Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Dezvăluiri

telegondola_sinaia1„NOTIFICARE. Subscrisa Volksbank SA, către SC Dunărea IFN SA: Conform prevederilor Contractului de credit pentru investiţii 164/BUA/2007, încheiat între bancă, în calitate de creditor, şi SC Dunărea IFN, în calitate de împrumutat, având ca obiect finanţarea proiectului „Telegondola SINAIA”, SC Dunărea IFN înregistrează la data prezentei 84 de zile de restanţă.

VĂ RUGĂM SĂ LUAŢI MĂSURI PENTRU LUAREA ÎN POSESIE A BUNULUI FINANŢAT conform contractului de credit pentru investiţii, întrucât la îndeplinirea celor 90 de zile restante vom începe procedura de executare silită a garanţiilor care fac obiectul contractului de credit”.


Scandalul dintre Primăria Sinaia şi societatea Dunărea IFN SA plecat de la realizarea unei investiţii importante pentru oraşul Sinaia, aşa cum este telegondola inaugurată în 2007, a căpătat, deja, tente dramatice, după ce oraşul de pe Valea Prahovei riscă să rămână fără acest important obiectiv, la propriu, prin executarea silită asupra societăţii de Transport Urban Sinaia, în speţă a Primăriei Sinaia, cea care a deţinut calitatea de utilizator al sistemului de transport pentru turişti. Mai precis, în urma refuzului de a mai plăti ratele de leasing pentru telegondolă, aceasta ar putea fi luată din Sinaia de către creditor şi mutată în altă locaţie.

Primăria Sinaia, prin casa de avocatură care o reprezintă, a făcut recurs la executarea silită, însă instanţa a respins apelul administraţiei locale. Judecătorul a considerat cererea de suspendare provizorie a executării silite ca fiind neîntemeiată, încheierea instanţei nefiind supusă căilor de atac.

Dedesubturile contractului prin care Primăria Sinaia a făcut un contract de leasing pentru telegondolă, în loc de contract de credit, preferând pentru accesarea finanţării investiţiei o firmă de intermediere leasing, care îşi ia şi aceasta cota parte, în mod natural, prin comisionarea intermedierii de finanţare, le aflăm în rândurile care urmează.

telegondola_sinaiaInstalaţie de ultimă oră, administratori români

Telegondola Sinaia este cel mai performant echipament de transport pe cablu existent în prezent în România. Singurul echipament similar este Telegondola Poiana Braşov care, însă, fiind instalată cu doi ani mai devreme, nu are unele echipamente opţionale apărute pe piaţă în acest interval de timp. Deşi a fost pusă în funcţiune în decembrie 2007, în prezent Telegondola Sinaia este cel mai modern echipament de transport pe cablu de persoane la nivel european, având în dotare toate subsistemele opţionale de securitate existente.

În urma unei licitaţii publice câştigata de grupul de firme Dunărea, la data de 20 decembrie 2006, s-a semnat contractul de leasing financiar nr. 26.452 pentru achiziţionarea unei telegondole „la cheie”.

La paginile 17,18 din contract sunt  stipulate valorile ratelor de leasing şi termenele scadente. Din anexa Plăţi la contract, observăm că doar cinci rate s-au plătit la termenul stabilit de ambele părţi contractante.

Sămânţa de scandal

În noiembrie 2009, în urma unei tasări locale de teren pe fondul unor ploi de toamnă abundente, a apărut o deplasare a bateriilor de role la stâlpul 6. Instalaţia era în perioada de garanţie până în decembrie 2009. Deşi reglajul bateriei de role era o problemă de întreţinere curentă, care conform articolelor din contractul încheiat între părţi, trebuia să se realizeze „pe cheltuiala” Primăriei Sinaia, Dunărea SA a adus doi specialişti de la Doppelmayr pentru reglaj şi opinie tehnică.

După inspecţie şi reglaj, departamentul tehnic de la Doppelmayr a confirmat că instalaţia poate funcţiona, iar ca măsură suplimentară de siguranţă specialiştii au solicitat monitorizarea lunară topografică a poziţiei fundaţiei stâlpului 6 pentru o perioadă de şase luni.

Deşi sarcina monitorizării revenea operatorului, respectiv utilizatorul Transport Urban Sinaia, deşi instalaţia nu mai era în garanţie, TUS a refuzat să suporte cheltuielile de monitorizare.

Întrucât exista pericolul ca Doppelmayr să retragă certificatul de conformitate şi pe cale de consecinţa să se piardă autorizarea ISCIR, monitorizările topografice şi raportările timp de 6 luni le-a realizat DUNAREA SA pe cheltuiala sa, conform declaraţiilor administratorului societăţii, Costin Frâncu.

În cursul iernii-primăverii 2009-2010 nu s-au constatat deplasări ale fundaţiei stâlpului 6.

În luna mai 2010, în timpul unei furtuni cod galben, s-a rupt un copac şi a avariat stâlpul 5. Conform art.7.2. pag.9 din Contract, Transport Urban Sinaia a informat locatorul, respectiv Dunărea SA, asupra situaţiei survenite, dar nu a dat comanda de reparaţii deşi conform articolelor din contractul dintre părţi, reparaţia trebuia să se realizeze exclusiv pe cheltuiala sa, iar în cazul unei despăgubiri din poliţa de asigurare trebuia conform art. 7.2 pag. 9 din Contract să suporte doar diferenţa dintre costul reparaţiei şi valoarea despăgubită.

Considerând că gondola trebuie să fie reparată urgent, şi, deşi poliţa de asigurare încheiată de Transport Urban Sinaia la un cost de primă redus nu despăgubea reparaţia, societatea de leasing a demarat în regim de urgenţă reparaţia.

La terminarea lucrărilor Transport Urban Sinaia a refuzat la plată factura Dunărea SA pe motiv că reparaţia este în sarcina locatorului, ceea ce contravenea atât contractului, cât şi art.10 alineatele e) si f) din OG 51/1997 cu modificările ulterioare.

La începutul reparaţiei, în aprilie 2010 şi la punerea în funcţiune după repararea stâlpului 5, în iunie 2010, s-au făcut verificări topografice a întregii instalaţii şi nu s-au constatat deplasări ale fundaţiei stâlpului 6 faţa de poziţia din Octombrie 2009.

În luna noiembrie 2010, reprezentanţii Dunărea IFN SA au fost informaţi de Transport Urban Sinaia că, la verificarea anuală pentru re-autorizare, s-a constatat deplasarea stâlpului 6 până la limita posibilă de reglaj. În această situaţie ISCIR a acordat autorizaţie numai pentru 6 luni (uzual autorizarea se face pe 1 an), şi a impus TUS să găsească soluţii pentru relocarea stâlpului 6.

TUS a informat Dunărea SA şi, în mod similar cu scenariul de la stâlpul 5, nu a dat comanda pentru relocarea stâlpului 6. Deşi nu au încasat contravaloarea reparaţiei stâlpului 5, având în vedere că noua poliţa de asigurare despăgubea integral cheltuielile de relocare, Dunărea a demarat proiectul de relocare a stâlpului 6. Proiectul de relocare se face în baza unor studii topografice şi geologice pentru alegerea unei noi poziţii, după care este necesară recalcularea întregului traseu.

Aceste studii durează şi nu pot fi făcute în perioada în care solul este îngheţat. În consecinţa proiectul a fost demarat în luna mai şi după recalcularea liniei, în luna Iunie a rezultat necesitatea ca stâlpul 6 să fie relocat şi înălţat cu 7m. A urmat proiectarea fundaţiei şi a celor 3 tronsoane de completare a stâlpului, execuţia, montaj şi reglaje. Într-un ritm rapid şi fără nici o finanţare, lucrarea s-a finalizat integral pe cheltuiala Dunărea SA la sfârşitul lunii octombrie.

Reprezentanţii Dunărea acuză că, neînţelegând complexitatea lucrării şi încercând să şantajeze locatorul (Dunărea SA) cu daune datorate nefuncţionării instalaţiei, conducerea Transport Urban Sinaia a refuzat „cu aroganţă şi în contradictoriu cu clauzele contractuale să plătească rata de leasing scadentă la 31.06.2011”.

Iată declaraţia administratorului Dunărea SA, Costin Frâncu

„Prin adresa nr. 824 din 09.06.2011 Transport Urban Sinaia comunică decizia unilaterală de suspendare a plăţii ratei de leasing până la repararea telegondolei. Pentru a justifica decizia (considerată ilegală de către reprezentanţii Dunărea – n.r.), TUS afirmă că, prin procesul verbal de autorizare nr.608R - 602/24.11.2010, ISCIR a stabilit “obligaţia” locatorului de a rezolva problema stâlpului 6 până la 01.05.2011. După cum rezulta din procesul verbal ISCIR aceasta obligaţie revine deţinătorului/utilizatorului, respectiv Transport Urban Sinaia.

Iată ce spune art. 15 din OG 51/1997 cu modificările ulterioare :

“…in cazul in care utilizatorul nu executa obligaţia de plata integrala a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzuta în contractul de leasing, locatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate până la data restituirii în temeiul contractului de leasing.”

Conform articolelor din contractul de leasing, Transport Urban Sinaia, în speţă primăria, are obligaţia necondiţionată de plată a ratelor de leasing sub sancţiunea anulării contractului în cazul unei întârzieri la plată mai mari de 60 de zile. Este evident că în aceasta situaţie Primăria Sinaia, prin Transport Urban Sinaia, pierde dreptul de opţiune la cumpărarea telegondolei conform art. 13.1. Pag. 11 din CONTRACT”.

Reprezentanţii Dunărea leasing spun că toate încercările de conştientizare a conducerii TUS şi a Primăriei Sinaia privind riscurile acestei atitudini în contextul obligaţiilor asumate prin contract s-au lovit de „un zid de aroganţă şi incompetenţă”.

„Pe 19.09.2011 am transmis la Transport Urban Sinaia adresa Volksbank nr.466 adresa care reprezenta un semnal de alarmă privind riscul pierderii telegondolei. Răspunsul TUS este în continuare aberant şi constă într-o invitaţie la conciliere pentru o pretinsă daună de 527.579,32 RON.

Pe 29.10.2011 am primit NOTIFICAREA ultimativă a Volksbank nr.474. Încercând ultima şansa de salvare a situaţiei conflictuale, pe 30.10.2011 (la 90 de la termenul scadent de plata a ratei de leasing) am transmis TUS notificarea nr. 70, prin care anunţam rezilierea unilaterală a contractului şi, deşi contractul nu mai oferea utilizatorului dreptul de a cumpăra telegondola, am acordat un termen de 10 zile pentru ca TUS să îşi manifeste dorinţa de a cumpăra telegondola. Răspunsul TUS a constat într-o respingere fermă a notificării noastre şi un lung şir de ameninţări cu procese civile şi penale.

În situaţia creată din vina exclusivă a Transport Urban Sinaia, singura şansă pentru ca telegondola să nu fie executata de banca Volksbank era o reeşalonare pe care Dunărea IFN nu o putea obţine decât prin executare şi repoziţionare către alt utilizator.

În data de 18.10.2011 executorul judecătoresc a demarat executarea silită a TUS, iar prin adresa noastră nr. 75/24.10.2011 am informat Consiliul Local SINAIA despre situaţia actuală şi am cerut o opinie privind oportunitatea ca telegondola să rămână în operare în oraşul SINAIA s-au este necesar să repoziţionez telegondola în alt oraş.

Se pare că aceasta adresa nu a fost supusa deciziei CONSILIULUI LOCAL SINAIA, iar răspunsul a venit din partea Cabinetul de Avocatură MUŞAT&ASOCIAŢII , constând doar în ameninţări.

Doresc să subliniez faptul că, în conformitate cu OG 51/1997 şi art. 2.7 pag. 5 din CONTRACT, plata unor rate de leasing nu conferă Utilizatorului nici un drept de proprietate. Pentru plăţile efectuate până la rezilierea contractului Utilizatorul a folosit bunul şi a încasat venituri din exploatarea unui bun al cărui proprietar nu este.

De asemenea, sunt convins că Oraşul SINAIA are nevoie de telegondolă, dar trebuie să acceptaţi că pentru turistul care vine în SINAIA este important să existe telegondola, nu cine emite biletele.

Pentru DUNAREA IFN este indiferent în ce oraş din România va încasa banii de pe bilete, dar considerăm onest, chiar dacă Transport Urban Sinaia prin decizii greşite a pierdut dreptul de a mai emite bilete la telegondolă, să supunem atenţiei CONSILIULUI LOCAL o propunere prin care ORAŞUL SINAIA va beneficia în continuare de existenţa telegondolei.

Nu cred că este normal ca pentru satisfacerea orgoliului personal al primarului să fie necesar să mutăm telegondola în alt oraş, iar CONSILIUL LOCAL să fie obligat să mai cheltuie banii de relocare conform art. 6.2.8. pag. 8 din CONTRACT, fără ca Oraşul SINAIA să beneficieze de existenta telegondolei”, a declarat administratorul societăţii Dunărea SA.

Scandalul Telegondolei, motiv de război politic

 vlad_oprea_sinaiaComunicatul Primăriei Sinaia: „Primăria oraşului Sinaia respinge acţiunea coordonată a grupurilor de interese care doresc să obţină în mod ilegal telegondola comunităţii şi anunţă public că va face toate demersurile necesare pentru a bloca încercarea acestor grupuri de a îşi însuşi un bun al comunităţii.

Primăria oraşului Sinaia va face toate demersurile legale de a proteja acest bun public de gruparea de interese care încearcă să blocheze funcţionarea telegondolei şi să şi-o însuşească, şi a sesizat organele abilitate prin deschiderea proceselor de recuperare a daunelor cauzate de nefuncţionarea instalaţiei de transport pe cablu.

Considerăm că ne confruntăm cu un grup de interese care acţionează în mod coordonat împotriva comunităţii locale. Grupul este format din deputatul PDL Cristian Burlacu, care dezinformează opinia publică în interes privat, precum şi societatea comercială care a întârziat să remedieze problemele semnalate de I.S.C.I.R. la telegondolă.

În luna mai 2011 I.S.C.I.R nu a mai prelungit autorizaţia de funcţionare a telegondolei, din cauza faptului că Dunărea IFN S.A. nu a luat nici o măsură de remediere a alunecării stâlpului 6, aşa cum I.S.C.I.R. recomandase anterior (n.r. - Dunărea IFN SA susţine că Primăria avea obligaţia, conform contractului, de a remedia acest tip de probleme).

Din luna mai a acestui an şi până în prezent telegondola nu a mai funcţionat, iar SC Transport Urban Sinaia S.R.L a notificat lipsa încasărilor şi a pierderilor înregistrate către Dunărea IFN S.A considerând că aceasta este direct răspunzătoare în calitate de proprietar-locator al instalaţiei.

Totodată, Dunărea IFN S.A avea obligaţia să asigure buna funcţionare a acesteia, inclusiv sub aspectul relocării stâlpului 6 pe un teren sigur. Deşi au fost notificaţi în legătura cu aceasta problema, societatea Dunărea IFN S.A a început lucrările de relocare a stâlpului 6 abia în luna septembrie a acestui an. Ca urmare a inacţiunii Dunărea IFN S.A, autoritatea locală a fost privată de sume importante de bani.

În urma prelungirii nejustificate a lucrărilor, în septembrie 2011 SC Transport Urban Sinaia S.R.L a convocat Dunărea IFN S.A la consiliere prealabilă pentru recuperarea prejudiciului cauzat de nefuncţionarea instalaţiei.

Ulterior, Dunărea IFN S.A. a emis o notificare de reziliere unilaterală a contractului pentru neplata ratei aferente lunii iunie 2011 la care SC Transport Urban SRL a răspuns prin respingerea declaraţiei de reziliere a contractului, motivând refuzul la plata facturilor emise în temeiul excepţiei de neexecutare a contractului.

Consiliului Local Sinaia a dat dovadă de foarte mare responsabilitate şi s-a întrunit în data de 26 octombrie 2011 în şedintă de îndată pentru a lua cunoştinţă de adresa înaintată în data de 25 octombrie de Dunărea IFN S.A prin care anunţa rezilierea contractului de leasing şi începerea executării silite a debitului urmărit, ca urmare a întârzierii SC Transport Urban Sinaia S.R.L cu 90 de zile la plata ratei de leasing.

Deşi au fost convocaţi şi anunţaţi de importanţa punctului de pe ordinea de zi, de la aceasta şedinţă au lipsit nejustificat doi dintre membrii-reprezentanţi ai Partidului Democrat Liberal, al căror şef direct pe linie de partid este nimeni altul decât Burlacu Cristian, deputat PDL şi preşedinte al organizaţiei locale a acestui partid, persoana care în mod constant dezinformează pe tema telegondolei.

Primăria oraşului Sinaia va acţiona în continuare în interes public şi va pune la dispoziţie toate informaţiile referitoare la cele prezentate mai sus instituţiilor abilitate şi mass media".

deputat_cristian_burlacuReplica deputatului Cristian Burlacu

"Cer public demisia primarului Vlad Oprea, a directorului SC Transport Urban Sinaia și a consilierilor locali, care continuă să trateze orașul Sinaia ca pe o moșie personală"


Camera Deputaţilor / DECLARAȚIE POLITICĂ

Sinaia a pierdut Telegondola!

Stimați colegi,

În decembrie 2007, la Sinaia, se inaugura, cu mare fast, Telegondola, o investiție în valoare de aproape 8 milioane de euro,  cireașa de pe tort a stațiunii noastre montane, care urma să rezolve nemulțumirile cele mai mari ale turiștilor schiori: aglomerația de la telecabină și starea execrabilă a drumului spre Cota 1400.

Festivitatea a avut loc, totuși... fără schiori, deoarece obiectivul nu era autorizat I.S.C.I.R., și... cam în grabă, probabil pentru a lua caimacul inaugurării unei investiții similare, la Azuga.

Dar iată ce comparații interesante făcea, la momentul respectiv, MEDIAFAX:

Telegondola de la Sinaia este o instalaţie tip 8-MGD, realizată de firma austriacă Doppelmayer, are staţia de bază la altitudinea de 1.006 m, staţia de vârf la 1.416 m. Lungimea traseului este de 1.385 m, la o diferenţă de nivel de 410 m şi circulă cu o viteză de 6m/s, având o capacitate de transport de 1.700 persoane/oră.

Valoarea totală a investiţiei este de 7. 705.950 de euro, inclusiv TVA şi taxele aferente leasing-ului, Guvernul alocând pentru acest proiect 7.500.000 lei, restul de bani fiind investiţie a administraţiei locale, în urma unui contract de leasing.

Telegondola de la Azuga este o investiţie privată a firmei Romenergo şi costă aproximativ 5 milioane de euro.

Telegondola are 49 de cabine cu o capacitate de transport de 2.000 persoane/oră, urcă la o diferenţă de nivel de 550 m pe un traseu cu o lungime de 1.800 m şi deserveşte întreg domeniul schiabil al staţiunii Azuga care cuprinde pârtiile Cazacu, Sorica, Sorica Sud şi La Stână, ce se întind pe o lungime totală de 6 km.

Întrebat de ce telegondola de la Azuga, care are o capacitate de transport mai mare şi circulă pe un traseu mai lung, costă mai puţin decât cea de la Sinaia, realizată din bani publici, primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, a afirmat că cele două investiţii nu suportă comparaţie şi a explicat că preţul mai mare al telegondolei din Sinaia se justifică şi prin taxele de leasing şi dobânda aferentă contractului de leasing.”

Ce ar mai putea fi spus despre această megainvestiție?

Multe: că au apărut defecțiuni, că s-au remediat cu întârziere, că a constituit pretextul înființării unei sinecuri pentru unul dintre apropiații lipsiți de experiență ai primarului devenit, astfel, director al Societatății Transport Urban Sinaia.

Sau comic, dacă nu ar fi trist!, Telegondola a devenit pretext chiar și pentru blocarea accesului autoturismelor la Cotă, pe traseul consacrat, primarul ”rezolvând”, astfel, două probleme care s-au dovedit, ani la rând, insurmontabile: repararea și, respectiv, deszăpezirea drumului respectiv!

După toate aceste ”peripeții”, ca și când nu ar fi fost destule și... suficient de păguboase, iată, astăzi, noi, sinăienii, ne aflăm într-o situație inacceptabilă: aceea de a ne fi luată Telegondola dacă nu din stațiune, atunci măcar din patrimoniul localității.

Motivul?

La 30 septembrie a.c., SC Transport Urban Sinaia înregistra 90 de zile întârziere la plata ratei de leasing, fiind notificată în legătură cu rezilierea contractului și iminența înstrăinării bunului!

Cu alte cuvinte, directorul SC Transport Urban, ocupat, peste măsură, cu problemele de... concediu, a „omis” să plătească, timp de trei luni, ratele și a uitat cu desăvârșire ce riscuri presupune o astfel de amnezie....

În egală măsură, mentorul său, primarul, reacționează... cu multă delicatețe și întârziere: în loc să convoace, imediat, Consiliul Local, unic acționar al Societății în culpă,  să ceară demiterea incompetentului și să ia împuternicire pentru renegocierea clauzelor contractuale, îl convoacă abia pe 26 octombrie, după ce a fost emisa o sentinţă executorie şi fără cale de atac, ca să fie de acord să... angajeze o casă de avocatură, care  să reprezinte interesele Primăriei în acest conflict...

Cu alte cuvinte, alți bani/ probabil mulți!/, si mai mult ca sigur fără niciun rezultat, și altă.... ”distracție” pentru același subiect: Telegondola, acum, în prag de iarnă și înaintea apropiatului Festival Olimpic pentru Tineret!

Iată de ce, stimați colegi, cer public demisia primarului Vlad Oprea, a directorului SC Transport Urban Sinaia și a consilierilor locali, care continuă să trateze orașul Sinaia ca pe o moșie personală, pe care totul le este permis stăpânilor și arendașilor înscăunați de primar, precum și anchetarea cazului de către organele statului abilitate.

Cristian- Ion Burlacu,

Deputat  Colegiul 1 Prahova

Back To Top