dosar, inculpatul nu a încălcat niciuna dintre obligaţiile impuse. Depune la dosar un proces verbal încheiat in data de 13.11.2013 din cuprinsul căruia reiese că s-a procedat la ridicarea paşaportului inculpatului, în vederea înaintării către Instituţia Prefectului – Serviciul Paşapoarte.

- Mai mult, apreciază că interceptările convorbirilor telefonice efectuate in cauză nu sunt relevante şi se coroborează cu declaraţia dată de inculpat în faţa instanţei la prezentul termen în care acesta a arătat că este administrator la .................................., societate care are ca obiect de activitate principal închiriere de terenuri şi mijloace imobiliare, că îl cunoaşte pe .............., insă nu a avut niciodată afaceri comerciale cu firma acestuia.
- A mai arătat inculpatul că societatea sa nu a avut nicio legătură cu lucrările publice, iar singurele discuţii pe care le-a avut cu ...................... au fost in sensul de a-l ajuta pe un prieten de-al său să cumpere bitum şi asfalt pe care societatea acestuia le producea.
- Deşi se susţine de către parchet că s-a traficat influenţă pe lângă ................................. la dosar nu există nicio probă în acest sens.

Nu sunt intrunite condiţiile prev.de art. 143 c.pr.pen. , respectiv nu există indicii temeinice că s-ar fi săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă.
La data de 13.11.2013 DNA Serviciul Teritorial Ploieşti s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea unor infracţiuni, insă preşedintele .......................................... nu a fost audiat, poate din declaraţia dată de acesta rezulta că denunţul formulat în prezentul dosar nu este apt a produce consecinţe juridice.

- Totodată, apreciază că nu sunt intrunite condiţiile prev.de art. 148 lit.f c.pr.pen., intrucât nu s-a făcut dovada că lăsarea inculpatului în libertate ar prezenta un pericol social concret pentru ordinea publică.

- Depune la dosarul cauzei un extras din literatura juridică de specialitate referitor la maniera in care organele de cercetare penală extind urmărirea penală în scopul de a obţine alte mandate de arestare preventivă, care sunt solicitate contrar legii şi principiilor răspunderii penale în lumina legislaţiei penale şi procesual penale din România.

La dosarul cauzei nu există nicio probă directă din care să rezulte că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Faţă de toate aceste considerente solicită respingerea propunerii de arestare preventivă ,apreciind că măsura obligării de a nu părăsi ţara luată într-un alt dosar este suficientă .

În subsidiar, în situaţia in care instanţa apreciază că pentru buna desfăşurare a urmăririi penale se impune luarea unei măsuri, solicită luarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara.

Avocat ........................, pentru inculpatul Alexe Răzvan, având cuvântul, arată că acest dosar cuprinde mult mai multe documente, există două dosare distincte care au fost conexate .

Nu există nici un indiciu la dosar care să poată fi luat in discuţie şi să determine arestarea preventivă a inculpatului, înafară de denunţul lui ..................
- Din referatul cu propunere de arestare preventivă din dosarul nr. 465/P/2013 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti reiese că ......................... este una dintre persoanele acuzate de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 5.204.000 lei.
În aceste condiţii denunţul formulat nu este decât o încercare disperată de a scăpa de acuzaţiile de evaziune fiscală. Astfel din evazionist se transformă în victimă.
- În afară de acest denunţ, la dosar nu există nicio convorbire directă între Alexe şi denunţător, există discuţii între Alexe şi o altă persoană şi între ...................... şi o altă persoană, discuţii care însă nu au nicio legătură cu infracţiunea de trafic de influenţă.
- Nu s-a arătat nici un indiciu că atribuirea acelor contracte s-a făcut altfel decât în condiţii legale, nu s-a făcut dovada care este folosul material obţinut de către inculpatul Alexe .
În mod greşit se susţine că .................. aparţine inculpatului Alexe intrucât acea societate aparţinea numitului ........................
- Denunţul formulat de ................. a fost făcut strict pentru ca acesta să-şi uşureze situaţia din celălalt dosar de urmărire penală.
Nu s-a arătat în ce formă s-a realizat elementul material al acestei infracţiuni.
Din extrasele de pe portalul instanţelor depuse la dosar la inceputul şedinţei de judecată reiese că societatea ................... are înregistrate procese contra ................... , pentru a-şi primi banii, în anumite procese a fost obligată să refacă lucrări, astfel cum se poate reţine că ar fi avut influenţă asupra ......................................
Mai mult, nu se arată care este acel funcţionar, care sunt atribuţiile acestuia de serviciu.

- La dosar nu există nici un indiciu temeinic că s-ar fi săvârşit o infracţiune, s-a creat un dosar doar in două zile, iar această disjungere a apărut în momentul in care Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi-a dat seama că nu are competenţă, a dispus declinarea cauzei in favoarea DNA Serviciul Teritorial Ploieşti care nici măcar nu a confirmat actele de urmărire penală efectuate de un organ de urmărire penală inferior in grad .

- Nu se face dovada existenţei indiciilor temeinice in ceea ce priveşte infracţiunea prev.de art. 257 cod penal, iar in ceea ce priveşte teza a II a a art. 148 lit.f c.pr.pen. trebuie să existe criterii obiective , trebuie să existe probe că lăsarea inculpatului in libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, iar alegerea măsurii ce urmează a fi luată trebuie să se facă ţinând seama de scopul acesteia, de sănătatea, vârsta şi alte situaţii privind persoana faţă de care se ia măsura.

- În acest sens, urmează a se avea în vedere că inculpatul este căsătorit, are un copil de 10 ani în întreţinere, s-a prezenta infaţa procurorului., nu are nicio legătură cu ..................

Faţă de aceste considerente solicită respingerea propunerii de arestare preventivă .
Avocat ........................., pentru inculpatul Alexe Răzvan, având cuvântul, în replică, arată că declaraţiile martorilor cu identitate protejată şi denuntul formulat nu constituite probe directe care să ducă la concluzia că sunt intrunite cerintele prev.de disp.art. 143 c.pr.pen.

În condiţiile in care inculpatul va fi trimis in judecată, prin rechizitoriu se pune problema care ar fi acele probe care urmează să fie administrate în mod nemijlocit în faţa instanţei de judecată.

Inculpatul Alexe Răzvan, având ultimul cuvânt, arată că societatea ............. şi-a plătit intotdeauna datoriile către stat, nu se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, în ultimii ani a vorbit doar de două ori cu ...................., nu a avut nicio legătură cu acesta, inafară de faptul că a asistat odată la un congres ................. Solicită respingerea propunerii de arestare preventivă.

Citește și PARTEA I – ARGUMENTELE PROCURORILOR
Mâine - Filmul arestării lui Răzvan Alexe – partea a III-a, ELEMENTE DIN DOSARUL ALEXE – marți 28 ianuarie
Miercuri Filmul arestării lui Răzvan Alexe – partea a IV-a, HOTĂRÂREA ȘI ARGUMENTELE INSTANȚEI PRIVIND LUAREA DECIZIEI DE ARESTARE PREVENTIVĂ A LUI RĂZVAN ALEXE - miercuri, 29 ianuarie

Back To Top