Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

penalitati taxePrintr-o modificare din 2013, a Codului de Procedură fiscală, calculul penalităţilor de întârziere pentru plata impozitelor şi taxelor locale a fost schimbat faţă de anii anteriori. Noul regim al penalităţilor şi al dobânzilor de întârziere se va aplica şi în 2014.

OUG nr. 50/2013 a stabilit că penalităţile de întârziere vor avea caracter sancţionatoriu şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, titrează avocatnet.ro.

Din iulie, contribuabilii achită, pentru plăţile către stat neefectuate la timp, o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de întârziere, ceea ce înseamnă o penalitate de 7,3% anual.

Până atunci, nivelul penalităţii de întârziere este calculat în funcţie de perioada de întârziere.

VEZI AICI CUM ERAU CALCULATE PENALITĂŢILE

Noile reguli care au intrat în vigoare la 1 iulie 2013 sunt aplicabile obligaţiilor de plată scadente după data de 1 iulie 2013.

OUG nr. 50/2013 a modificat şi regimul juridic la dobânzilor, astfel încât să fie mai clară diferenţierea între dobânzi şi penalităţile de întârziere.

„Penalităţile sunt menite să descurajeze neconformarea, în timp ce dobânda este destinată să protejeze valoarea reală a plăţilor reprezentand impozite, taxe şi alte sume datorate bugetului general consolidat", se arată în ordonanţă. Cu alte cuvinte, dobânzile au un caracter recuperatoriu, spre deosebire de penalităţi care au un caracter sancţionatoriu.

Nivelul dobânzii este de 0,04% (14,6% pe an) şi se calculează pe fiecare zi de întârziere, ând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Mai multe aici.

Back To Top