Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Dezvăluiri

Primarul comunei Filipeştii de Pădure este subiectul unui dosar de cercetare penală sub acuzaţia că - folosindu-se de paravanul unei club sportiv de drept privat - a tocat peste 17 miliarde de lei vechi din bugetul comunei, fără să aibă nici o bază legală. Cele peste 17 miliarde de lei vechi au fost luate din buget şi cheltuite pentru o aşa-zisă susţinere a echipei de fotbal din localitate.

Edilul din Filipeştii de Pădure are serioase probleme din cauza faptului că “susţinerea” clubului sportiv – de fapt o asociaţie particulară – s-a făcut prin încălcarea unei puzderii de legi, proceduri. Practic, primarul Morărescu a luat, ori de câte a dorit, o căruţă de bani din bugetul comunei şi i-a cheltuit fără să dea socoteală cuiva şi mai ales fără să aibă toate documentele care să-i acorde acest drept. Aşa se face că peste 17.000.000.000 de lei n-au mai ajuns în dezvoltarea localităţii, în străzi, canalizare, ajutoare sociale sau pentru acoperirea nevoilor locuitorilor din Filipeştii de Pădure luând drumul către un club privat.

Cum a sifonat Morărescu banii de la gura filipeştenilor

Mătrăşirea banilor de la bugetul comunei Filipeştii de Pădure trebuia să fie acoperită de o aşa-zisă bună intenţie care să ia ochii oricui ar fi fost curios. Şi unde se pot pierde cel mai uşor banii decât în „susţinerea” unor activităţi “recreativ-sportive”. Primul pas a fost făcut prin înfiinţarea Asociaţiei Sportive private AFC Filipeştii de Pădure, persoană juridică de drept privat, pe care fondatorii au prezentat-o Consiliului Local de la acea dată ca fiind o instituţie care se va ocupa de organizarea echipei de fotbal a comunei!

Asociaţia “Fotbal Club Filipeştii de Pădure” a fost înfiinţată prin hotărâre judecătorească emisă de judecătoria Câmpina în data de 10.10.2005 (dosar nr. 45/PJ/2005). AFC Filipeştii de Pădure şi-a constituit un patrimoniu iniţial de 350 de lei şi a avut la bază asocierea dintre cinci persoane, ca membri fondatori: Vereu Nicolae Eugen, Nicolae Ionuţ-Iustinian, Morărescu Costel (adică primarul!), Surugiu Vasile Georgel şi Ungureanu Constantin.

Tot prin actul constitutiv s-a stabilit şi componenţa nominală a primului Consiliu Director format din: Morărescu Costel (primar în funcţie) - preşedinte, Vereu Nicolae–Eugen - vicepreşedinte, Aldea Cristian – secretar general, Surugiu Vasile–Georgel (actualmente viceprimar în funcţie) – membru, Ungureanu Constantin – membru, cenzor al clubului fiind numit Nicolae Ionuţ-Iustinian. Edificator pentru a înţelege manevrele prin care s-au sifonat banii din bugetul comunei Filipeştii de Pădure este faptul că la art. 2, alin. 2.1. din Statutul AFC Filipeştii de Pădure se menţionează:

„În condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările si completările ulterioare, Clubul este o Asociaţie, Persoană Juridică de drept privat fără scop patrimonial”. Aşadar, din textul Actului constitutiv şi din cel al Statutului AFC Filipeştii de Pădure reiese foarte clar că Primăria şi Consiliul Local al comunei Filipeştii de Pădure nu au nicio legătură cu înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea acestei Asociaţii. Acest lucru este certificat şi de adresa nr. 6756/28.08.2008 emisă de Primăria comunei Filipestii de Pădure prin care s-a comunicat că: „în evidenţa hotărârilor adoptate de Consiliul local comunal nu s-a găsit Hotărârea privind înfiinţarea Asociaţiei sportive Fotbal Club Filipeştii de Pădure;…nu deţinem Statutul Asociaţiei Fotbal Club Filipeştii de Pădure sau acte contabile ale asociaţiei pentru a vă prezenta copii ale acestora”.

Un edil generos. Cu el!

Incredibila poveste a continuat cu decizia edilului Costel Morărescu de a  închiria chiar sediul Primăriei către Asociaţia Sportivă privată. Conform art. 4 din Statutul AFC Filipeştii de Pădure, „sediul Clubului este în Filipeştii de Pădure str. Valea Rea nr. 343 jud. Prahova”. Dar această adresă este cea a Primăriei şi a Consiliului Local ale comunei Filipeştii de Pădure. Contractul de închiriere a fost încheiat fără aprobarea (nici măcar înştiinţarea) Consiliului Local, pe o durată de 10 ani, cu chirie de 0 lei (?!), părţi în contract fiind, pe de o parte, PRIMĂRIA (Morărescu Costel - primar) şi, pe de altă parte, AFC Filipeştii de Pădure (acelaşi Morărescu Costel - preşedintele Consiliului Director, membru fondator – coproprietar al AFC).

Cu toate că anual ar fi trebuit, conform art. VII. 2. din contractul de închiriere, să se majoreze chiria prin hotărâre de Consiliu Local, această problemă nu a fost niciodată pe ordinea de zi a şedinţelor de Consiliu. Mai mult, echipa de fotbal a AFC s-a antrenat şi a jucat pe stadionul „Metalul” din Diţeşti, stadion aflat în proprietatea Consiliului Local Filipeştii de Pădure, fără să existe vreun contract cu Consiliul Local care să permită utilizarea acestui stadion. La fel a fost folosit (tot fără contract) şi Căminul Cultural Diţeşti, aflat lângă stadion, dar pe frontispiciul căruia s-a montat o placă pe care scrie: Primăria Comunei Filipeştii de Pădure, Consiliul local Filipeştii de Pădure şi Asociaţia Fotbal Club Filipeştii de Pădure, inducând în eroare pe mulţi dintre locuitorii comunei, care au ajuns să creadă că echipa de fotbal este în proprietatea administraţiei locale Filipeştii de Pădure. În unele contracte de sponsorizare încheiate cu diverse societăţi comerciale din zonă de către reprezentanţii AFC s-a folosit ştampila Primăriei comunei Filipeştii de Pădure.

Toate acestea s-au petrecut în condiţiile în care, în data de 10.07.2007, Agenţia Naţională pentru Sport (o structură a Guvernului României) a înscris în Registrul Sportiv, la numărul 0020869 al listei, cu numărul de identificare PH/A2/00175/2007, clubul sportiv privat „Asociaţia Fotbal Club Filipeştii de Pădure”.

Schema sifonării banului public, în campania electorală şi nu numai

În adresele reprezentanţilor AFC către Consiliul Local s-a tot menţionat, în mod fals, că echipa de fotbal a AFC ar fi a comunei Filipeştii de Pădure şi, mai ales, faptul că în toate şedinţele de consiliu local în care s-a discutat şi despre AFC nu s-a infirmat de către primarul Costel Morărescu, viceprimarul Surugiu Vasile – Georgel sau secretara Niculae Daniela calitatea Consiliului Local de proprietar al AFC. Ca urmare, fiind minţiţi, consilierii au crezut că deţin într-adevăr, la nivel de comună, o echipă de fotbal în subordinea Primăriei şi a Consiliului Local şi au votat, în cursul anilor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010 transferul din bugetul local a unor importante sume de bani publici (aproape 18 miliarde lei vechi) în contul AFC.

În calitate de primar, Costel Morărescu a propus şi a convins o parte dintre consilierii locali să aprobe ca din bugetul local să fie transferate sume de bani Asociaţiei Fotbal Club Filipeştii de Pădure, după cum urmează: în 2005 – 20.000 lei, în 2006 –   75.000 lei, în 2007 – 310.000 lei; în 2008 – 567.000 lei, în 2009 – 305.000 lei, în 2010 – 480.000 lei, deci un total de 1.757.000 lei (17.570.000.000 lei vechi)! Noi credem că merită verificat de către anchetatori  modul de finanţare a campaniei electorale a candidatului Morărescu Costel din primăvara anului 2008. Reprezentanţii AFC au retras numerar (sume foarte mari) din contul asociaţiei exact în timpul acestei campanii, în perioada 4 martie-26 mai 2008 – 3.100.000.000 lei vechi. Dacă nu este o simplă coincidenţă?

Puzderie de legi călcate în picioare

Legea nr. 69/28.04.2000, Legea educaţiei fizice si sportului, stabileşte, la ART. 67, (1): “Veniturile, indiferent de sursă, şi cheltuielile de orice natură ale oricărei structuri sportive sunt cuprinse într-un buget anual propriu. La alin. (2) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face astfel: a) potrivit competenţelor stabilite în statutele şi regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii (aşa se procedează la AFC Filipeştii de Pădure). La alin. b)  se spune foarte clar: “potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale, pentru finanţarea programelor structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publică”.

AFC – un club de drept privat - a primit sume foarte mari de bani din bugetul public, fără niciun fel de contract aprobat de Consiliul local. AFC nu a prezentat Consiliului Local programe de pregătire sportivă de utilitate publică. Mai mult, la alin. c) din aceeaşi Lege se stipulează: “în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul de stat şi bugetele locale, acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale structurilor sportive de drept public (nu este cazul în tărăşenia AFC - Morărescu), precum şi pentru veniturile proprii ale acestora”. Iar la alin. (3) “Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz: a) venituri proprii; b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administraţiei publice centrale sau locale pentru finanţarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică”.

Aici s-ar fi putut încadra AFC dacă ar fi prezentat Consiliului Local, iar acesta ar fi aprobat, programe de pregătire sportivă de utilitate publică. Cât despre banii de la buget, Legea spune, la alin. c): “alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public (nu este cazul clubului privat AFC) de organele administraţiei publice centrale şi locale; d) alte surse. Cât despre Bugetul anual al structurilor sportive legea spune că el se aprobă de adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat (aşa se întâmplă la AFC Filipeştii de Pădure), de organele administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se află, pentru structurile sportive de drept public. Ori C.L. Filipeştii de Pădure n-a aprobat niciodată un buget anual al AFC. Iar la  art. 69, alin. (1) “Structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul Olimpic Român, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz”. Ori la AFC n-a existat niciodată vreun contract încheiat între AFC şi Consiliul Local al comunei Filipeştii de Pădure .

De asemenea, prin H.G. 884/2001 se stabileşte, la art. 54:(1): Prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se aprobă programele sportive de utilitate publică, contractul-cadru, criteriile şi condiţiile de finanţare a structurilor sportive de drept privat. AFC Filipeştii de Pădure nu a obţinut şi nu a prezentat vreodată Consiliului Local al comunei Filipeştii de Pădure vreun Ordin de Ministru din care să reiasă că ar fi o entitate sportivă de utilitate publică! Deci toate hotărârile de Consiliu local prin care s-au transferat sume de bani din bugetul local în contul AFC Filipeştii de Pădure s-au adoptat fără respectarea legii.

Un avocat scump, dar cam inutil

O puzderie de acte normative a încălcat Primăria Filipeştii de Pădure chiar dacă administraţia locală plătea lunar peste 60.000.000 lei vechi avocatului Apostol Constantin-Viorel tocmai pentru ca acesta să vegheze la respectarea legalităţii activităţii Consiliului Local. Nici edilul, nici avocatul n-au văzut că sunt în conflict cu Legea. Aşa cum nu s-a ţinut seama de faptul că a existat un conflict de interese. Produs atunci când Surugiu Vasile–Georgel, consilier local, dar şi coproprietar al AFC Filipeştii de Pădure, a votat în toţi aceşti ani pentru adoptarea bugetelor locale şi a rectificărilor acestora, fiind în conflict de interese în privinţa sumelor propuse a fi transferate Asociaţiei.

Acelaşi avocat, dar şi secretarul comunei, ar fi trebuit să se sesizeze atunci când primarul Morărescu a decis să se transfere din bugetul local, fără contract, o sumă de bani unei persoane juridice de drept privat sau când a convins o parte dintre consilierii locali să voteze pentru proiectele de hotărâre privind aceste transferuri. În data de 11 august 2008 a fost convocată o şedinţă extraordinară de Consiliu Local, cu un singur punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2008”.

În expunerea de motive, semnată de primarul Morărescu, se propunea suplimentarea sumei alocate în buget la capitolul „Servicii recreative şi sport” cu suma de 92.000 lei. Din discuţiile ce au avut loc în timpul şedinţei, consemnate în procesul verbal, a reieşit clar intenţia lui Morărescu de a transfera această sumă din bugetul local în contul AFC Filipeştii de Pădure (care mai primise aproape 5.000.000.000 de lei vechi din bugetul local, în 2008). Cu toată opoziţia unora dintre consilierii locali, propunerea lui Morărescu a fost votată de către 9 din cei 17 consilieri locali în funcţie. Numai că doi dintre cei nouă, Surugiu Vasile–Georgel – viceprimar şi coproprietar al AFC - şi Bucur Iamandi–Gheorghe, contabil al AFC la acea dată, erau în conflict de interese atunci când au votat pentru această propunere.

Acest lucru face ca hotărârea nr. 14/11.08.2008 a Consiliului Local al comunei Filipeştii de Pădure, adoptată în acea şedinţă, să fie nulă de drept. Situaţie în care AFC primise deja - prin transfer de la bugetul local - în 2008, 475.000 lei, odată cu aprobarea bugetului local pentru anul 2008. Aşa, ca să fie bine, să nu fie rău.

Stop jafului

Această hotărâre a fost atacată de către un grup de 5 (cinci) consilieri locali (Stoica Ion, Grădinaru Daniel, Braşoveanu Ioan, Naidu Constantin şi Matei Ştefan) la Instanţa de Contencios Administrativ de pe lângă Tribunalul Prahova, în dosarul 5249/105/2008, înregistrat la Tribunal în 27.08.2008. În prealabil, secretara primăriei Filipeştii de Pădure, Niculae Daniela, a fost avertizată să nu contrasemneze hotărârea în cauză, având în vedere conflictul de interese mai sus menţionat. Femeia s-a prefăcut că cere părerea Prefecturii Prahova (adresa nr. 6388/13.08.2008), dar a contrasemnat hotărârea, care şi-a produs efectul în câteva zile de la aprobare. De asemenea, înainte de a se ajunge la instanţă, a fost avertizată (prin adresa înregistrată cu nr. 11085/27.08.2008) D. G. F. P. Floreşti, care, din păcate, a acceptat transferul banilor către AFC, chiar dacă hotărârea nr. 14/11.08.2008 nu stabilea decât o rectificare a bugetului local, nu şi transferul sumei respective în contul AFC.

Ilegalităţi… cu sprijinul justiţiei

Constituirea unei asociaţii sportive fără personalitate juridică dă dreptul acesteia la obţinerea unui certificat de identitate sportivă, precum şi la afilierea la asociaţia judeţeană, pe ramura de sport corespunzătoare, în vederea participării la competiţiile sportive oficiale locale. Cât despre Cluburile sportive legea spune că sunt structuri sportive, persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni (aici se încadrează, conform statutului său, AFC Filipeştii de Pădure).  

Pot fi persoane juridice de drept public – dar în statutul AFC nu se menţionează că este un club sportiv de drept public, ca să funcţioneze în subordinea Consiliului Local Filipeştii de Pădure. În Registrul Sportiv al Guvernului României, AFC Filipestii de Pădure este înregistrat ca fiind un club sportiv de drept privat.

În data de 10.07.2007, Agenţia Naţională pentru Sport - o structură a Guvernului României -  a înscris în Registrul Sportiv, la numărul 0020869 al listei, cu numărul de identificare PH/A2/00175/2007, clubul sportiv privat „Asociaţia Fotbal Club Filipeştii de Pădure”.

Îmbrobodirea consilierilor dar şi a amărâţilor din comună

Consilierii locali care mai cred şi acum că AFC este în proprietatea administraţiei locale Filipeştii de Pădure au fost induşi în eroare şi de demersurile avocatului Apostol Constantin-Viorel, apărătorul Consiliului Local şi al Primăriei Filipeştii de Pădure. Acesta a obţinut de la Judecătoria Câmpina, la data de 26.11.2008 (deci ulterior emiterii hotărârii de consiliu atacate în contencios), un CERTIFICAT din care rezultă că statutul AFC a fost modificat si că asociaţia a devenit din „Persoană Juridică de drept privat fără scop patrimonial” o „persoană juridică non-profit, în subordinea autorităţii administrativ-teritoriale Filipeştii de Pădure”, fără ca una din sintagmele „de drept PUBLIC” sau „de drept PRIVAT” să fie menţionată explicit în textul hotărârii judecătoreşti.

În dosarul 4943/204/PJ/2008, înregistrat în data de 18.11.2008 la judecătoria Câmpina, pentru susţinerea cererii de modificare s-a depus o copie a unei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a AFC, hotărârea nr. 01/5.01.2007, care a primit „dată certă” prin grija avocatului Apostol Constantin-Viorel, abia în data de 28.01.2008. Această hotărâre fiind una a Adunării Generale, ar fi trebuit să fie semnată de cei cinci asociaţi menţionaţi mai sus, însă ea este semnată doar de trei dintre cei cinci. Morărescu Costel şi Nicolae Ionuţ-Iustinian dispar, locul lor fiind luat de Frunză Ion-Gabriel şi Niţoi Dragoş-Gabriel, ambii fiind angajaţi ai Primăriei Filipeştii de Pădure, cu toate că nu există niciun document din care să reiasă că s-ar fi modificat vreodată componenţa Adunării Generale a AFC Filipeştii de Pădure.

Drumul spre puşcărie

Avocatul Apostol Constantin-Viorel, cu bună ştiinţă, a modificat şi Statutul AFC în sensul că a acceptat să dea dată certă, pe 27.10.2008, unui înscris fals, pe care l-a depus şi în dosarul 4943/204/PJ/2008, inducând în eroare instanţa, făcând să pară că membrii fondatori ai AFC sunt Frunză Ion-Gabriel şi Niţoi Dragoş–Gabriel, în loc de Morărescu Costel şi Nicolae Ionuţ–Iustinian.

În dosar nu există vreo copie a vreunei Hotărâri de Consiliu Local din care să rezulte că şi Consiliul Local Filipeştii de Pădure ar fi acceptat să-şi subordoneze AFC. Şi totuşi solicitarea de modificare a statutului AFC a fost aprobată. Este ca şi cum, la starea civilă, o căsătorie ar fi validată chiar dacă una dintre părţi nu este prezentă, nu este întrebată şi nici nu-şi dă acordul pentru căsătorie. S-a creat astfel un precedent periculos: oricine din Filipeştii de Pădure ar putea înfiinţa un club sportiv de drept privat, pe care apoi ar putea să-l treacă în subordinea unităţii administrativ teritoriale Filipeştii de Pădure, transformându-l într-o entitate publică, fără să solicite şi acordul Consiliului Local.

Să dăm de lucru DNA-ului

Ştim că procurorii DNA Ploieşti sunt cam greu de urnit şi de aceea le prezentăm câteva indicii, pe scurt, asupra a ceea ce au de verificat. Ei, dar şi Curtea de Conturi.

* Octombrie 2005. La judecătoria Câmpina s-a înregistrat „AFC Filipeştii de Pădure” - Persoană Juridică de drept privat fără scop patrimonial;

* Ianuarie 2007. Adunarea Generală a AFC hotărăşte (hot. nr. 01/5.01.2007) ca Asociaţia să devină Persoană Juridică non-profit, în subordinea autorităţii administrativ-teritoriale Filipeştii de Pădure (adică să devină entitate publică). Consiliul Local Filipeştii de Pădure nu a fost consultat şi nu a emis nicio hotărâre in acest sens.

* Iulie 2007. Agenţia Naţională pentru Sport a înscris în Registrul Sportiv, la numărul 0020869 al listei, cu numărul de identificare PH/A2/00175/2007, clubul sportiv privat „Asociaţia Fotbal Club Filipeştii de Pădure” (de ce s-au înregistrat la categoria „Club privat” dacă în ianuarie 2007 hotarâseră să fie „Club public”?);

* Ianuarie 2008 (după un an!). Hotărârea nr. 01/5.01.2007, prin care se încerca să se dea impresia că AFC este entitate publică, primeşte „dată certă” prin „grija” domnului avocat Apostol Constantin–Viorel;

* August 2008. Hotărârea nr. 14/11.08.2008 a Consiliului Local Filipeştii de Pădure a fost atacată de către un grup de consilieri locali, convinşi de faptul că AFC este un club privat, la Instanţa de Contencios Administrativ de pe lângă Tribunalul Prahova (Dosar nr. 5249/105/2008);

* Noiembrie 2008. Se solicită Judecătoriei Câmpina modificarea Statutului AFC conform hotărârii nr. 01/5.01.2007 a Adunării Generale. Solicitarea este admisă (şi astfel AFC pare a fi o entitate publică), chiar dacă la dosarul cauzei nu există vreo copie a vreunei Hotărâri de Consiliu Local din care să rezulte că şi Consiliul Local Filipeştii de Pădure ar fi acceptat să-şi subordoneze clubul privat AFC;

* Dacă hotărârea judecătorească nr. 15/26.11.2008 se consideră valabilă, ar trebui ca AFC Filipeştii de Pădure să figureze în Registrul Sportiv ca persoană juridică de drept public, lucru ce nu se întâmplă (figurează în continuare la rubrica A2 – club de drept privat).

* Din 2005 până în 2008, din bugetul local s-au scurs în conturile AFC 972.000 lei (aproape 10 miliarde de lei vechi). Dacă AFC a devenit entitate publică începând cu noiembrie 2008, conform art. 67, alin.4, lit. b din Legea nr. 69/28.04.2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, ar fi trebuit ca bugetul asociaţiei pentru anii 2009 şi 2010 să fi fost aprobat de Consiliul Local al comunei. În realitate, ca şi în anii precedenţi, Consiliul Local, la insistenţele primarului şi viceprimarului, a aprobat (în mod ilegal - viceprimarul fiind în conflict de interese) transferul unei sume de bani (305.000 lei în 2009 şi 480.000 lei în 2010) din bugetul local în contul AFC, dar nu a aprobat şi bugetul anual al asociaţiei. AFC a continuat să funcţioneze ca un club privat.

* Nu există un Regulament de functionare, nici o organigramă a AFC aprobate de Consiliul Local (cum ar fi normal, dacă AFC ar fi persoană juridică de drept public).

Miliardarul Morărescu

În aprilie 2010, echipa AFC Filipeştii de Padure a fost retrasă din campionat. Corect ar fi fost ca oficialii echipei, în frunte cu „preşedintele de onoare”,  primarul Costel Morărescu, să restituie bugetului local suma de 4.800.000.000 lei vechi ce a fost transferată în 2010 AFC-ului. Deşi suntem aproape de finele lunii mai, încă nu s-a procedat la restituirea banilor. Oare vor fi restituiţi vreodată?

O parte dintre consilierii locali, induşi în eroare de primarul Morărescu Costel, viceprimarul Surugiu Vasile–Georgel, avocatul Apostol Constantin-Viorel şi secretara Niculae Daniela, au votat, de ani buni, înfiinţarea şi menţinerea unei noi găuri negre în bugetul local al comunei Filipeştii de Pădure. O gaură neagră care a însemnat costuri anuale de multe miliarde de lei, finanţate din taxele şi impozitele locale, plătite de toţi locuitorii comunei Filipeştii de Pădure, chiar dacă le place sau nu fotbalul, chiar dacă au sau n-au apă potabilă de calitate în locuinţele lor, chiar dacă au sau n-au canalizare pe strada pe care locuiesc, chiar dacă nu este legală această finanţare.

Back To Top