Categorie: Dezvăluiri

Primaria Filipestii de PadureAgenția Națională de Integritate publică un comunicat în care se afirmă că instituția a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către SURUGIU VASILE GEORGEL, Viceprimar al Comunei Filipeștii de Pădure, Județul Prahova.

Iată comunicatul integral

În perioada exercitării mandatului 2008 - 2012, SURUGIU VASILE GEORGEL, în calitate de Viceprimar al Comunei Filipeștii de Pădure, Jud. Prahova, a participat la adoptarea hotărârilor Consiliului Local Filipeștii de Pădure privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2008, precum și a hotărârilor privind aprobarea bugetului local pe anii 2010, 2011 și 2012, prin care au fost suplimentate cheltuielile la Capitolul „Servicii recreative și sport", hotărâri în baza cărora a fost alocată suma de 1.972.000 Lei (aprox. 493.000 €) către Asociația Sportivă „Fotbal Club Filipeștii de Pădure", asociație al cărei președinte - membru fondator este persoana evaluată.

Astfel, SURUGIU VASILE GEORGELa încălcat dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică".

Având în vedere cele de mai sus, Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, cu privire la posibila săvârşire de către SURUGIU VASILE GEORGELa infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

SURUGIU VASILE GEORGEL a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
Menționăm faptul că, la data de 29 noiembrie 2013, Agenția Națională de Integritate a mai constatat în cazul lui SURUGIU VASILE GEORGEL și existența stării de incompatibilitate.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 16 iulie 2014

Sursa foto: Site-ul Primăriei Filipeștii de Pădure

Back To Top