Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

/home/actualis/public_html/templates/ja_flix/local/html/com_content/article/default.php on line 43
no-fullimage" itemscope itemtype="https://schema.org/Article">
Categorie: Economic

salariuMinisterul Finanţelor Publice a publicat un proiect de ordin cu privire la drepturile pe care le vor avea persoanele fizice supuse verificării fiscale, atât înainte cât şi pe parcursul proceduri de verificare.

Codul de procedură fiscală a fost modificat pentru a include o procedură specială de verificare a persoanelor fizice, supuse impozitului pe venit. Scopul îl reprezintă identificarea veniturilor nedeclarate, titrează conso.ro.

Persoanele fizice supuse acestei proceduri vor beneficia de o serie de drepturi şi obligaţii, conform ordinului propus de MFP. Ele vor fi înştiinţate printr-un aviz special cu cel puţin 15 înainte de începerea procedurii, precizându-se perioada ce urmează a fi supusă verificării, temeiul juridic, locul desfăşurării verificării, informaţiile şi înscrisurile relevante pentru verificare.

Dupa primirea avizului, termenul de prezentare a documentelor solicitate este de 60 zile.
Persoanele vizate au posibilitatea să amâne începerea verificării o singură dată, pot beneficia de asistenţă de specialitate, pot cere schimbarea locului de desfăşurare a verificărilor, iar termenul de furnizare a informaţiilor poate fi extins cu maxim 30 zile, pentru motive întemeiate.

Soţul/soţia şi rudele până la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii. De asemenea, pot refuza să furnizeze informaţii de care au luat cunoştinţă în desfăşurarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii, consultanţii fiscali, auditorii, experţii contabili şi medicii, cu excepţia informaţiilor necesare clarificării şi stabilirii situaţiei fiscale a contribuabililor cu care au avut sau au raporturi juridice.

Personale fizice au dreptul de a fi verificate o singură dată pentru fiecare perioadă impozabilă.

La începerea verificării, funcţionarii trebuie să se legitimeze şi să prezinte ordinul de serviciu, semnat de conducătorul activităţii de verificare fiscală.

Persoanele au dreptul să cunoască rezultatele verificării fiscale şi pot contesta ulterior decizia, în maxim 30 de zile de la comunicarea acesteia, mai relatează sursa citată.

Back To Top