Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Dezvăluiri
 • Primarul Volosevici convoacă vineri o nouă ședință extraordinară, cu scopul de a prelungi contractul derulat cu operatorul multinațional Apa Nova
 • Contractul expiră în 2025, iar primarul se grăbește. Edilul-șef afirmă că urgența este motivată de riscul pierderii unor investiții
 • În actul adițional pe care îl promovează, tariful la apă se va dubla, pentru a susține costurile de extindere a rețelei. Ploieștenii plătesc extinderea
 • Acordul nr. 4 care mărește perioada contractuală cu încă zece ani conține o multitudine de semne de întrebare la care autoritatea ploieșteană nu s-a sinchisit să răspundă
 • În anul 2022, exercițiul dialogului și al transparenței totale ar trebui să reprezinte baza de pornire în relația cu societatea civilă. La Ploiești, acest deziderat rămâne de neatins
 • Sunt de neînțeles graba primarului și furia excesivă de după amânarea proiectului propus, comportament manifestat inclusiv împotriva unor funcționari care și-au făcut datoria (surse APH)
 • Prezentăm rapoartele de specialitate ale direcțiilor Economic și Juridic, documente care conțin o serie de puncte-cheie. Le intersectăm cu documentarea noastră
 • Așteptăm, în continuare, argumente pro și contra. Actualitatea Prahoveană reprezintă o platformă deschisă dezbaterii constructive. Toate opiniile vor fi publicate și tratate cu justă măsură.

Sebastian IGNAT / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Citește și: Primarul Volosevici convoacă o nouă ședință, extraordinară, pentru prelungirea contractului cu Apa Nova

RAPORTUL DE SPECIALITATE AL DIRECȚIEI ECONOMICE

Împrumutul de la compania mamă. Apa Nova centrează - Apa Nova dă cu capul. Analiză: 

 • Costurile pot fi mai mari decât prin credit direct - „Finanțarea obiectivelor de investiții se realizează din împrumut contractat de o societate comercială de la asociatul său majoritar sau de la o instituție financiară bancară, nefiind precizat exact și astfel toate costurile aferente pot fi mai mari decât în situația contractării direct de către UAT Ploiești”
 • Câți bani pleacă spre împrumut? Date necunoscute - „Cu privire la procedura de achiziție a lucrărilor de investiție, nu se precizează o estimare a costurilor împrumuturilor, a perioadei de trageri din împrumut și nici a perioadei de rambursare propuse a se realiza. Din punct de vedere al legalității se poate pronunța Dir. Adm. Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice, Contracte, având în vedere faptul că sumele încasate de la populație în tarif sub forma unei cote există posibilitatea ca acestea să fie asimilate cu taxele speciale definite de Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.Trebuie avut în vedere faptul că investițiile aparținând domeniului public nu se supun amortizării. Realizarea și finanțarea lucrărilor nu presupune alocarea de sume din bugetul local, ci majorarea tarifului practicat și desemnarea Apa Nova ca finanțator și operator al lucrărilor”

Citește și: APH SPECIAL. Se vinde Apa Nova? De ce se grăbesc concesionarul și primarul cu prelungirea contractului (1)

Ce a scris APH:

90 de milioane de euro încotro?
 
Cifra de afaceri a Apa Nova Ploiești, în 2020, a depășit 10 milioane de euro. O dublare a prețului ar putea să conducă la o dublare a cifrei de afaceri pentru compania de apă a Ploieștiului. Asta înseamnă că, pentru perioada de 13 ani – 3 până la expirarea actualului contract și încă zece prin actul adițional supus dezbaterii - Apa Nova ar putea rula în plus circa 130 de milioane de euro fără TVA. Prin actul adițional propus, Apa Nova se angajează să investească 36,7 milioane de euro, fără TVA. Scăzând din 130 de milioane de euro 36,7 milioane de euro rezultă o diferență 93,3 milioane de euro despre care nu știm nimic.

Citește și: APH SPECIAL. De ce se grăbește primarul să prelungească contractul Apa Nova. Avocatul George Botez: „O fi euforia sărbătorilor” (2)
 
O altă prevedere din contract
 
În articolul 7.4.1 Etapa I, 3.1, se spune că, pentru finanțarea costurilor lucrărilor de extindere, Apa Nova va contracta un împrumut în cele mai bune condiții de pe piață de la o instituție financiară bancară sau din partea asociatului său majoritar.

Având în vedere că un împrumut bancar trebuie aprobat de Ministerul de Finanțe, trebuind a se încadra în plafonul maxim de îndatorare prevăzut în bugetul de stat, șansele de a obține un credit de la o bancă sunt apropiate de zero. Mai rămâne împrumut de la asociatul majoritar, care poate fi și la dobânzi de 12% pe an. Poate atunci vom avea o explicație unde se vor duce cei 93,3 milioane de euro despre care nu se vorbește nimic în actul adițional. Cumva se vor duce sub formă de dobânzi către asociatul majoritar?” – ARTICOLUL INTEGRAL APH SPECIAL. Analizăm ACTUL ADIȚIONAL APA NOVA, CIFRELE din spatele declarațiilor (3)

 • Direcția Economică continuă analiza: Investițiile suplimentare, date incerte - „SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL a susținut „pentru ca tariful să rămână în limitele suportabilității, singura soluție este prelungirea cu zece ani a duratei contractului de Concesiune, conform art 6 din contract”, însă nu se specifică care este această limită și cum a fost determinată”.

Investițiile suplimentare constând în lucrări de extindere și investiții în stația de epurare

 • Costurile și termenele rămân în zona de ambiguitate - „Pentru lucrări de extindere nu se precizează, în mod clar, dacă sunt sau nu realizate cu personalul propriu, iar în această situație nu se precizează în ce proporție. Termenul de realizare al lucrărilor este unul estimat. 
 • Finanțarea lucrărilor se face din împrumut contractat de pe piață de la o instituție financiară sau din partea asociatului său majoritar (compania mamă din Franța – n.r.), nefiind precizată durata împrumutului, a tragerilor din acesta, a dobânzii și costurilor aferente estimate, perioada de rambursare, cu sau fără perioadă de grație, etc, pentru a putea face o analiză” – Sursa Raport de Specialitate Dir. Economică Primăria Municipiului Ploiești.

  Lucrări la stația de epurare

 • Valoarea restului de executat este incertă - „Obiectivul de investiții figurează înregistrat în evidența contabilă ca și lucrare în continuare, nefinalizată, finanțată din bugetul local și bugetul de stat, neexistând un acord din partea ministerului finanțator de predare a acestuia către un operator privat”
 • Mărirea tarifului la canalizare poate deveni și acesta o realitate - „La pct 1.4 (Act adițional de prelungire contract – n.r.) se precizează o modificare a tarifului de bază pentru serviciul de canalizare dacă valoarea estimată a investițiilor în SEAU (STAȚIA DE EPURARE – N.R.) este mai mare decât suma de 23 milioane euro fără TVA”. 
 • Extinderea rețelelor – unde e baza legală din noul act adițional? - „La pct 3 (Act adițional de prelungire contract – n.r.) se precizează că diferența dedusă din fondul de lucrări va fi în procent de maximum 25 la sută din valoarea anuală a acestuia).
  Pentru aceste lucrări și condiții Direcția Economică nu a identificat baza legală privind posibilitatea negocierii de clauze privind realizarea de investiții de extindere canalizare și în stația de epurare finanțate din împrumutul contractat de SC APA Nova SRL, acestea nefăcând obiectul contractului inițial”.
 • Creștem tarifele din burtă - „Referitor la tabelul cu tarifele de bază pentru apă potabilă art 3.2, creșterea este din 1 ianuarie 2022 de 38 % față de tariful actual și o dublare a tarifului începând cu 1 ianuarie 2023, iar pentru canalizare de 35 %, respectiv dublarea acestuia cu 1 ianuarie 2023, creșterile nefiind corelate cu graficul de execuție al lucrărilor și cu cel de rambursare al împrumutului (neexistând o detaliere a acestora)”.

Citește și: APH SPECIAL. Analizăm ACTUL ADIȚIONAL APA NOVA, CIFRELE din spatele declarațiilor (3)

Direcția Economică pasează către Juridic - „Față de cele prezentate mai sus, Direcția Adm. Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice, Contracte se poate pronunța cu privire la legalitatea modificării/negocierii clauzelor contractuale privind prelungirea contractului, realizarea obiectivelor de investiții suplimentare finanțate din credit contractat de la asociatul său majoritar sau de la o instituție financiară și majorarea tarifului practicat”. Director Executiv Nicoleta Crăciunoiu, Șef Serv Financiar-Contabilitate Manuela Tărăcilă

 

PUNCTELE FIERBINȚI DIN RAPORTUL NFAVORABIL emis de către Direcția Juridică

Se propune o nouă categorie de investiții în afara contractului de concesiune inițial

„Prin prezentul proiect se propune realizarea unei noi categorii de investiții, altele decât cele prevăzute în contractul de concesiune inițial, denumite „Investiții suplimentare” în valoare totală de maxim 36,7 milioane Euro fără TVA, finanțate de către concesionar din împrumuturi contractate de către acesta de la instituții financiar-bancare și recuperate, integral, din tarifele de bază pentru apă potabil și canalizare prevăzute de actul adițional nr. 4 (documentul de prelungire propus pentru votare – n.r.)”

 • Preluarea stației de epurare, misiune imposibilă – contractul aflat în litigiu a fost câștigat prin licitație, la vremea respectivă, de către consorțiul condus de Thymian
   
  NOTĂ: Obiectivul este scos din contractul de concesiune cu Apa Nova pe durat construcției, lucrarea este câștigată prin procedură de achiziție legală și, pentru moment, face obiectul mai multor litigii cu UAT Ploiești. Cum să voteze consilierii investiții într-un bun care nu se află în patrimoniul concesionarului sau al concedentului?
 • „Important: Prin actul adițional 3 din 28 februarie 2007 la Contractul de Concesiune, părțile (UAT Ploiești și Apa Nova – n.r.) au convenit scoaterea din concesiune a stației de Epurare Ape Uzate pe durata de construire, punere în funcțiune, probelor de funcționare și garanție a noilor instalații de epurare ce urmau a fi construite de Concedent prin programul Modernizarea Infrastructurii de Apă și apă uzată în Municipiul Ploiești., subprogramul Modernizarea sistemului de colectare și epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești, aprobat prin OUG nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor. Mai mult decât atât, trebuie subliniat și faptul că atribuirea contratului de lucrări privind modernizarea Stației de Epurare (SEAU) către Thymian Holding GmbH a urmat prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Sub acest aspect arătăm că (...) „Obiectivele de investiții aflate în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentei legi (art IV din Legea 224/24.07.2015) privind modificarea și completarea Legii privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare nr 241/2006, în domeniul alimentării cu apă și de canalizare, finanțate din fonduri de la bugetul de stat se finalizează în baza prevederilor legale în vigoare la data începerii acestora”

Citește și: De ce se grăbește primarul să prelungească contractul Apa Nova (4). CRISTIAN GANEA: „Poate că ar trebui să organizăm o nouă licitație”

Concluziile Direcției Juridice, lovitura de grație - „Orice modificare impusă asupra contractului de concesiune trebuie evaluată în temeiul cadrului instituit inițial (...) în conformitate cu clauzele contractului și în contextul celorlalte documente ce însoțesc acest contract”

 • Simplu, clar și sec: Proiectul supus analizei introduce modificări semnificative în raportul contractual inițial - „Deși nu există temei de abordare a unei întrebări privind aceea dacă, în actuala reglementare a contractelor de concesiune servicii (Legea 100/2016), contractul de concesiune din data de 14.06.2000 ar putea fi modificat potrivit proiectului analizat, întrucât răspunsul este incontestabil negativ, având în vedere neconformitatea acestuia cu dreptul actual, în fapt se observă că proiectul supus analizei introduce modificări semnificative în raportul contractual inițial.
  (...) modificarea contractuală vine cu o categorie nouă de investiții – INVESTIȚII SUPLIMENTARE -finanțate din împrumuturi contractate de concesionar și recuperate exclusiv din tarifele practicate de operator, investiții care NU au format acordul de voință al părților la încheierea contratului
 • Aceste investiții suplimentare reprezintă o modificare semnificativă a condițiilor asumate de părți în contractul inițial și o extindere considerabilă a obiectului contractului de concesiune la lucrări neprevăzute în documentele ce însoțesc contractul de concesiune”.

  Concluzii:

Modificarea contractului este de natură să demonstreze voința părților de a renegocia clauzele esențiale ale acestuia
-       Condițiile contractului inițial se modifică semnificativ, acesta prezentând caracteristici diferite în mod substanțial de cele ale contractului inițial și, în consecință, este de natură să demonstreze voința părților de a renegocia clauzele esențiale ale acestuia
-       Extinde contractul, într-o măsură importantă, la investiții care nu au fost prevăzute inițial
-       Schimbă fundamental echilibrul economic al contractului într-un mod care nu a fost prevăzut inițial

Se încalcă prevederile Legii 219/1998 – modificările sunt limitate la cadrul general

Prin modificările asupra contractului de concesiune se încalcă prevederile Legii nr. 219/1998 și Normele metodologice – cadru din 25 martie 1999 de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, întrucât din interpretarea acestora rezultă că modificările contractuale sunt limitate la cadrul general al acordului de voință al părților prevăzut în documentele inițiale concesiunii.

Subiectul stației de epurare – bomba din documente

 • Ceea ce spune clar Direcția Juridică despre investițiile în stația de epurare am subliniat și în rândurile de mai sus: „Potrivit art 47 din contract (contractul inițial de concesiune UAT Ploiești – Apa Nova semnat în 2000) gestiunea instalațiilor Stațieid e Epurare a Apelor Uzate nu mai formează în prezent obiectul contractului de concesiune (...) lucrările aferente obiectivului de investiții sunt în curs de execuție, contractul de lucrări fiind atribuit potrivi OUG nr. 34/2006 (...) investițiile asupra acestui obiectiv nu pot fi finalizate decât în condițiile legale și contractuale care le-au consacrat”

  Nu se poate decât cu o altă licitație

 • „Pe de altă parte, apreciem că în situația în care litigiile privind lucrările de investiții la SEAU (stația de epurare – n.r.) nu vor avea ca finalitate execuția acestora în condițiile prevăzute anterior, este indubitabil că un nou contract de execuție lucrări asupra acestui obiectiv de investiții nu poate fi atribuit decât în condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice de lucrări” – Raport de specialitate Dep. Juridic Primăria Municipiului Ploiești.

Prelungirea contractului cu 10 ani. De ce zece ani?

 • „Apreciem că este legală prelungirea contractului de concesiune, însă în ceea ce privește noua durată a concesiunii arătăm că argumentarea și asumarea acesteia trebuie evaluate în contextul amortizării investițiilor efectuate în cadrul contractului, aspecte care exced sferei de competență a Serviciului Juridic-Contencios, Contracte”

Amendamentele finale și avizul NEFAVORABIL

 • „Având în vedere complexitatea serviciului public concesionat, cât și impactul modificărilor contractuale ce vizează, cu precădere, investiții substanțiale derulate pe termen lung, apreciem necesară elaborarea unui studiu de fundamentare de către un expert care să reliefeze modul de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, în condiții de eficiență economică, în conformitate cu regulamentul serviciului public și cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 51/2006 privind inițierea, fundamentarea, promovarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice de apă și canalizare, studiu care să stea la baza unor eventuale modificări asupra contractului de concesiune din 2001, în cazul în care părțile convin asupra prelungirii acestuia
 • De asemenea, în conformitate cu prevederile art 75 din contract, coroborate cu art 7.1 referitor la Programele de investiții (pragrafele 3 și 4), astfel cum a fost modificat prin catul adițional nr 1, Comitetul de Coordonare este interfața de discuție privind investițiile și infrastructura serviciilor publice de apă și canalizare, între concedent și concesionar, având ca atribuții prezentarea spre aprobarea concedentului, a planului multianual de investiții, dar și aprobarea programelor multianuale de investiții, fiind în responsabilitatea acestuia de a prezenta punctul său de vedere cu privire la acestea.
 • Pentru aceste motive, apreciem că asupra modificărilor la contractul de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare încheiat la data de 14.06.2000 este obligatoriu ca și Comitetul de Coordonare să își exprime propriul punct de vedere.

  Față de cele prezentate mai sus, avizez nefavorabil prezentul proiect de hotărâre.

  P. Director executiv
  Sef Serviciu Juridic-Contencios, Contracte
  E.L.C.”

  Revenim cu apelul adresat factorilor implicați: comunicați transparent!

Este obligatoriu să dublăm prețul la apa potabilă în Ploiești pentru o investiție care s-ar fi putut face din multe alte surse? Actualitatea Prahoveană încurajează dezbaterea transparentă pe marginea oricărei teme cu impact major pentru viața comunității. Invităm atât Apa Nova Ploiești, cât și Primăria Ploiești, să furnizeze date și opinii menite să clarifice aspectele ridicate. Apa Nova, prin compania sa mamă, este un furnizor serios, cu bonitate la nivel mondial. De aceea, suntem convinși că vom primi, în cel mai scurt timp, din partea ambelor instituții – publică și privată - detalii clarificatoare. Până acum, răspunsurile au întârziat. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Back To Top